Badanie wpływu paradygmatu geopolitycznego w polityce zagranicznej USA na dywergncje w obrębie świata Islamu. Studium przypadku Azji Południowo-Zachodniej
PDF (English)

Słowa kluczowe

geopolityka
Stany Zjednoczone
dywergencja
świat islamski
Azja Południowo-Zachodnia

Jak cytować

Afzali, R., & Seyedi Asl, S. (2022). Badanie wpływu paradygmatu geopolitycznego w polityce zagranicznej USA na dywergncje w obrębie świata Islamu. Studium przypadku Azji Południowo-Zachodniej. Przegląd Strategiczny, (15), 265–281. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.16

Abstrakt

Obszarem zainteresowania autora stał się region Azji Południowo-Zachodniej. Został on poddany analizie ze szczególnym uwzględnieniem czynników geoekonomicznych, geostrategicznych oraz geokulturowych. Pomimo szeroko rozpowszechnionych podobieństw w geografii politycznej świata islamu pod względem strukturalnym i funkcjonalnym, czynniki te okazały się niewystarczające aby wspomniany obszar zmierzał w kierunku konwergencji, współpracy i interakcji. Jedną z istotnych zmiennych mających ogromny wpływ na region była polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki. USA współkształtując trendy polityczne tego strategicznego regionu kierowały się swoimi celami strategicznymi oraz interesami. Zdaniem autorów Stany Zjednoczone mają znaczący wpływ na dywergencję świata islamu w zakresie geokultury – poprzez promowanie dyskursu liberalnego, geostrategii – poprzez sprzedaż broni i utrzymywanie rywalizacji militarnej między światowymi mocarstwami oraz geoekonomii – poprzez utrzymywanie wolnorynkowej konkurencji i niskich cen surowców energetycznych. Autorzy podkreślają, iż ich zdaniem konwergencja świata islamu była sprzeczna z geopolitycznymi interesami Stanów Zjednoczonych Ameryki.

https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.16
PDF (English)

Bibliografia

Abaolhassan Shirazi H., Akhundi Mehrizi M. (2007), The Position of Energy Resources in the Security of the Persian Gulf and the Security of the United States According to the Participatory Security Model, “Journal of Political Science”, Vol. 4, No. 6.

Agnew J. (1998), Geopolitics: Re-visioning World Politics, Routledge, New York.

Al-Sumait F. (2014), A Rhetorical Tightrope: U.S. Political Discourse on Arab Democracy following the Cold War, in: Transforming International Communication: Media, Culture and Society the Middle East, (eds.) K. Prasad, BR Publishing Company, Delhi: 277–328.

Alviri M. (2005), Islamic Awakening from Beliefs to Institutions: Islamic Awakening and Its Future Perspective and Guidance, Seventeenth International Conference on Islamic Unity: The World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought.

Amiri A., Fllah Nejad A. (2018), Salafi Geo-culture and Geopolitics in Iran, “Journal of Political Research”, Vol. 5, No. 10.

Aziz L. (2020), The Syrian Kurds in the US Foreign Policy: Long-Term Strategy or Tactical Ploy?, Centre d’Etude des Crises et des Conflits Internationaux: Note d’analyse no. 66.

Banihashemi M. (2002), The Process of Nationalization in the Middle East, Abrar International Institute for Contemporary Cultural Studies and Research, Tehran.

Cabestan J. (2020), China’s Military Base in Djibouti: a Microcosm of China’s Growing Competition with the United States and New Bipolarity, “Journal of Contemporary China”, Vol. 29, No. 125. https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1704994 DOI: https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1704994

Cohen S. B. (2003), Geopolitics of the World System, Rowman & Littlefield, Maryland.

Colby E. A., Mitchell A. W. (2019), The Age of Great-Power Competition, How the Trump Administration Refashioned American Strategy”, “Foreign Affairs”, https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-12-10/age-great-power-competition (15.04.2021).

Ezzati E. (2000), Geopolitics in the 21st Century, Samat Publications, Tehran.

Feltman J. et al. (2019), The New Geopolitics of the Middle East: America’s Role in a Changing Region, The Brookings Institution, accessed April 28, 2021, https://www.brookings.edu/research/the-new-geopolitics-of-the-middle-east-americas-role-in-a-changing-region/ (05.04.2021).

Fuller G. (1991), The Center of the Universe: The Geopolitics of Iran, translated by Abbas Mokhber, Markaz Publications.

Gause F. G. (2014), Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War, Brookings Doha Center Analysis Paper: no. 11 (July 2014), https://www.brookings.edu/research/beyond-sectarianism-the-new-middle-east-cold-war/ (15.05.2021).

Ghanbari Jahromi M. (2021), The Philosophy of Proxy Wars in the New Era, “Quarterly Journal of Defense Policy”, Vol. 29, No. 113.

Ghasemi F. (2005), Principles of International Relations, Mizan Publishing, Tehran.

Ghasemi F., Pourjam B. (2015), Arms Competition, Strategic Stability and Regional Order in the Middle East, “Quarterly Journal of Defense Policy”, Vol. 23, No. 90.

Ghiasvandi F., Torkashvand J. (2018), America, Proxy Wars, and Middle East Security, “Journal of Political Research in Islamic World”, Vol. 7, No. 4.

Grygiel J. (2006), Great Powers and Geopolitical Change, Johns Hopkins University Press, Baltimore. https://doi.org/10.1353/book.3284 DOI: https://doi.org/10.1353/book.3284

Hafez K. (2000), Islam and the West: The Clash of Politicized Perceptions, in: The Islamic World and the West: An Introduction to Political Cultures and International Relations, (eds) K. Hafez, M. A. Kenny, M. Arkoun, U. Steinbach, Koninklijke Brill, Netherlands.

Hafeznia M. R. (2017), Principles and Geopolitical Concepts, Papli Yazdi Publications, Mashhad.

Hazbun W. (2011), The Middle East Through the Lens of Critical Geopolitics: Globalization, Terrorism, and the Iraq War, in: Is There a Middle East? The Evolution of a Geopolitical Concept, (eds.) M. E. Bonine, M. Gasper, A. Amanat, Stanford University Press.

Heidari G. (2008), 21st Century Global Geoculture System and the Status of Iran, Second Congress of Iranian Association of Geopolitics, Iran.

Helfont S. (2009), The Muslim Brotherhood and the Emerging ‘Shia Crescent’, “Orbis”, Vol. 53, No. 2. https://doi.org/10.1016/j.orbis.2009.01.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.orbis.2009.01.005

Higgott R. (2005), The Theory and Practice of Region: The Changing Global Context, in: Regional Integration in East Asia and Europe Convergence or Divergence, (eds.) B. Fort, D. Webber, Routledge, London.

Hunter S. (2001), the Future of Islam and the West, Translated by Homayoun Majd, Farzan Rooz Publications, Tehran.

Karbasi A., Chamani S., Olumi Baigi A. (2015), Regional Security Management of the Persian Gulf in Ensuring World Energy Security and Emphasis on its Role in Regional and Trans-Regional Political Developments, “Quarterly Journal of Political and Security Studies”, Vol. 6, No. 3.

Laub Z. (2015), Yemen in Crisis, Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/yemen/yemen-crisis/p36488 (09.03.2021).

Leylanoğlu H., Seyedi Asl S. (2021), İran ve Suudi Arabistan’ın 2003’ten Sonra Irak’ta Çıkar Çatışmalarına Jeopolitik Bir Bakış, “Akademi Sosyal Bilimler Dergisi”, Vol. 8, No. 22. https://doi.org/10.34189/asbd.8.22.006 DOI: https://doi.org/10.34189/asbd.8.22.006

Luttwak E. N. (1990), From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce, “The National Interest”, Vol. 20.

Macała J. (2017), Religion and Geopolitics: Complicated Relations, in: 10 Years of the Politics and Religion Journal, University of Belgrade, (eds.) M. Jevtić, M. Veković.

Michnik W. (2020), Russia’s New Strategic Calculus in the Middle East, NDC Research Paper 11.

Mohammadi S. M. (1998), An Analysis of Geoculture and Passive Defense in Iran, Tehran.

Mojtahedzadeh P. (2012), Political Geography and Geographical Politics, Samat Publications, Tehran.

Morrissey J. (2008), The Geoeconomic Pivot of the Global War on Terror: US Central Command and the War in Iraq, America and Iraq: Policy-Making, Intervention and Regional Politics, (eds.) D. Ryan, P. Kiely, Routledge, New York. https://doi.org/10.4324/9780203886342.ch7 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203886342.ch7

Naji S., Jawan J. (2012), Geopolitics of the Islam World and World Leadership in the Post-Cold War Geopolitical Developments, International Conference on “Leadership and Social Science Change in the Muslim World: Prospects and Challenges” in International Islamic University Malaysia, in February. https://doi.org/10.5539/ass.v7n9p94 DOI: https://doi.org/10.5539/ass.v7n9p94

Nazari A. (2008), West Identity and Political Islam: Western Perceptions of Islam, “Quarterly Journal of Politics, Faculty of Law and Political Science”, Vol. 38, No. 1.

O Tuathail G., Dalby S. (1998), Introduction: Rethinking Geopolitics: towards a Critical Geopolitics, Rethinking Geopolitics, (eds.) S. Dalby, G. O Tuathail, Routledge, New York.

OPEC Share of World Crude Oil Reserves, http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm/ (02.03. 2021).

Sadeghi H., Ghasemi F., Pourjam B. (2015), Arms Competition and Regional Defense Management among the Persian Gulf Countries (1990–2010), “International Relations Research”, Vol. 9, No. 35.

Sevilla H. A. (2020), Middle East Geopolitics and China-India Strategic Interaction in the New Era, “Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies”, Vol. 14, No. 2. https://doi.org/10.1080/25765949.2020.1760541 DOI: https://doi.org/10.1080/25765949.2020.1760541

Shah R., Larbi G. A., Batley R. (2007), Religion and Public Management Literature Review, International Development Department at the University of Birmingham, http://epapers.bham.ac.uk/1503/.

Simpson E. (2017), This is How Great Power Wars Get Started, Foreign Policy, https://www.foreignpolicy.com/2017/06/21/this-is-how-great-power-wars-get-started/ (21.04.2021).

Smith A. D. (2000), The Sacred Dimension of Nationalism, “Millennium: Journal of International Studies”, Vol. 29, No. 3. https://doi.org/10.1177/03058298000290030301 DOI: https://doi.org/10.1177/03058298000290030301

Soubrier E. (2020), Gulf Security in a Multipolar World: Power Competition, Diversified Cooperation, Arab Gulf States Institute in Washington, https://agsiw.org/gulf-security-in-a-multipolar-world-power-competition-diversified-cooperation/ (09.01.2021).

Stein J. (2006), Can You Tell a Sunni From a Shiite?, “The New York Times”, https://www.nytimes.com/2006/10/17/opinion/17stein.html?pagewanted=all&_r=1& (22.01.2021).

Tabatabai Ariane, Clarke Colin P., Iran’s Proxies are More Powerful than Ever, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2019/10/16/irans-proxies-hezbollah-houthis-trump-maximum-pressure/ (March 9, 2021).

Thomas C. (2017), Arms Sales in the Middle East: Trends and Analytical Perspectives for US Policy, Congressional Research Service: R44984.

Tibi B. (1998), The challenge of fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder, University of California, Berkeley.

Toghyani A., Arabahmadi A. (2020), US Strategy towards Africa and Trump’s Rivalry Competition: A Neo-Classical Approach, “Journal of World Sociopolitical Studies”, Vol. 4, No. 1.

Yazdani E., Hussain R. (2006), United States’ Policy towards Iran after the Islamic Revolution, “An Iranian Perspective International Studies”, Vol. 43, No. 3. https://doi.org/10.1177/002088170604300302 DOI: https://doi.org/10.1177/002088170604300302

Zeinolabedin Y., Jamshidpour I. (2020), Future Studies of the Geopolitical Influence of the Propellers of War, Arab, Oil on the Center of the Islamic World, “Journal of Political Research in Islamic World”, Vol. 10, No. 1.