Zmierzch „wyjątkowości Arktyki”? Nowe podejście do Arktyki po 24 lutego 2022 r.
PDF (English)

Słowa kluczowe

Artyka
startegie arktyczne
Szwecja wobec NATO
Finalndia wobec NATO
„wyjątkowość” Arktyki

Jak cytować

Brańka, T. (2022). Zmierzch „wyjątkowości Arktyki”? Nowe podejście do Arktyki po 24 lutego 2022 r. Przegląd Strategiczny, (15), 373–392. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.22

Abstrakt

Od zakończenia Zimnej Wojny Arktyka nader często przedstawiana była jako symbol modelowej współpracy. Poszczególne państwa gotowe były do szerokiej kooperacji mimo sporów w innych obszarach. Region ten zwyczajowo postrzegany był zatem jako obszar o niewielkim potencjale konfliktowym. Współpraca między państwami, które silnie konkurowały ze sobą w innych wymiarach, była tak unikalna, że niemal powszechnie uznawano „wyjątkowość Arktyki” (Arctic exceptionalism).

Artykuł bada zaktualizowane strategie arktyczne państw bezpośrednio zaangażowanych w tym regionie. Analizuje zmiany na przestrzeni ostatnich kilku lat, które w większości były konsekwencją agresywnych działań Rosji (już od 2014 roku) i silnej militaryzacji regionu. Artykuł omawia zainicjowany proces przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO i konsekwencje tej historycznej zmiany dla regionu. Wreszcie, analizuje decyzje podjęte przez szereg organizacji arktycznych o wykluczeniu, zamrożeniu lub „wstrzymaniu” relacji z Rosją w konsekwencji ataku na Ukrainę z 24 lutego 2022 roku. W konsekwencji, rodzi to pytania o to, czy Arktyka może być zarządzana bez Rosji i czy przyjęte środki mogą być skuteczne.

https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.22
PDF (English)

Bibliografia

Ålander M., Paul M., Moscow Threatens the Balance in the High North. In Light of Russia’s War in Ukraine, Finland and Sweden Are Moving Closer to NATO, SWP Comment 2022/C 24, DOI: https://www.doi.org/10.18449/2022C24.

Barents Euro-Arctic cooperation: Joint Statement of the European Union, Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden on suspending activities with Russia (2022), https://www.eeas.europa.eu/eeas/barents-euro-arctic-cooperation-joint-statement-european-union-finland-denmark-iceland-norway_en (21.07.2022).

Baudu P. (2022), Revitalizing France’s Sight on the High North: Arctic Environmental and Security Elements of the New French Polar Strategy, The Arctic Institute, https://www.thearcticinstitute.org/revitalizing-france-sight-high-north-arctic-environmental-security-elements-new-french-polar-strategy/ (21.07.2022).

Bronk J. (2022), How Putin is plotting to weaponise the Arctic, https://www.dailymail.co.uk/debate/article-10922351/Russia-Ukraine-war-Vladimir-Putin-plotting-weaponise-Arctic.html (19.07.2022).

Canada and the Kingdom of Denmark, together with Greenland, reach historic agreement on long-standing boundary disputes (2022), Government of Canada, https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/06/canada-and-the-kingdom-of-denmark-together-with-greenland-reach-historic-agreement-on-long-standing-boundary-disputes.html (12.07.2022).

Canada to Buy 88 F-35 Fighter Jets From Lockheed Martin (2022), https://www.thedefensepost.com/2022/03/28/canada-f35-fighter-jets/ (18.06.2022).

Canada’s Arctic and Northern Policy Framework (2019), Government of Canada, https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1560523306861/1560523330587 (18.06.2022).

Dąbrowski M. (2018), Rosyjski apetyt na Arktykę, https://defence24.pl/geopolityka/rosyjski-apetyt-na-arktyke-analiza (18.06.2022).

Edvardsen A. (2022), Hard Security Focus May Once Again Come to Dominate the Arctic, Researcher Fears, https://www.highnorthnews.com/en/hard-security-focus-may-once-again-come-dominate-arctic-researcher-fears (25.07.2022).

Finland’s Strategy for Arctic Policy (2021), Publications of the Finnish Government 2021: 55, Finnish Government Helsinki, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163247/VN_2021_55.pdf?sequence=1&isAllowed=y (21.07.2022).

Finnish Military Intelligence Review 2021 (2021), Defence Command, Finnish Defence Forces, https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/74055459/PV_sotilastiedustelu_raportti_www_ENG.pdf/2ffb6a29-cabd-b852-7ba0-83892580c632/PV_sotilastiedustelu_raportti_www_ENG.pdf (12.07.2022).

Germany’s Arctic Policy Guidelines. Assuming Responsibility, Creating Trust, Shaping the Future (2019), Federal Foreign Office, https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2240002/eb0b681be9415118ca87bc8e215c0cf4/arktisleitlinien-data.pdf (3.12.2020).

Gjørv G. H, Hodgson K. K. (2019), “Arctic Exceptionalism” or “comprehensive security”? Understanding security in the Arctic, “Arctic Yearbook 2019”. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315265797-1

Greaves W. (2022), As Russia upends the global order, Canada must secure the Arctic, https://www.nationalobserver.com/2022/03/23/opinion/russia-upends-global-order-canada-must-secure-arctic (2.07.2022).

Greaves W. (2022a), As War Upends the Global Order, Canada Must Urgently Look to the Arctic, https://www.cigionline.org/articles/as-war-upends-the-global-order-canada-must-urgently-look-to-the-arctic/ (2.07.2022).

Hanlon W. (2022), Arctic Ocean Governance: Cooperation with Russia After the Invasion of Ukraine, https://www.belfercenter.org/publication/arctic-ocean-governance-cooperation-russia-after-invasion-ukraine (2.07.2022).

Herman A. (2022), Sweden and Finland Will Help NATO Counter Russia in the Arctic, “Wall Street Journal”, https://www.wsj.com/articles/sweden-and-finland-will-help-nato-confront-russia-in-the-arctic-ice-submarine-nuclear-11654786841 (5.07.2022).

Hoel A. H. (2022), Norway’s Arctic Strategy – Steady as She Goes, “Polar Perspectives”, No. 12, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/PI_Hoel_Polar%20Perspectives%20No.%2012.pdf (5.07.2022).

Huebert B. (2022), Rethinking Arctic security following the Ukrainian-Russian war, https://macdonaldlaurier.ca/rethinking-arctic-security-following-the-ukrainian-russian-war-rob-huebert-for-inside-policy/ (21.07.2022).

Jakubik W. (2022), Sankcje Zachodu nierychliwe, ale sprawiedliwe. Stacja benzynowa Putina ma coraz większe problemy, https://biznesalert.pl/rosja-spadek-wydobycie-ropa-gaz-sankcje-embargo-zachod-energetyka/ (21.07.2022).

Johnson S. (2019), Pompeo: Russia is “aggressive” in Arctic, China’s work there also needs watching, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-finland-arctic-council/pompeo-russia-is-aggressive-in-arctic-chinas-work-there-also-needs-watching-idUSKCN1SC1AY (1.12.2020).

Joint statement by the Arctic 7 on the limited resumption of Arctic Council cooperation – without Russia! (2022a), https://arcticportal.org/ap-library/news/2855-joint-statement-by-the-arctic-7-on-the-limited-resumption-of-arctic-council-cooperation-without-russia (11.07.2022).

Joint Statement on Arctic Council Cooperation Following Russia’s Invasion of Ukraine (2022), https://www.state.gov/joint-statement-on-arctic-council-cooperation-following-russias-invasion-of-ukraine/(2.07.2022).

Jonassen T. (2022), Might push Russia to withdraw from Arctic Council, https://www.highnorthnews.com/en/might-push-russia-withdraw-arctic-council (21.07.2022).

Jonassen T. (2022), Russian Ambassador to US Warns Arctic Council Against Making Decisions Without Moscow, HighNorthNews, https://www.highnorthnews.com/en/russian-ambassador-us-warns-arctic-council-against-making-decisions-without-moscow (26.06.2022).

Kauranen A. (2022), Nordics should consider joint air control in far north, Finnish parliament speaker says, https://www.arctictoday.com/nordics-should-consider-joint-air-control-in-far-north-finnish-parliament-speaker-says/?wallit_nosession=1 (16.07.2022).

Khorrami N. (2021), Sweden’s New Arctic Strategy: Change and Continuity in the Face of Rising Global Uncertainty, The Arctic Institute, https://www.thearcticinstitute.org/sweden-new-arctic-strategy-change-continuity-face-rising-global-uncertainty/ (12.07.2022).

Kobzeva M. (2022), The Need for New Arctic Exceptionalism?, https://www.highnorthnews.com/en/need-new-arctic-exceptionalism (24.07.2022).

Koivurova T. (2022), The Arctic Council can continue without Russia, https://www.arctictoday.com/the-arctic-council-can-continue-without-russia/ (23.07.2022).

Last J. (2022), The Ukraine War Is Dividing Europe’s Arctic Indigenous People, “Foreign Policy”, https://foreignpolicy.com/2022/06/27/russia-ukraine-war-saami-indigenous-arctic-people-norway-sweden-finland/ (14.07.2022).

Lynch A. H., Norchi Ch. H., Li X. (2022), The interaction of ice and law in Arctic marine accessibility, “Proceedings of the National Academy of Sciences” Vol. 119, No. 26, DOI: https://www.doi.org/10.1073/pnas.2202720119. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2202720119

Madrid Summit Declaration (2022), Issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Madrid 29 June 2022, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm (5.07.2022).

Markiewicz P. (2020), Polityka USA wobec Arktyki, PISM, https://pism.pl/publikacje/Polityka_USA_wobec_Arktyki (13.04.2021).

Mazrek S. (2022), The Arctic can be divided into two different spheres of influence, where Russia and NATO are involved, https://www.ankasam.org/markku-kivinen-director-of-the-aleksanteri-institute-at-the-university-of-helsinki-the-arctic-can-be-divided-into-two-different-spheres-of-influence-where-russia-and-nato-are-involved/?lang=en (29.06.2022).

McGwin K. (2022), Greenland’s premier signals a pivot to the west, “Polar Journal”, https://polarjournal.ch/en/2022/06/17/greenlands-premier-signals-a-pivot-to-the-west/ (12.07.2022).

Nilsen T. (2022), Arctic projects must not be postponed because of sanctions, Putin orders, https://www.arctictoday.com/arctic-projects-must-not-be-postponed-because-of-sanctions-putin-orders/ (11.07.2022).

Northern Dimension Policy: Joint Statement by the European Union, Iceland and Norway on suspending activities with Russia and Belarus (2022), https://www.eeas.europa.eu/eeas/northern-dimension-policy-joint-statement-european-union-iceland-and-norway-suspending_en (4.04.2022).

Østhagen A. (2019), The Arctic security region: misconceptions and contradictions, “Polar Geography”, 44:1: 55–74, DOI: https://www.doi.org/10.1080/1088937X.2021.1881645. DOI: https://doi.org/10.1080/1088937X.2021.1881645

Østhagen A. (2020), What is the Point of Norway’s new Arctic Policy?, The Arctic Institute, https://www.thearcticinstitute.org/point-norway-new-arctic-policy/ (17.03.2021).

Østhagen A. (2021), Norway’s Arctic policy: still high North, low tension?, “The Polar Journal”, 11:1: 75–94, DOI: https://www.doi.org/10.1080/2154896X.2021.1911043. DOI: https://doi.org/10.1080/2154896X.2021.1911043

Paul M. (2022), Arctic Repercussions of Russia’s Invasion, SWP Comment 2022/C 39, DOI: https://www.doi.org/10.18449/2022C39.

Paul M., Swistek G. (2022), Russia in the Arctic. Development Plans, Military Potential, and Conflict Prevention, SWP Research Paper 2022/RP 03, DOI: https://www.doi.org/10.18449/2022RP03.

Perez Z. (2022), US Coast Guard calls for larger icebreaker fleet to compete in the Arctic, https://www.defensenews.com/naval/2022/07/14/us-coast-guard-calls-for-larger-icebreaker-fleet-to-compete-in-the-arctic/ (15.07.2022).

Polar Security Cutter (2021), US Coast Guard, https://www.dcms.uscg.mil/Our-Organization/Assistant-Commandant-for-Acquisitions-CG-9/Programs/Surface-Programs/Polar-Icebreaker/ (11.05.2022).

Pompeo M. (2020), Statement by Secretary Pompeo on the Opening of U.S. Consulate Nuuk, US Department of State, https://2017-2021.state.gov/statement-by-secretary-pompeo-on-the-opening-of-u-s-consulate-nuuk/index.html (3.12.2020).

Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the trilateral meeting between Türkiye, Finland and Sweden (2022), NATO, https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_197253.htm (15.07.2022).

Raspotnik A., Østhagen A. (2022), The End Of An Exceptional History: Re-Thinking The Eurussia: Arctic Relationship, https://www.e-ir.info/2022/03/23/the-end-of-an-exceptional-history-re-thinking-the-eu-russia-arctic-relationship/ (18.07.2022).

Regaining Arctic Dominance. The U.S. Army in the Arctic (2021), Headquarters, Department of the Army, 19 January 2021, Chief of Staff Paper #3, Washington, DC, https://www.army.mil/e2/downloads/rv7/about/2021_army_arctic_strategy.pdf (22.07.2022).

Rogoff A. (2022), It’s time for an Arctic Council 2.0, https://www.arctictoday.com/its-time-for-an-arctic-council-2-0/ (28.07.2022).

Russia/Belarus: Members suspend Russia and Belarus from Council of the Baltic Sea States (2022), https://www.eeas.europa.eu/eeas/russiabelarus-members-suspend-russia-and-belarus-council-baltic-sea-states_en (18.07.2022).

Schreiber M. (2021), US Army’s first Arctic strategy looks to “regain dominance” in extreme cold conditions, https://www.arctictoday.com/us-armys-first-arctic-strategy-looks-to-regain-dominance-in-extreme-cold-conditions/ (15.05.2022).

Siebold S. (2022), Germany ratifies NATO membership for Finland, Sweden, https://www.arctictoday.com/germany-ratifies-nato-membership-for-finland-sweden/ (13.07.2022).

Staalesen A. (2020), Amid jubilant celebration at Svalbard, Norway sends strong signal it will not accept encroachment on sovereignty, “The Barents Observer”, https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2020/02/amid-jubilant-celebration-svalbard-norway-sends-strong-signal-it-will-not-accept (19.05.2021).

Staalesen A. (2022), Nikolai Patrushev: border to Nordic countries must be strengthened, “The Barents Observer”, https://thebarentsobserver.com/en/security/2022/06/nikolai-patrushev-border-nordic-neighbours-must-be-strengthened (25.07.2022).

Sweden’s strategy for the Arctic region (2020), Government Offices of Sweden, https://www.government.se/4ab869/contentassets/c197945c0be646a482733275d8b702cd/swedens-strategy-for-the-arctic-region-2020.pdf (11.07.2022).

The Norwegian Government’s Arctic Policy. People, opportunities and Norwegian interests in the Arctic (2020), Norwegian Ministry of Foreign Affairs, https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/arctic_policy/id2830120/ (10.07.2022).

The UK’s Defence Contribution in the High North (2022), Ministry of Defence, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1063855/The_UK_s_Defence_Contribution_in_the_High_North.pdf (28.07.2022).

Trellevik A., Greenland Has A Long Way to Go Before Creation of Danish Arctic Minister, High North News, https://www.highnorthnews.com/en/greenland-has-long-way-go-creation-danish-arctic-minister (2.12.2020).

Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 26.10.2020 № 645 “O Strategii razvitija Arktičeskoj zony Rossijskoj Federacii i obespečenija nacionalʹnoj bezopasnosti na period do 2035 goda”, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010260033 (2.12.2020).

Urban K. (2021), A New (Cold) Front in Polar Intelligence? Trends and Implications of Technology-Enabled Monitoring in the Arctic, “Journal of Science Policy & Governance”, Vol. 19, Issue 01, DOI: https://www.doi.org/10.38126/JSPG190111. DOI: https://doi.org/10.38126/JSPG190111

Walking on thin ice. A balanced arctic strategy for the EU (2019), EPSC Strategic Notes, European Political Strategy Centre, Issue 44, July 2019, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6feff832-0cdb-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-120148930 (2.12.2020).

Wielka Brytania zaangażuje się militarnie w Arktyce (2022), Defense24, https://defence24.pl/geopolityka/wielka-brytania-zaangazuje-sie-militarnie-w-arktyce (24.07.2022).