Ekspansja chińskiego kapitału w Europie - potencjalne szanse i zagrożenia dla Polski
PDF

Słowa kluczowe

Kapitał chiński
Chinese investment
Polska
Poland
Europa
Europe
Szanse
Chances
Zagrożenia
Threats

Jak cytować

Luzak, P. (2013). Ekspansja chińskiego kapitału w Europie - potencjalne szanse i zagrożenia dla Polski. Przegląd Strategiczny, (2), 89–106. https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.6

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza szans i zagrożeń, które generuje chińskie zaangażowanie inwestycyjne w państwach Unii Europejskiej, a także możliwości przeciwdziałania jego ewentualnym negatywnym konsekwencjom. Ostatnie lata przyniosły ze sobą wyraźny wzrost zainteresowania przedsiębiorstw z Chińskiej Republiki Ludowej podejmowaniem działalności inwestycyjnej w państwach Unii Europejskiej. Można przy tym zakładać utrzymanie się tej tendencji w najbliższym czasie. Poza korzyściami ekonomicznymi, które generuje chińskie zaangażowanie inwestycyjne, wskazuje się także na pewne zagrożenia z tym związane. Problem ten powinien stać się także obiektem zainteresowania polskich decydentów. Mimo relatywnie niewielkiej dotychczas aktywności chińskich przedsiębiorstw w Polsce, Chiny wydają się być zainteresowane zwiększeniem obecności gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Polską traktując jako lidera państw regionu.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.6
PDF

Bibliografia

A New Phase for Sino-EU Economic Ties, “Beijing Review”, http://www.bjreview.com/ (15.10.2012)

Brodsgaard K., Hong W., (2008), EU-China Relations. Implications and Policy Responses for the United States, http://csis.org/ (19.10.2012).

China Global Investment Tracker (2012), The Heritage Foundation, http://www.heritage.org (15.10.2012).

Chiński bank rozpoczyna ekspansję od Polski, http://www.bankier.pl (22.10.2012).

Chiński ICBC, największy bank na świecie, ma już swoje biuro w Warszawie, http://forsal.pl (22.10.2012).

Choduń M., Nowicki M., Chińczycy wyruszyli na podbój świata. Czy wykupią Unię Europejską?, „Newsweek”, http://www.newsweek.pl (02.11.2012).

EBC będzie skupował obligacje (2012), http://www.bankier.pl (02.11.2012).

Fox J., Godement F., (2009), A Power Audit of EU-China Relations, http://ecfr.eu/ (19.10.2012).

Godement F., Parello-Plesner J., (2011), Wyścig po Europę, Warszawa.

Gorsza roczna prognoza Nissana (2012), http://www.ekonomia24.pl (30.10.2012).

Góralczyk B., (2009), Polska-Chiny: co dalej ?, w: Polska-Chiny. Wczoraj, dziś, jutro, (red.) B. Góralczyk, Toruń.

Gradziuk A., Szczudlik-Tatar J., (2012), Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Chińską Republiką Ludową, Warszawa.

Hanemann T., Rosen D., (2012), China Invests in Europe. Patterns, Impacts and Policy Implications, http://rhgroup.net (19.10.2011).

Kałan, D. (2012), Relacje o specjalnym znaczeniu ? Chiny w polityce zagranicznej Węgier w okresie rządów Victora Orbana (2010-2012), “Biuletyn Europy Środkowo-Wschodniej – Puls Regionu”, nr 1.

Kamiński, T. (2008), Problemy gospodarcze w relacjach Unii Europejskiej z Chinami, w: „Powrót smoka”. Marsz ku pozycji globalnego mocarstwa, (red.) J. Marszałek-Kawa, Toruń.

Merkel po prośbie w Pekinie, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/ (15.10.2012).

Morrison W., (2012), China - U.S. Trade Issues, http://www.fas.org/ (03.11.2012).

Polska w wielobiegunowym świecie. Szanse i perspektywy rozwoju stosunków Polski z głównymi mocarstwami wschodzącymi (2012), Raport PISM, (red.) A. Gradziuk, P. Kugiel, Warszawa.

Polsko-chińskie partnerstwo strategiczne (2012), „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl (21.10.2012).

Popis-Benesz A., (2008), Stosunki USA-Chiny w pierwszej dekadzie XXI wieku, w: „Powrót smoka”. Marsz ku pozycji globalnego mocarstwa, (red.) J. Marszałek-Kawa, Toruń.

Premier Chin pierwszy raz w Polsce od 25 lat. Przyciągniemy chińskie inwestycje? (2012), http://wyborcza.biz/ (25.10.2012).

Sarkozy minimalizuje znaczenie spotkania z Dalajlamą (2012), „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl (03.11.2012).

Starzyk K., (2009), Stosunki gospodarcze Polski z Chinami na tle ich przemian w latach 1978-2008, w: Polska-China. Wczoraj, dziś, jutro, (red.) B. Góralczyk, Toruń.

Streaks of red. Capital and companies from China are sidling into Europe (2012), “The Economist”, http://www.economist.com (02.11.2012).

Szatlach M., (2010), Strategia gospodarcza współczesnych Chin – wybrane aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, w: Historia. Polityka. Stosunki międzynarodowe. Wybrane zagadnienia, (red.) A. Zaćmiński. Bydgoszcz.

Szczudlik-Tatar J., (2010), Powrót do gry. Od oblężonej twierdzy do odpowiedzialnego partnera – ewolucja polityki zagranicznej ChRL (1949–2010), „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, rocznik 60, nr 2.

The state advances (2012), „The Economist”, 06.10.2012.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004, nr 173, poz.1807 z późn.zm.

Who’s afraid of Huawei?, (2012), „The Economist”, 04.08.2012.

W unii z Unią czy z Pekinem ? Czy Chińczycy świadomie podminowują UE ? (2012), http://wyborcza.biz (02.11.2012).