Przyczyny powstania globalnego kryzysu finansowego 2008+. Analiza i porównanie wybranych opinii
PDF

Słowa kluczowe

Globalny kryzys finansowy
Global Financial Crisis
Skutki
Causes

Jak cytować

Walkowski, M. (2013). Przyczyny powstania globalnego kryzysu finansowego 2008+. Analiza i porównanie wybranych opinii. Przegląd Strategiczny, (2), 179–198. https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.11

Abstrakt

Autor w prezentowanym artykule skupia się na analizie przyczyn i skutków bieżącego kryzysu finansowego w świecie, znanego jako „kryzys 2008+”. Szczególny nacisk położony został na porównanie argumentów krytyków i zwolenników neoliberalnego kierunku rozwoju współczesnych rynków finansowych. Przybliżeniu podlega zarówno praktyczny jak i teoretyczny wymiar problemu, z ogólnie nakreślonymi propozycjami wyjścia z kryzysu włącznie.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.11
PDF

Bibliografia

Carter G. (2011/2012), Na krawędzi. Opowieści o kryzysie. Prawdziwe historie z Wall Street z magazynu Vanity Fair”, przełożyli Jacek Lang, Agata Małecka, Magdalena Mańko-Kuzaj, Warszawa.

Globalizacja, kryzys i co dalej? (2010), pod red. G.W. Kołodko, Warszawa.

Gospodarka w warunkach kryzysu (2010), pod red. S. Antkiewicz, M. Pronobis, Warszawa.

Gruszecki T. (2012), Świat na długu, Lublin.

Harman Ch. (2011), Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, przełożyła H. Jankowska, Warszawa.

Jurek M., Marszałek P. (2010), Kryzys subprime i kryzys azjatycki – analiza porównawcza, w: Gospodarka w warunkach kryzysu, pod red. S. Antkiewicz, M. Pronobis, Warszawa.

Krugman P. (2012), Powrót recesji. Kryzys roku 2008, przełożył M. Ruszczyński, Warszawa.

Kryzys globalny. Początek czy koniec? (2009), pod red. J. Winiecki, Gdańsk.

Nawrot W. (2009) , Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, wydanie I, Warszawa.

Platon na Wall Street, Konserwatywne refleksje o kryzysie ekonomicznym (2010), pod red. J. Kloczkowski, J. Price, Kraków.

Rajan R.G. (2012), Linia uskoku. Ukryte rysy, które wciąż zagrażają światowej gospodarce, przełożyli T. Krzyżanowski, M. Lang, Warszawa.

Roubini N., Mihm S. (2011), Ekonomia kryzysu - Wstęp do wydania polskiego: G.W. Kołodko, Warszawa.

Roubini N., Żaden kraj nie jest wyspą, wywiad z portalu POLITYKA.PL, http://www.polityka.pl/rynek/edukatorekonomiczny/1517794,1,wywiad-nouriel-roubini-amerykanski-ekonomista-ktory-przewidzial-kryzys.read (5.09.2103)

Smoczyński W. (2012), Bez nauczki, „Polityka, Niezbędnik inteligenta”, nr 1.

Smoczyński W. (2012), Był sobie bank, „Polityka, Niezbędnik inteligenta”, nr 1.

Smoczyński W. (2012), Świat na bańce, „Polityka, Niezbędnik inteligenta”, nr 1.

Stiglitz J.E. (2010), Freefall jazda bez trzymanki. Ameryka wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, Warszawa.

Szymański W. (2009), Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Warszawa.

Taylor J.B. (2010), Zrozumieć kryzys finansowy Przyczyny, skutki, interpretacje, przekład Ł. Goczek, Warszawa.

Współczesny kryzys gospodarczy Przyczyny – przebieg – skutki (2009), (red.) J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala, Wydanie I, Warszawa.