Upolitycznienie kwestii praw własności intelektualnej w kontekście konfliktu w Karabachu
PDF (English)

Słowa kluczowe

Azerbejdżan
Armenia
eksploatacja
Karabach
prawa własności intelektualnej
upolitycznienie własności intelektualnej

Jak cytować

Muradov, A., & Hajiyeva, N. (2022). Upolitycznienie kwestii praw własności intelektualnej w kontekście konfliktu w Karabachu. Przegląd Strategiczny, (15), 433–450. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.25

Abstrakt

Do niedawna prawo własności intelektualnej utrzymywane było z dala od sfery politycznej, ponieważ kwestia ta związana była jedynie z czynnikami ekonomicznymi oraz prawnymi. Jednak w świetle ostatnich procesów geopolitycznych i konfliktów o podłożu politycznym zagadnienie własności intelektualnej stało się obiektem zainteresowania nauk politycznych. Obszar Karabachu przez blisko 30 lat pozostawał terenem działań wojennych oraz okupacji. Dlatego też zdaniem autorki analiza problemów związanych z prawem własności intelektualnej na obszarze Karabachu powinna być przeprowadzona w oparciu o instrumentarium nauki o stosunkach międzynarodowych oraz ekonomii politycznej. Artykuł stawia sobie za cel analizę kwestii naruszania praw własności intelektualnej, eksploatacji towarów i usług, a także innych problemów związanych z prawami własności intelektualnej z jakimi zmagał się Azerbejdżan podczas okupacji Karabachu.

https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.25
PDF (English)

Bibliografia

Adams S. (2009), Intellectual property rights, political risk, and economic growth in developing countries, „Journal of Economics and International Finance”, 1(6): 127–134.

Aljazeera (2020), Can President Aliyev be trusted in Karabakh [cit. 15.09.2021], http://bitly.ws/ofCp.

Anadolu Agency (2020), Foreign firms which operated occupied mines will be sued: Azerbaijan [cit. 25.09.2021], https://bit.ly/3EAMIlJ.

Anadolu Agency (2021), Azerbaijan’s liberated Karabakh now a construction site for modern projects [cit. 08.08.2021], https://bit.ly/3EDxUmr.

ARIAVAN (2016), Artsakh Roots Investment [cit. 10.09.2021], http://bitly.ws/ogEr.

Armenian Community Council (2015), The number of Foreign Tourists to Nagorno-Karabakh [cit. 04.10.2021], https://bit.ly/3y4VZ34.

“Armenian Weekly” (2014), Artsakh Fund Raises Money for Village Expansion Project [cit. 12.09.2021], http://bitly.ws/ogEt.

ASAN Service (2018), The Republic of Azerbaijan [cit. 20.08.2021], https://bit.ly/3dwOBnv.

ASBAREZ (2014), Armenian Business Leaders Explore Investment Opportunities in Artsakh [cit. 10.09.2021], http://bitly.ws/ogEs.

Azerbaijan – a leader in intellectual property protection among CIS countries, (2019), https://en.trend.az/azerbaijan/business/3131725.html.

Azerbaijan – Country Commercial Guide (2021), U.S. International Trade Administration.

Azerbaijan (2021), Global Innovation Index 2021, WIPO.

Azerbaijan (2019), World Economic Forum, Global Competitiveness Reports 2019. https://doi.org/10.1016/S1361-3723(19)30016-8 DOI: https://doi.org/10.1016/S1361-3723(19)30016-8

Azerbaijan and WTO (1988), Law No. 504-IQ “On Trademarks and Geographical Indications”, adopted on 12th June 1998, [cit. 18.08.2021], https://bit.ly/31IG7Hw.

Azerbaijani MFA Statement on Illegal Visits to Nagorno-Karabakh (2019), Baku, Azerbaijan.

Azerbaijan’s liberated Karabakh now a construction site for modern projects, (2021), Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/en/world/azerbaijans-liberated-karabakh-now-a-construction-site-for-modern-projects/2417129.

Cristescu A. (1981), The right to self-determination: historical and current development on the basis of United Nations instruments, Vol. 404, United Nations, New York.

Curtis J. M. (2012), Intellectual property rights and international trade: An overview, “The Centre for International Governance Innovation”, No. 3.

De Rosnay M. D., Le Crosnier H. (2013), Présentation générale. Une géopolitique de la propriété intellectuelle, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01078531/document.

Edenborough M. (1997), Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Limited, The Glass House, Wharton Street, London WC1X9PX.

Export GOV (2019), Armenia Country Commercial Guide [cit. 02.01.2022], http://bitly.ws/ogE9.

Foreign firms which operated occupied mines will be sued: Azerbaijan (2021), Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/en/world/foreign-firms-which-operated-occupied-mines-will-be-sued-azerbaijan/2338375.

Geneva Convention (1977), Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 [cit. 05.09.2021], http://bitly.ws/ofCe.

Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954) [cit. 05,01.2022], http://bitly.ws/ogHY.

Haunss S. (2011), The politicization of intellectual property: IP conflicts and social change, “WIPO Journal”, 3(1).

Intellectual Property Agency of the Republic of Azerbaijan (2021), Acts, agreements, and conventions, http://copat.gov.az/nav/beynlxalq-muqavillr.

Mammadov R., Mammadov Kh. (2017), Illegal activities of Armenia in the occupied territories of Azerbaijan from the prism of international law, Baku, Azerbaijan: 260.

MFA of Azerbaijan (2019), The illegal activities in the territories of Azerbaijan under Armenia’s occupation: evidence from satellite imagery.

MFA of Azerbaijan (2020), Archived from the original List of foreign citizens who illegally visited occupied territories of the Republic of Azerbaijan/List of Undesirable persons.

Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan (2019), report on illegal activities during the occupation of Karabakh and its adjacent districts [cit. 20.09.2021].

Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan (2019a), Azerbaijani MFA Statement on Illegal Visits to Nagorno-Karabakh, Baku, Azerbaijan [cit. 08.10.2021].

Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan (2020), Archived from the original List of foreign citizens who illegally visited occupied territories of the Republic of Azerbaijan/List of Undesirable persons [cit. 06.10.2021], http://bitly.ws/oqCv.

Mosque turned into pigsty under Armenia’s occupation (2020), Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/en/azerbaijan-front-line/mosque-turned-into-pigsty-under-armenias-occupation/2015903.

Muradov A., Hajiyeva N. (2022), Economic and Legal Assessment of Illicit Activities during the Occupation of Karabakh and its Adjacent Districts, “Journal of Society and Politics, Vasile Goldiş”, University Press, Romania, Vol. 14(1) Jan: 189–228.

Mühlendahl A. V., Stauder D. (2009), Territorial intellectual property rights in a global economy – Transit and other ‘free zones’, in: Patents and Technological Progress in a Globalized World, p. 653–673, Springer, Berlin–Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88743-0_46 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-88743-0_46

Perelman M. (2014), The political economy of intellectual property, „Socialism and Democracy”, 28(1): 24–33. https://doi.org/10.1080/08854300.2013.869873 DOI: https://doi.org/10.1080/08854300.2013.869873

Peukert A. (2012), Territoriality and extraterritoriality in intellectual property law. Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in an Age of Globalization, “Queen Mary Studies in International Law”, Apr 19, Brill Academic Publishing, Leiden–Boston: 189–228. https://doi.org/10.1163/9789004227095_009 DOI: https://doi.org/10.1163/9789004227095_009

Sell S. K. (2009), Corporations, seeds, and intellectual property rights governance. Corporate power in global agri-food governance. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262012751.003.0007 DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262012751.003.0007

Siebeck W. E., Evenson R. E., Lesser W., Primo Braga C. A. (1990), Strengthening the protection of intellectual property in developing countries: A survey of the literature, The World Bank.

The number of Foreign Tourists to Nagorno-Karabakh Grows Rapidly (2015), Armenian Community Council, http://www.accc.org.uk/ number-of-foreign-tourists-to-nagorno-karabakh-grows-rapidly/.

The report in Azerbaijan (2020), Corruption Perceptions Index 2020, Transparency International, https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl.

The UN General Assembly Resolution, 3516 (XXX), 15 December 1975 [cit. 17.10.2021], http://bitly.ws/oqCJ.

The UN General Assembly Resolution, A/RES/3336(XXIX), 17 December 1974 [cit. 15.10.2021], http://bitly.ws/ofzc.

UN Charter (1981) – The right of self-determination [cit. 10.09.2021], http://bitly.ws/ofCg.

UN Doc. A/63/662-S/2008/812, 24 December 2008, and UN Doc. A/63/692-S/2009/51, 27 January 2009.

UN General Assembly (1974), Charter of Economic Rights and Duties of States, on 12 December 1974 [cit. 15.10.2021], http://bitly.ws/ofyJ.

UNHCR – UN Refugee Agency (2018), World Directory of Minorities and Indigenous Peoples – Azerbaijan: Armenians, Minority Rights Group International [cit. 20.09.2021], http://bitly.ws/ofCv.

UN Resolution 822, Armenia-Azerbaijan, http://unscr.com/en/resolutions/822.

UN Resolution 853, Armenia-Azerbaijan, http://unscr.com/en/resolutions/853.

UN Resolution 874, Armenia-Azerbaijan, http://unscr.com/en/resolutions/874.

UN Resolution 884, Armenia-Azerbaijan, http://unscr.com/en/resolutions/884.

U.S. International Trade Administration (2021), Azerbaijan – Country Commercial Guide, [cit. 05.09.2021], https://bit.ly/3DAMgTc.

U.S. International Trade Administration (2021a), Armenia Country Guide, Investment Climate Statement [cit. 05.01.2022], http://bitly.ws/ogEc.

U.S. International Trade Administration (2021b), Armenia Country Guide, Market Challenges [cit. 05.01.2022], http://bitly.ws/ogEe.

Vallex Group, report (2019), http://vallexgroup.am/en/acp-financial-statements/#.

Wiesner C. (ed.) (2021), Rethinking Politicisation in Politics, Sociology and International Relations, “Palgrave Studies in European Political Sociology”, Palgrave Macmillan, Basingstoke, DOI:10.1007/978-3-030-54545-1, ISBN 978-3-030-54545-1. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-54545-1

WIPO (2021), Global Innovation Index – Azerbaijan [cit. 10.08.2021], http://bitly.ws/oqkf.

World Economic Forum (2019), Global Competitiveness Reports, Azerbaijan [cit. 10.08.2021], https://bit.ly/3dyN1le.