Utrata bezpieczeństwa żywnościowego jako źródło wewnętrznych konfliktów zbrojnych w Darfurze
PDF

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo żywnościowe
Food security
Darfur
Konflikty zbrojne
Armed conflicts

Jak cytować

Sakson, A. (2013). Utrata bezpieczeństwa żywnościowego jako źródło wewnętrznych konfliktów zbrojnych w Darfurze. Przegląd Strategiczny, (2), 199–210. https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.12

Abstrakt

Zgodnie z definicją wypracowaną w ramach ONZ, bezpieczeństwo żywnościowe istnieje gdy ludzie mają nieprzerwanie zapewniony „fizyczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, bezpiecznej i bogatej w składniki odżywcze żywności”. Artykuł wyjaśnia kształtowanie się koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego oraz wyodrębnienie jego trzech wymiarów – tj. międzynarodowego, narodowego i odnoszącego się do gospodarstwa domowego. Celem jest analiza międzyplemiennych konfliktów i wojny domowej w Darfurze w kontekście rywalizacji o zasoby zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańcom tej sudańskiej prowincji.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.12
PDF

Bibliografia

Andrews C., Flores M. (2008), Vulnerability to Hunger. Improving Food Crisis Responses in Fragile States, United Nations University – World Institute for Development Economics Research, Research Paper No. 42.

FAO Statistical Yearbook 2013. World food and agriculture, FAO (2013), Rome.

Frankenberger T.R., McCaston M.K. (1998), The household livelihood security concept, „Food, nutrition and agriculture”, No. 22.

Busch L., Lacy W.B. (1984), Food Security in the United States, Boulder–London.

Chronology: The Darfur Crisis, w: Genocide in Darfur: investigating the atrocities in the Sudan (2006), (eds.) E. Markusen, S. Totten, London.

Collins R.O. (2006), Disaster in Darfur: Historical Overview, w: Genocide in Darfur. Investigating the Atrocities in the Sudan, (eds.) S. Totten, E. Markusen, New York.

Darfur Assault on Survival. A Call for Security, Justice, and Restitution (2006), Phisicians for Human Rights, Washington.

Dobrowolska-Polak J. (2011), Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych, Poznań.

Gulbicka B. (2003), Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się, Warszawa.

Huddleston B. (1977), International finance for food security, Baltimore.

Hulse J.H. (1995), Science, agriculture and food security, Ottawa.

Jagielski W. (2005), Darfur – koszmar bez końca, „Gazeta Wyborcza”, 3.01.2005.

Kegley Ch.W., Wittkopf E.R. (1989), World Politics Trends and Transformation, New York.

Małysz J. (2008), Bezpieczeństwo żywnościowe jako strategiczna potrzeba ludzkości, Warszawa.

Origin of the Armed Conflicts in Darfur, Darfur Relief and Documentation Center, http://www.darfurcentre.ch/images/DRDC/About_DRDC/Origin_of_the_Armed_Conflicts_in_Darfur.pdf (10.09.2013).

Republic of Sudan – humanitarian situation and needs (2013), “ECHO Factsheet”.

Rocznik strategiczny 2005/2006. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski (2006), Warszawa.

Rocznik strategiczny 2009/2010. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski (2010), Warszawa.

Security Council’s Resolution 1769 (2007), adopted by the Security Council at its 5727th meeting on 31 July 2007, S/RES/1769(2007), 31.07.2007.

Security Council’s Resolution 2063 (2012) adopted by the Security Council at its 6819th meeting on 31 July 2012, S/RES/2063(2012), 31.07.2012.

Sudan. Post-Conflict Environmental Assessment, UNEP (2007), Nairobi.

Sudan’s Darfur conflict (2010), BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3496731.stm (24.09.2013).

Toczek J.M. (1988), Bezpieczeństwo żywnościowe, w: Czy stać nas na samowystarczalność żywnościową?, (red.) E. Gorzelak, Warszawa.

Toczek J.M. (1981), Niepokoje żywnościowe świata, Warszawa.

The Janjaweed and Their Ideology, Darfur Relief and Documentation Center, http://www.darfurcentre.ch/images/DRDC/About_DRDC/The_Janjaweed_and_Their_Ideology.pdf (12.09.2013).

The Roots of the Conflict (2010), Darfur Australia Network, http://www.darfuraustralia.org/files/conflict_roots.pdf (11.09.2013).

The State of Food Insecurity in the World 2006. Eradicating world hunger – taking stock ten years after the World Food Summit, FAO (2006), Rome.

The State of Food Insecurity in the World 2012. Economic growth is necessary but not sufficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition, FAO (2012), Rome.

The UN Responds to the Crisis in Darfur: A Timeline (2005), http://www.un.org/News/dh/dev/scripts/darfur_formatted.htm (11.09.2013).

The World Factbook (2013), https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html, (11.09.2013).

Trzaskowski P. (2007), Gwałt narzędziem walki w Darfurze, „Gazeta Wyborcza”, 25.06.2007.

UNAMID Background (2007), http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/background.shtml (26.09.2013).

Waal de A. (2004), Counter-Insurgency on the Cheap, „London Review of Books”, Vol. 26, No. 15.

Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir (2009), International Criminal Court, ICC-02/05-01/09, 4.03.2009.

Welzer H. (2010), Wojny klimatyczne, Warszawa.

What has Happened in Darfur (2008), Save Darfur Coalition, http://savedarfur.org/pages/primer (12.09.2013).

World Food Summit Plan of Action (1996), World Food Summit, FAO Rome, http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm, (2.09.2013).

Ząbek M. (2008), Tragedia w Darfurze. Geneza, charakter i skutki wojny domowej, strona internetowa Polskiej Akcji Humanitarnej, http://pah.h2.pl/pomoc _humanitarna,projekty_w_darfurze,263,darfur_artykuly.html (7.09.2013).

Ziółkowski B. (2002), Konflikty zbrojne we współczesnej Afryce. Stan obecny na tle historycznym – zarys, Toruń.