Ewolucja i znaczenie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w kształtowaniu procesu sekurytyzacji azylu i migracji w Unii Europejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

Frontex
sekurytyzacja
Unia Europejska
ochrona granic

Jak cytować

Tomaszewska, S. (2022). Ewolucja i znaczenie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w kształtowaniu procesu sekurytyzacji azylu i migracji w Unii Europejskiej. Przegląd Strategiczny, (15), 313–330. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.19

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wkładu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w utrwalanie sekurytyzacji azylu i migracji w państwach Unii Europejskiej. W związku z powyższym, w artykule podjęta zostanie próba odpowiedzenia na następujące pytania badawcze: w jaki sposób ewolucja działalności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej przyczyniła się do trwającej sekurytyzacji azylu i migracji w Unii Europejskiej oraz czy wszystkie główne zadania Agencji Frontex można uznać za praktyki sekurytyzacyjne? W artykule podjęto się także próby przyporządkowania głównych zadań Agencji Frontex do dwóch rodzajów praktyk sekurytyzacyjnych zaproponowanych przez Thierry Balzacqa: (1) działania tradycyjne, które były wdrażane w celu rozwiązania problemów, które są w dużej mierze postrzegane jako kwestie bezpieczeństwa; (2) działania nadzwyczajne, nie tylko w znaczeniu „wyjątkowe” lub „nielegalne,” ale szerzej w znaczeniu „niezwykłe,” tj. nigdy wcześniej niestosowane lub rzadko stosowane w kwestiach azylu i migracji w UE i jej państwach członkowskich.

https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.19
PDF (English)

Bibliografia

Abrahamsen R. (2005), Blair's Africa: the politics of securitization and fear, Alternatives, 30(1): 55-80. https://doi.org/10.1177/030437540503000103 DOI: https://doi.org/10.1177/030437540503000103

Baldaccini A. (2010) Extraterritorial border controls in the EU: the role of FRONTEX in operations at sea, in: Extraterritorial immigration control: legal challenges, (eds.) B. Ryan, V. Mitsilegas, Martinus Nijhoff, Leiden. https://doi.org/10.1163/ej.9789004172333.i-441.53 DOI: https://doi.org/10.1163/ej.9789004172333.i-441.53

Balzacq T. (2005), The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context, "European Journal of International Relations", 11(2): 171-201. https://doi.org/10.1177/1354066105052960 DOI: https://doi.org/10.1177/1354066105052960

Balzacq T. (2008), The policy tools of securitization: information exchange, EU foreign and interior policies, "Journal of common market studies", 46 (1): 75-100. https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2007.00768.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2007.00768.x

Balzacq T. (2011), A Theory of Securitization: Origins, Core Assumptions and Variations, in: Securitization Theory. How Security Problems Emerge and Dissolve, (ed.) T. Balzacq, Routledge, Abingdon: 1-30. https://doi.org/10.4324/9780203868508 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203868508

Bielecki T. (2022), Dymisja szefa Fronteksu. W tle pushbacki i zarzuty o niegospodarność, https://www.dw.com/pl/dymisja-szefa-fronteksu-w-tle-pushbacki-i-zarzuty-oniegospodarno%C5%9B%C4%87/a-61640795 (25.05.2022).

Bigo D. (1998a), Sieve Europe and fortress Europe: the securitisation/humanitarisation of immigration, in: Immigration and racism in Europe, (ed.) A. Rea, Complexe, Bruxelles.

Bigo D. (1998b), L'immigration a' la croise'e des chemins se'curitaires, "Revue Europe'enne des Migrations Internationales", 14(1): 25-46. https://doi.org/10.3406/remi.1998.1607 DOI: https://doi.org/10.3406/remi.1998.1607

Bigo D. (2000), When two become one: internal and external securitizations in Europe, in: International relations theory and the politics of European integration: power, security and community, (eds.)M. Kelstrup, M. C. Williams, Routledge, London: 171-204. https://doi.org/10.4324/9780203187807-8 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203187807-8

Bigo D. (2001a), Migration and security, in: Controlling a new migration world, (eds.) V. Guiraudon, C. Joppke, Routledge, London.

Bigo D. (2001b), The Mo¨bius ribbon of internal and external security(ies), in: Identities, borders, orders: rethinking international relations theory, (eds.) M. Albert, D. Jacobson, Y. Lapid, University of Minnesota Press, Minneapolis, MN.

Bigo D. (2002), Security and Immigration: Toward a Critique of the Government of Unease, "Alternatives: Global, Local, Political", 27(1): 63-92. https://doi.org/10.1177/03043754020270S105 DOI: https://doi.org/10.1177/03043754020270S105

Bigo D. (2008), International political sociology, in: Security studies: an introduction, (ed.) P. Williams, Routledge, London.

Bigo D., Tsoukala A. (2008), Understanding (in)security, in: Terror, insecurity and liberty: illiberal practices of liberal regimes after 9/11, (eds.) D. Bigo, A. Tsoukala, Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9780203926765.ch1 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203926765.ch1

Buzan B., Woever O. (2003), Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge University Press: 491. https://doi.org/10.1017/CBO9780511491252 DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511491252

Buzan B., Woever O., de Wilde J. (1998), Securuty, A New Framework for Analysis, Boulder. https://doi.org/10.1515/9781685853808 DOI: https://doi.org/10.1515/9781685853808

Campesi G. (2022), Policing Mobility Regimes. Frontex and the Production of the European Borderscape, Routledge, New York. https://doi.org/10.4324/9780429291548 DOI: https://doi.org/10.4324/9780429291548

Casas-Cortes M., Cobarrubias S., Heller Ch., Pezzani L. (2017), Clashing Cartographies, Migrating Maps: Mapping and the Politics of Mobility at the External Borders of Europe, "ACME: An International E-Journal for Critical Geographies", 16(1): 1-33.

Chillaud M. (2012), Frontex as the Institutional Reification of the Link between Security, Migration and Border Management, "Contemporary European Studies" 2(1): 45-61.

Christides G., Freudenthal E., Lüdke S., Popp M. (2020), EU Border Agency Frontex Complicit in Greek Refugee Pushback Campaign, Spiegel International, https://www.spiegel.de/international/europe/eu-border-agency-frontex-complicit-in-greek-refugee-pushback-campaign-a-4b6cba29-35a3-4d8c-a49f-a12daad450d7 (20.05.2022).

Christides G., Lüdke S. (2022), Frontex Involved in Illegal Pushbacks of Hundreds of Refugees, Spiegel International, https://www.spiegel.de/international/europe/frontex-involved-in-illegal-pushbacks-of-hundreds-of-refugees-a-9fe90845-efb1-4d91-a231-48efcafa53a0 (20.05.2022).

Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26th October 2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.

COWI (2009), Frontex: external evaluation of the European agency for the management of operational coordination at the external borders of the Member States of the European Union, Final report, COWI A/S, Kongens Lyngby, http://www.frontex.europa.eu/specific_documents/other/ (25.05.2022).

Frontex (2007a), Common core curriculum, Warsaw.

Frontex (2007b), Frontex annual report 2006, Warsaw.

Frontex (2008), Frontex general report 2007, Warsaw.

Frontex (2010a), Beyond the Frontiers. Frontex: The First Five Years, Warsaw.

Frontex (2010b), Frontex general report 2009, Warsaw.

Frontex (2013), Common Integrated Risk Analysis Model, Warsaw.

Frontex (2017a), Risk Analysis for 2017, Warsaw.

Frontex (2017b), Annual Activity Report 2016, Warsaw.

Frontex (2018a), Annual Report on the Implementation on the EU Regulation 656/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 Establishing Rules for the Surveillance of the External Sea Borders, Warsaw.

Frontex (2018b), Annual Activity Report 2017, Warsaw.

Frontex (2019c), Consolidated Annual Activity Report 2018, Warsaw.

Gruszczak A., Reczkin K. (2005), Wstęp, in: Program Haski. Implikacje i wyzwania dla Polski, Materiały z seminarium 8 grudnia 2004 w Centrum Europejskim Natolin, Warszawa.

Huysmans J. (2004), A foucaultian view on spill-over: freedom and security in the EU, "Journal of international relations and development", 7(3): 294-318. https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800018 DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800018

Huysmans J. (2006), The politics of insecurity: fear, migration and asylum in the EU, Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9780203008690 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203008690

Jorry H. (2007), Construction of a European Institutional Model for Managing Operational Cooperation at the EU's External Borders: Is the FRONTEX Agency a Decisive Step Forward?, Challenge Research Paper on Liberty and Security, Brussels.

Kaunert C. (2005), The area of freedom, security and justice: the construction of a 'European public order', "European Security", 14 (4): 459-483, DOI: https://www.doi.org/10.1080/09662830500528161. DOI: https://doi.org/10.1080/09662830500528161

Kuśnierkiewicz A. (2021), Frontex w ostrzu krytyki: Z jakimi problemami mierzy się europejska agencja ochrony granic?, https://www.euractiv.pl/section/migracje/news/frontex-w-ostrzu-krytyki-z-jakimi-problemami-mierzy-sie-europejska-agencja-ochrony-granic/ (15.05.2022).

Léonard S. (2009), The Creation of FRONTEX and the Politics of Institutionalisation in the EU External Borders Policy, "Journal of Contemporary European Research", 5(3): 371-388. https://doi.org/10.30950/jcer.v5i3.239 DOI: https://doi.org/10.30950/jcer.v5i3.239

Léonard S. (2010), EU border security and migration into the European Union: FRONTEX and securitisation through practices, "European Security", 19 (2): 231-254, DOI: 10.1080/09662839.2010.526937. DOI: https://doi.org/10.1080/09662839.2010.526937

Lutterbeck D. (2006), Policing Migration in the Mediterranean, "Mediterranean Politics", 11(1): 59-82. https://doi.org/10.1080/13629390500490411 DOI: https://doi.org/10.1080/13629390500490411

Lutterbeck D. (2019), Blue vs Green: The Challenges of Maritime Migration Controls, "Journal of Borderlands Studies": 1-17. https://doi.org/10.1080/08865655.2019.1652672 DOI: https://doi.org/10.1080/08865655.2019.1652672

Mc Donald M. (2008), Securitization and the Construction of Security, "European Journal of International Relations", 14(4): 563-587. https://doi.org/10.1177/1354066108097553 DOI: https://doi.org/10.1177/1354066108097553

Mitsilegas V. (2007), Border Security in the European Union: Towards Centralised Controls and Maximum Surveillance, in: Whose Freedom, Security and Justice? EU Immigration and Asylum Law and Policy, (eds.) A. Baldaccini, E. Guild, H. Toner, Oxford: 359-394.

Monar J. (2006a), The external shield of the area of freedom, security and justice: progress and deficits of the integrated management of external EU borders, in: Freedom, security and justice in the European Union: implementation of the Hague programme, (eds.) J. W. de Zwaan, F. A. Goudappel, The Hague. https://doi.org/10.1007/978-90-6704-629-9_7 DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-6704-629-9_7

Neal A. W. (2009), Securitization and Risk at the EU Border: The Origins of FRONTEX, "Journal of Common Market Studies", 40(2): 333-356. https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2009.00807.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2009.00807.x

Peers S. (2016), EU Justice and Home Affairs Law, "EU Immigration and Asylum Law", Vol. I, ed. IV, Oxford. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198776833.001.0001 DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198776833.001.0001

Peers S., Rogers N. (2006), EU immigration and asylum law: text and commentary, Martinus Nijhoff, Leiden. https://doi.org/10.1163/ej.9789004153745.i-1027 DOI: https://doi.org/10.1163/ej.9789004153745.i-1027

Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a mechanism for the creation of Rapid Border Intervention Teams and amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 as regards that mechanism and regulating the tasks and powers of guest officers.

Regulation (EU) No 1168/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.

Regulation (EU) No 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC.

Regulation (EU) No 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624.

Rijpma J. (2016), The Proposal for a European Border and Coast Guard: Evolution or Revolution in External Border Management?, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, Brussels.

Sprawozdanie specjalne: Wsparcie Frontexu na rzecz zarządzania granicami zewnętrznymi - do tej pory nie zapewniono wystarczającej skuteczności (2021), Europejski Trybunał Obrachunkowy, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_PL.pdf (15.05.2022).

Tampere European Council, 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions, "Bulettin EU", https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm (10.05.2022).

Topak O. E., Vives L. (2020), A Comparative Analysis of Migration Control Strategies along the Western and Eastern Mediterranean Routes: Sovereign Interventions through Militarization and Deportation, "Migration Studies", 8(1): 66-89.

van Houtum H., Bueno Lacy R. (2020), The Migration Map Trap. On the Invasion Arrows in the Cartography of Migration, "Mobilities", 15(2): 196-219. https://doi.org/10.1080/17450101.2019.1676031 DOI: https://doi.org/10.1080/17450101.2019.1676031

Wagner J. (2021), Border Management in Transformation. Transnational Threats and Security Policies of European States, Springer: 234-235. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62728-7 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-62728-7

Wolff S. (2008), Border Management in the Mediterranean: Internal, External and Ethical Challenges, "Cambridge Review of International Affairs", 21(2): 253-271. https://doi.org/10.1080/09557570802021030 DOI: https://doi.org/10.1080/09557570802021030