Zapachowa międzynarodowość. Ku sensualnej nauce o stosunkach międzynarodowych
PDF (English)

Słowa kluczowe

wielość społeczna
zmysły
olfakcja
zapachowa międzynarodowość
sensualna nauka o stosunkach międzynarodowych

Jak cytować

Gałganek, A. (2022). Zapachowa międzynarodowość. Ku sensualnej nauce o stosunkach międzynarodowych. Przegląd Strategiczny, (15), 25–42. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.2

Abstrakt

Artykuł opiera się na konceptualizacji, że to społeczna wielość, a nie polityka stanowi najgłębszy kod międzynarodowości jako cechy ludzkiej egzystencji. Konsekwencją takiego rozumienia międzynarodowości jest wyjście IR poza tradycyjne zajmowanie się polityką i ekonomią. Wszystkie przejawy aktywności społecznej pojawiają się w kontekście wielości społeczeństw, których członkowie są świadomi innych dróg rozwojowych niż ich własna, a idee, techniki i zasoby są nieustannie wyprowadzane z jednego środowiska społecznego i następnie łączone z innymi, aby wytworzyć w rezultacie nowe i oryginalne rezultaty. W tej perspektywie przedmiotem IR jest prawie wszystko: wielość i tożsamość; wielość i seksualność; interaktywne życie języków; struktura światowej literatury; nierówny i połączony rozwój muzyki; międzynarodowe stosunki żywności i gotowania; strategie radzenia sobie przez społeczeństwa z różnicą, a także doświadczanie międzynarodowości poprzez zmysły.

Artykuł ilustruje obecność olfakcji w stosunkach międzynarodowych poprzez stosunki władzy, zapachowych Innych, problemy imigracji i azylu, zapachową trawelogię i alternatywne kultury zapachu. Analiza uzasadnia przekonanie, że sensualna międzynarodowość może ukazać nowe pole rozumienia stosunków między zorganizowanymi politycznie społecznościami. Zmysłowość – doświadczanie zmysłowe – dostarcza podstawy, na której można zbudować pomijany dotąd sposób rozumienia międzynarodowości. Sensualna IR umożliwia dyscyplinie powrót do żywego świata codziennego życia międzynarodowości. Pomaga ona doświadczyć międzynarodowości i uporać się z dominującym w IR przekonaniem, że międzynarodowości nie można zobaczyć lub że nie wiadomo gdzie i czym jest to „między.”

https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.2
PDF (English)

Bibliografia

Carlise J. (2004), Common Scents. Comparative Encounters in High-Victorian Fiction, Oxford.

Classen C. (1990), Sweet Colors, Fragrant Songs: Sensory Models of the Andes and the Amazon, "American Ethnologist", Vol. 17, No. 4. https://doi.org/10.1525/ae.1990.17.4.02a00070 DOI: https://doi.org/10.1525/ae.1990.17.4.02a00070

Classen C. (1997), Foundations for an Anthropology of the Senses, "International Social Science Journal", Vol. 49, No. 153. https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.1997.tb00032.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.1997.tb00032.x

Classen C., Howes D., Synnott A. (1994), Aroma. The Cultural History of Smell, London-New York.

Corbin A. (1986), The Foul and the Fragrant. Odor and the French Social Imagination, Leamington.

Drobnick J. (2006), Introduction: Olfactocentrism, in: The Smell Culture Reader, (ed.) J. Drobnick, Oxford-New York.

Gałganek A. (2021), Filozofia nauki o stosunkach międzynarodowych. Ontologia, epistemologia, metodologia, Kraków.

Greene G. (1971), A Sort of Live, New York.

Howes D. (2006), Sensual Relations. Engaging the Senses in Culture and Social Theory, Ann Arbor.

Kettler A. (2021), The Smell of Slavery. Olfactory Racism and the Atlantic World, Cambridge. https://doi.org/10.1017/9781108854740 DOI: https://doi.org/10.1017/9781108854740

Laplantine F. (2015), The Life of the Senses. Introduction to a Modal Anthropology, London.

Lash S. (1988), Discourse or Figure? Postmodernism as a Regime of Significance, "Theory, Culture & Society", Vol. 5, No. 2-3. https://doi.org/10.1177/0263276488005002006 DOI: https://doi.org/10.1177/0263276488005002006

Lifton R., The Nazi Doctors. Medical Killing and the Psychology of Genocide, New York.

Maclean S. F. (1964), Eastern Approaches, New York.

Marks K. (2005), Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 roku, Warszawa.

Orwell G. (1937), The Road to Wigan Pier, London.

Porteous J. D. (1988), Smellscape, "Progress in Human Geography", Vol. 9, No. 3. https://doi.org/10.1177/030913258500900303 DOI: https://doi.org/10.1177/030913258500900303

Puumala E. (2017), Asylum Seekers, Sovereignty, and the Senses of the International. A politico-corporeal struggle, London-New York. https://doi.org/10.4324/9781315671215 DOI: https://doi.org/10.4324/9781315671215

Reinarz J. (2014), Past Scents. Historical Perspectives on Smell, Urbana. https://doi.org/10.5406/illinois/9780252034947.001.0001 DOI: https://doi.org/10.5406/illinois/9780252034947.001.0001

Rodaway P. (1994), Sensuous Geographies. Body, Sense and Place, London-New York. https://doi.org/10.4324/9780203306864 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203306864

Rosenberg J. (2016), International Relations in the Prison of Political Science, "International Relations", Vol. 30, No. 2. https://doi.org/10.1177/0047117816644662 DOI: https://doi.org/10.1177/0047117816644662

Rosenberg J. (2018), IR 101, "International Relations", Vol. 32, No. 2. https://doi.org/10.1177/0047117818774726 DOI: https://doi.org/10.1177/0047117818774726

Stoller P. (2004), Sensuous Ethnography, African Persuasions, and Social Knowledge, "Qualitative Inquiry", Vol. 10, No. 6. https://doi.org/10.1177/1077800404265727 DOI: https://doi.org/10.1177/1077800404265727

Szołtysek A. E. (2018), Filozofia umysłu, Kraków.

Vigarello G. (1998), Czystość i brud. Higiena ciała od czasów średniowiecza do XX wieku, Warszawa.