Refugee Question as an International Global Problem

Main Article Content

Anna Potyrała

Abstrakt

The problem of refugees is a phenomenon characteristic of contemporary international relations. It can take an individual form (as a result of individual persecutions of a racial, religious, national or political character) or the form of mass relocations, especially in the face of military conflicts or general breaching of human rights. The purpose of this paper is to present the refugee question as an international global problem that may appear in any region of the world, impacting the situation of states and societies, that is perceived as both a threat and a fundamental challenge for the entire international community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Potyrała, A. (2014). Refugee Question as an International Global Problem. Przegląd Strategiczny, (7), 307-322. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.23
Dział
Bezpieczeństwo ludzkie

Bibliografia

 1. Adamczyk A. (2012), Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989–2007, Poznań.
 2. Anioł W. (1985), Zależności globalne a stosunki międzynarodowe, „Sprawy Międzynarodowe”, No. 1.
 3. Annual Report of the Director of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Covering the period 1.07.1955 to 30.06.1956 (1956), GA/11/Supplement No. 14 (A/3212), New York.
 4. Bhargava V. (2006), Introduction to Global Issues, w: Global issues for global citizens. An introduction to key development challenges, (ed.) V. Bhargava, Washington.
 5. Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M. (1979), No Limits to Learning. Bridging the Human Gap. A Report to Club of Rome, New York.
 6. Castels S., Miller M.J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Warszawa.
 7. Cesarz Z. (2002), Problemy globalne współczesności, in: Z. Cesarz, E. Stadtmüller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław.
 8. Common Security. A Programme for Disarmement. The Report of the Independent Commission on Disarmament and Security Issues under the Chairmanship of Olof Palme (1982), O. Palme et al., London.
 9. Giddens A. (1990), The Consequences of Modernity, Cambridge.
 10. Goals for mankind. A Report to the Club of Rome on the New Horizons of the Global Community (1977), E. Laszlo et al., New York.
 11. Golka M. (2000), Czy globalizacja jest globalna?, in: Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja, (ed.) T. Wallas, Poznań.
 12. In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All. Report of the UN Secretary-General (2005), UN Doc A/59/2005, 21.03.2005.
 13. Introduction to the Annual Report of the Secretary-General on the Work of the Organization (1969), General Assembly Official Records: Twenty-Fourth Session, Supplement No.1A (A/7601/Add.1), New York.
 14. Jończy R. (2003), Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole.
 15. Kersten K. (1996), Przymusowe przesiedlenia ludności – próba typologii, in: Utracona Ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, (eds.) H. Orłowski, A. Sakson, Poznań.
 16. Knopek J. (2008), Migracje międzynarodowe jako przedmiot badań politologicznych, in: Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, (eds.) L. Kacprzak, J. Knopek, Piła.
 17. Kraszewski P. (2003), Typologia migracji, in: Migracja – Europa – Polska, (eds.) W.J. Burszta, J. Serwański, Poznań.
 18. Kulisher E. (1948), Europe on the Move: War and Population Changes 1917–1947, New York.
 19. Lee E.S. (1966), Theory of Migration, “Demography”, Vol. 3, No. 1.
 20. Maryański A. (1984), Migracje w świecie, Warszawa.
 21. Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J.E. (1993), Theories of International Migration: A Review and Appraisal, “Population and Development Review”, Vol. 19, No. 3.
 22. Meadows D.H., Meadows D.I., Randers J., Behrens III W.W. (1972), The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, New York.
 23. Measuring Protection by numbers 2008 (2008), Geneva.
 24. Mojsiewicz Cz. (2003), Świat, w którym żyjemy, Poznań.
 25. Niedźwiedzki D. (2010), Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków.
 26. North-South: A Programme for Survival. The Report of the Independent Commission on International Development Issues under the Chairmanship of Willy Brandt (1980), W. Brandt et al., London.
 27. Our Common Future: From One Earth to One World. Report of the World Commission on Environment and Development (1987), G.H. Brundtland et al., New York.
 28. Peccei A. (1994), The Club of Rome: Agenda for the End of the Century, Rome, 8–13 March 1984, “Proceedings”, Series 1, No. 9.
 29. Petersen W. (1958), A General Typology of Migration, “American Sociological Review”, Vol. 23, No. 3, available at JSTOR, http://www.jstor.org (23.01.2013).
 30. Ravenstein E.G. (1885), The Laws of Migration, “Journal of the Royal Statistical Society of London”, Vol. 48, No. 2, available at: JSTOR, http://www.jstor.org (26.01.2013).
 31. „Refugees” (1998), No. 111.
 32. Refugees by numbers 2002 (2002), Geneva.
 33. Report of the Secretary-General on the Work of the Organization (1983), General Assembly Official Records: Thirty-Eight Session, Supplement No. 1 (A/38/1), New York.
 34. Sakson A. (2008), Migracje – fenomen XX i XXI wieku, „Przegląd Zachodni”, No. 2.
 35. Stark O., Bloom D.E. (1985), The New Economics of Labor Migration, “AEA Papers and Proceedings”, Vol. 75, No. 2.
 36. Stouffer S.A. (1940), Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance, “American Sociological Review”, Vol. 5, No. 6, available at JSTOR, http://www.jstor.org (26.01.2013).
 37. Tinbergen J. (1976), Reshaping the International Order. A Report to the Club of Rome, New York.
 38. Trends in International Migrant Stock (2013), United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, http://www.esa.un.org (7.02.2013).
 39. UNDESA – International Migration 2013, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, http://www.esa.un.org (29.10.2013).
 40. UNHCR by numbers 1999 (1999), Geneva.
 41. UNHCR Global Report 2009 (2010), Geneva.
 42. UNHCR Global Trends 2012 (2013), Geneva.
 43. UNRWA in figures as of 30 June 2010 (2010), UNRWA Public Information Office, Gaza.
 44. UNRWA in figures as of 30 June 2013 (2013), UNRWA Public Information Office, Gaza.
 45. Widgren J. (1989), Europe and International Migration in the Future. The Necessity for Merging Migration, Refugee and Development Policies, in: Refugees and International Relations, (eds.) G. Loescher, L. Monahan, Oxford.
 46. World Economic and Social Survey 2004: International Migration (2004), United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York.