The Global Pandemic of Terrorism – Another Mutation of The Terrorist Virus
PDF (English)

Jak cytować

Wojciechowski, S. (2022). The Global Pandemic of Terrorism – Another Mutation of The Terrorist Virus. Przegląd Strategiczny, (15), 9–21. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.1

Abstrakt

From the editor

https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.1
PDF (English)

Bibliografia

Chaliand G., Blin A. (2020), Historia terroryzmu. Od starożytności po Da’isz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Clutterbuck L., Policing in Counterterrorism, in: Routledge Handbook of Terrorism and Counterterrorism, (ed.) A. Silke, Routledge, London–New York: 375–383. https://doi.org/10.4324/9781315744636-32 DOI: https://doi.org/10.4324/9781315744636-32

Country Reports on Terrorism 2019 (2020), prepared for the U.S. Department of State Bureau of Counterterrorism by Development Services Group, Inc. Global Terrorism Trends and Analysis Center, https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019 (08.12.2022).

Country Reports on Terrorism 2020 (2021), prepared for the U.S. Department of State Bureau of Counterterrorism by Development Services Group, Inc. Global Terrorism Trends and Analysis Center, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/Country_Reports_on_Terrorism_2020.pdf (07.11.2022).

Global Terrorism Index 2022, Measuring the Impact of Terrorism (2022), Institute for Economics & Peace, Sydney, https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-04112022.pdf (10.12.2022).

Global Terrorism Overview: Terrorism in 2019 (2020), National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), Global Terrorism Database, University of Maryland, https://www.start.umd.edu/pubs/START_GTD_GlobalTerrorismOverview2019_July2020.pdf (09.10.2022).

ISAF’s mission in Afghanistan (2001–2014) (Archived) (2021), https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm (03.09.2022).

Krzesak K. (2013), Współczesna międzynarodowa “wojna z terroryzmem” i jej konsekwencje: dylemat – poszanowanie demokracji i praw człowieka a zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i skuteczna walka z zagrożeniem, w: Współczesne transformacje: kultura, polityka, gospodarka, (eds.) M. Banaś, J. Dziadowiec, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Jones S. (2017), ‘Autonomous Vehicles Provide an Avenue for Terrorism,’ Congress Is Told, https://www.cnsnews.com/news/article/susan-jones/autonomous-vehicles-provide-avenue-terrorism-congress-told (08.10.2022).

Kulisy upadku Afganistanu. “Ghani wydał tajny rozkaz, by wojsko nie walczyło” – Wiadomości (onet.pl) (2021), https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kulisy-upadku-afganistanu-ghani-wydal-tajny-rozkaz-by-wojsko-nie-walczylo/z7qefz7 (05.11.2022).

Kurtz-Phelan D. (2021), Since 9/11, the “war on terror” has been central to U.S. policy, “Foreign Affairs”, Vol. 100, No. 5.

Kuźniar R. (2022), Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011–2021, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Lubin A. (2021), Never-Ending War on Terror, University of California Press, Oakland. https://doi.org/10.1525/9780520969773 DOI: https://doi.org/10.1525/9780520969773

Madej M. (2017), Interwencja w Afganistanie – najdłuższa wojna, największe fiasko?, in: Wojny Zachodu, (ed.) M. Madej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Malkasian Carter (2021), The American War in Afghanistan, Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780197550779.001.0001 DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780197550779.001.0001

National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), Global Terrorism Database, University of Maryland, https://www.start.umd.edu (02.05.2022).

NATO – Topic: Resolute Support Mission in Afghanistan (2015–2021) (Archived), (2022), https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm (02.11.2022).

Olech A., Lis A. (2021), Technologia i terroryzm. Sztuczna inteligencja w dobie zagrożeń terrorystycznych, Instytut Nowej Europy, Technologia-i-terroryzm-sztuczna-inteligencja-w-dobie-zagrozen-terrorystycznych-1.pdf (ine.org.pl) (03.10.2022).

Rapoport D. (2013), The Four Waves of Modern Terror: International Dimensions and Consequences, https://www.researchgate.net/publication/286896869_The_four_waves_of_modern_terror_International_dimensions_and_consequences (02.10.2022).

Richards A. (2019), Defining Terrorism, w: Routledge Handbook of Terrorism and Counterterrorism, (ed.) A. Silke, Routledge, London-New York: 13–21. https://doi.org/10.4324/9781315744636-2 DOI: https://doi.org/10.4324/9781315744636-2

Rogers M. (2019), Cyber terrorism, w: Routledge Handbook of Terrorism and Counterterrorism, (ed.) A. Silke, Routledge, London-New York: 253–264. https://doi.org/10.4324/9781315744636-22 DOI: https://doi.org/10.4324/9781315744636-22

Unconventional Weapons and Technology (2022), National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), Global Terrorism Database, University of Maryland, https://www.start.umd.edu/unconventional-weapons-and-technology (06.05.2022).

Warner B. (2016), Szariat dla nie muzułmanów, Centrum Studiów nad Politycznym Islamem CSPII.

Watson Institute (2021), 20Years of war, https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2021/Costs%20of%20War_Direct%20War%20Deaths_9.1.21.pdf. (20.11.2022).

Wejkszner A. (2016), Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Difin, Warszawa.

Wejkszner A. (2017), Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?, Difin, Warszawa.

Wojciechowski S. (2013), The Hybridity of Terrorism, Logos, Berlin.

Wojciechowski S. (2020), The Terrorist Bomb is Still Ticking – Even in the Shadow of Covid-19, “Przegląd Strategiczny”, No. 13: 9–16. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.1 DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.1

Wojciechowski S., Osiewicz P. (2017), Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Difin, Warszawa.

Wojna w Afganistanie i jej regionalne implikacje (2002), “Rocznik Strategiczny 2001/2002”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.