Determinanty udziału Chińskiej Republiki Ludowej w Misji Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym
PDF (English)

Słowa kluczowe

Chińska Republika Ludowa
Sudan Południowy
misja pokojowa
Organizacja Narodów Zjednoczonych

Jak cytować

Jureńczyk, Łukasz. (2021). Determinanty udziału Chińskiej Republiki Ludowej w Misji Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym. Przegląd Strategiczny, (14), 457–469. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.26

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza i ocena determinantów udziału Chińskiej Republiki Ludowej w Misji Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym. Pierwsza część artykułu ukazuje tło zaangażowania chińskiej armii w państwach sudańskich, a druga część specyfikę jej zaangażowania w UNMISS. Dwie kolejne części dotyczą odpowiednio politycznych, militarnych i strategicznych oraz gospodarczych powodów zaangażowania się Chin w tę misję. Problem badawczy zawiera się w pytaniu jakie były najważniejsze determinanty zaangażowania Chin w misję ONZ w Sudanie Południowym? Hipoteza artykułu zakłada, że główną determinantą z angażowania była ochrona interesów gospodarczych Chin w Sudanie Południowym i w Afryce Wschodniej. Ponadto, poprzez aktywność w misjach pokojowych ONZ Chiny chcą wzmacniać tę organizację i kreować wizerunek państwa odpowiedzialnego za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Chińskiej armii zależy również na zdobywaniu doświadczeń w misjach ekspedycyjnych, aby zwiększać zdolność działań militarnych na odległych teatrach. W artykule skorzystano z metody analizy źródeł tekstowych.

https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.26
PDF (English)

Bibliografia

Adamczyk M., Debita M. (2018), Zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne innego kraju oraz jej miejsce w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, “Studia Orientalne”, No. 2 (14).

Ali M. A. (2018), China and The Conflict in South Sudan: Security and Engagement, “Journal of Economic, Administrative and Legal Sciences”, Issue (2), Vol. 2.

Attree L. (2012), China and conflict-affected states. Between principle and pragmatism, Saferworld, London.

Bariyo N. (2014), China Deploys Troops in South Sudan to Defend Oil Fields, Workers, “The Wall Street Journal”, 09.09.2014, https://www.wsj.com/articles/china-deploys-troops-in-south-sudan-to-defend-oil-fields-workers-1410275041 (08.04.2020).

Bodetti A. (2019), How China Came to Dominate South Sudan’s Oil, “The Diplomat”, 11.02.2019, https://thediplomat.com/2019/02/how-china-came-to-dominate-south-sudans-oil/ (12.08.2020).

Cabestan J.-P. (2018), China’s Evolving Role as a UN Peacekeeper in Mali, Special Report of the United States Institute of Peace, September, USIP, Washington, https://www.usip.org/sites/default/files/2018-09/sr432-chinas-evolving-role-as-a-un-peacekeeper-in-mali.pdf (05.04.2020).

Copper J. F. (2016), China’s Foreign Aid and Investment Diplomacy. Volume III. Strategy Beyond Asia and Challenges to the United States and the International Order, Palgrave Macmillan, London–New York.

Duggan N. (2016), China’s changing role in its all-weather friendship with Africa, in: China’s International Roles Challenging or supporting international order?, (eds.) S. Harnisch, S. Bersick, J.-C. Gottwald, Routledge, London–New York.

Eberling G. G. (2017), China’s Bilateral Relations with Its Principal Oil Suppliers, Lexington Books, London.

Gaudreau M. (2016), Plurality in China’s South-South Cooperation: The Case of Rice Projects in Mali, in: Facing China as a New Global Superpower Domestic and International Dynamics from a Multidisciplinary Angle, (eds.) H. Cao, J. Paltiel, Springer, Singapore.

Harnish S. (2016), Role theory and the study of Chinese foreign policy, in: China’s International Roles Challenging or supporting international order?, (eds.) S. Harnisch, S. Bersick, J.-C. Gottwald, Routledge, London–New York.

Hess S., Aidoo R. (2015), Charting the Roots of Anti-Chinese Populism in Africa, Springer, New York.

Hodzi O. (2017), Strategy of ‘Parallels’: China in the South Sudanese armed conflict, Asia Centre, Paris, https://centreasia.eu/en/strategy-of-parallels-china-in-the-south-sudanese-armed-conflict-2/ (05.04.2020).

Huang K. (2018), Chinese peacekeepers in tense stand-off with armed militants in South Sudan, 06.01.2018, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2127140/chinese-peacekeepers-tense-stand-armed-militants-south (08.04.2020).

Jatmika A. (2018), 14 Chinese Workers Killed in South Sudan, 19.10.2018, https://en.tempo.co/read/539251/14-chinese-workers-killed-in-south-sudan (12.04.2020).

Jia Q. (2016), Obama’s Election: Its Implications for Sino-American Relations, in: Sino-American Relations. Challenges Ahead, (ed.) Y. Hao, Routledge, London–New York.

Johanson D. (2016), China’s Soft Power in Sudan: Increasing Activity but How Effective?, in: China’s Media and Soft Power in Africa Promotion and Perceptions, (eds.) X. Zhang, H. Wasserman, W. Mano, Palgrave Macmillan, London–New York.

Lanteigne M. (2016), Chinese Foreign Policy. An introduction. Third edition, Routledge, London–New York.

Martina M., Brunnstrom D. (2015), China’s Xi says to commit 8,000 troops for U.N. peacekeeping force, “Reuters”, 29.09.2015, https://www.reuters.com/article/us-un-assembly-china-idUSKCN0RS1Z120150929 (12.04.2020).

Nyabiage J. (2019), Why China is hoping for a peace dividend in South Sudan, “South China Morning Post”, 05.10.2019, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3031640/why-china-hoping-peace-dividend-south-sudan (08.04.2020).

Pinghui Z. (2016), Two Chinese UN peacekeepers killed, two seriously injured in attack in South Sudan, “Soutch China Morninng Post”, 11.07.2016, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1988348/two-chinese-un-peacekeepers-killed-two-seriously (12.04.2020).

Regler S. (2016), The case of Darfur: diplomacy under influence of Sino-US resource rivalry, in: Sino-US Energy Triangles. Resource diplomacy under hegemony, (eds.) D. Zweig, Y. Hao, Routledge, London–New York.

Shichor Y. (2017), Maximising output while minimising input: change and continuity in China’s Middle East policy, w: Chinese Foreign Policy Under Xi, (ed.) H. T. Boon, Routledge, London–New York.

Specia M. (2018), 383,000: Estimated Death Toll in South Sudan’s War, “The New York Time”, 26.09.2018, https://www.nytimes.com/2018/09/26/world/africa/south-sudan-civil-war-deaths.html (05.04.2020).

Tlałka K. (2020), Wpływ rozmieszczania operacji pokojowych ONZ na państwa: przypadki Sudanu i Sudanu Południowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

The State Council (2015), China’s Military Strategy, Beijing, http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm (05.04.2020).

The State Council (2019), China’s National Defense in the New Era, Beijing, http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html (05.04.2020).

United Nations Peacekeeping (2015a), Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations (as of 31 May, 2015), https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/may15_2.pdf (08.04.2020).

United Nations Peacekeeping (2015b), Troop and Police Contributors (as of 31 May, 2015), https://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml (08.04.2020).

United Nations Peacekeeping (2020a), Contributors to UN Peacekeeping Operations by Country and Post (as of 31 January, 2020), https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/1_summary_of_contributions_20.pdf (08.04.2020).

United Nations Peacekeeping (2020b), Contributors to UN Peacekeeping Operations by Country and Post (as of 31 March, 2020), https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors (08.04.2020).

United Nations Peacekeeping (2020c), Troop and Police Contributors (as of 31 January 2020), https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors (08.04.2020).

United Nations Security Council (2005), Resolution 1590 (2005) Adopted by the Security Council at its 5151st meeting, on 24 March 2005, http://unscr.com/en/resolutions/doc/1590 (05.04.2020).

United Nations Security Council (2011), Resolution 1996 (2011) Adopted by the Security Council at its 6576th meeting, on 8 July 2011, http://unscr.com/en/resolutions/doc/1996 (05.04.2020).

United Nationas Security Council (2013), Resolution 2132 (2013) Adopted by the Security Council at its 7091st meeting, on 24 December 2013, http://unscr.com/en/resolutions/doc/2132 (05.04.2020).

United Nations Security Council (2014), Resolution 2155 (2014) Adopted by the Security Council at its 7182nd meeting, on 27 May 2014, http://unscr.com/en/resolutions/doc/2155 (05.04.2020).

UNMISS. Misja Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego, http://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/unmiss.php (08.04.2020).

Wani D. C. (2018), China-South Sudan Relations: From Margin to the Spotlight, “Modern Diplomacy”, 02.10.2018, https://moderndiplomacy.eu/2018/10/02/china-south-sudan-relations-from-margin-to-the-spotlight/ (08.04.2020).

Wenting M. (2019), Chinese peace: Untold stories on the ground in South Sudan, “China Daily”, 06.10.2019, https://global.chinadaily.com.cn/a/201910/06/WS5d99566da310cf3e3556ee1b.html (12.04.2020).

Wissenbach U., Wang Y. (2016), Development Policy: Alternatives, Challenges, and Opportunities, in: China, the European Union, and the International Politics of Global Governance, (eds.) J. Wang, W. Song, Palgrave Macmillan, New York.

Wu F., Zhang H. (2017), Introduction: A rising China and the future of world resources, in: China’s Global Quest for Resources. Energy, food and water, (eds.) F. Wu, H. Zhang, Routledge, London–New York.

Yin H. (2019), China takes the lead in UN peacekeeping, “China Daily”, 26.09.2019, https://www.chinadaily.com.cn/a/201909/26/WS5d8bfa01a310cf3e3556d7f3.html (12.04.2020).