Kultura polityczna w stanie klęski żywiołowej. Studium przypadku - Fukushima
PDF

Słowa kluczowe

Kultura polityczna
Klęska żywiołowa

Jak cytować

Skarżyński, M. (2013). Kultura polityczna w stanie klęski żywiołowej. Studium przypadku - Fukushima. Przegląd Strategiczny, (1), 65–75. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.5

Abstrakt

W artykule przedstawiono rolę kultury politycznej podczas klęski żywiołowej, która dotknęła Japonię w 2011 r. Omówiono genezę i ewolucję mentalności japońskiej. Scharakteryzowano przebieg awarii technicznej w elektrowni Fukushima I, zaistniałej po trzęsieniu ziemi i fali tsunami oraz postępowanie rządu, operatora i pracowników w toku jej usuwania. W podsumowaniu zwrócono uwagę na pozytywne i negatywne aspekty japońskiej polityki oraz świadomości społecznej, które objawiły się podczas rozpatrywanej sytuacji.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.5
PDF

Bibliografia

„50 z Fukushi-my” – od ich pracy zależy życie Japończyków, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,50-z-Fukus-himy-od-ich-pracy-zalezy-zycie-Ja. (11.07.2012).

Awaria elektrowni Fukushima I: 50 pracowników zginie za Japonię, http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/oni-zgina-za-japonie_176456.html (11.07.2012).

Cieśliński P., Czy uda się schłodzić reaktory w Fukushimie?, http://wyborcza.pl/1,86706,9276086,Czy_uda_sie_schlodzic_reaktory_w_Fukushimie_.html (13.07.2012).

Cieśliński P., Rok po Fukushimie. Czego nas nauczyła katastrofa atomowa, „Gazeta Wyborcza” 2012, nr 58.

Dzieliński K., Pięćdziesięciu z Fukushimy, http://www.geekweek.pl/piecdziesieciu-z-fukushi-my/292541/ (13.07.2012).

Elektrownia atomowa Fukushima nr 1, http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_atomowa_Fukushima_nr_1 (17.07.2012); Zaawansowany reaktor wodny wrzący ABWR, http://www.nucle-ar.pl/energetyka,abwr,0.html (17.07.2012).

Elektrownia atomowa Fukushima nr 2, http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_atomo-wa_Fukushima_nr_2 (17.07.2012).

Fukushima to wina człowieka – ocenia japoński parlament, http://wyborcza.pl/1,75477,12074178, Fukushima_to_wina_czlowieka__ocenia_japonski_parlament.html (12.07.2012).

Hogg Ch., Japan hails the heroic ‘Fukushima 50’, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pa-cific-12779510 (11.07.2012).

Januszewski T., Lotnicy śmierci i ich samoloty, Warszawa 1993. Religia i święta. Historia Shintoizm, http://www.mmszaj.pl/historia-shintoizm.html (1.08.2012).

Kamińska-Szmaj I., Co to jest kultura polityczna?, w: Język a Kultura, t. 11: Języki polityki a współczesna kultura polityczna, red. J. Anusiewicz, B. Syciński, Wrocław 1994.

Katastrofa elektrowni jądrowej Fukushima I, http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_elektrowni_j%C4%85drowej_Fukushima_I (13.07.2012).

Lorenz W., Japońscy bohaterowie, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/629728.html?p=2 (13.07.2012).

Matuszewska K., Atom: Fukushima z powodu błędów człowieka, nie natury, http://lewi-ca24.pl/swiat/1034-atom-fukushima-z-powodu-bledow-czlowieka-nie-natu. (12.07.2012).

Rok po Awarii w Fukushimie – ocena skutków, Materiały dla prasy, http://poznaj-atom.pl/materialy_dla_prasy/rok_po_awarii_w_fukushimie_,159/ (11.07.2012).

Rok po Fukushimie. Co się stało – krok po kroku, Państwowa Agencja Atomistyki, http://www.paa.gov.pl/fukushima/text.php?file=2 (12.07.2012).

Rotkiewicz M., Promieniowanie – bezpieczne i nie. Co to jest milisiwert?, http://www.polityka.pl/nauka/zdrowie/1514050,1,promieniowanie—-bezpieczne-i-nie.read (3.08.2012).

Rötzer F., Samuraje przeciw reaktorom, http://www.polityka.pl/swiat/tygodnikforum/1514172,1,sa-muraje-przeciw-reaktorom. (13.07.2012).

Samuraje z Fukushimy szykują się na śmierć, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/samuraje-z-fukushimy-szykuja-sie-na-s. (11.07.2012).

Shintô, http://pl.wikipedia.org/wiki/Shint%C5%8D (1.08.2012).

Staniul M., Japoński rząd ukrywał prawdę ws. Fukushimy, http://natemat.pl/2963,japon-ski-rzad-ukrywal-prawde-ws-fukushimy (12.07.2012).

Świdziński J., Fukushima: wiadomo, kto zawinił…, http://energetykon.pl/Fukushima.wiado-mo.kto.zawinil8230,22870.html (12.07.2012).

Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. 2002, Nr 62, poz. 558, ze zmianami.

Walsh B., Who Should Be TIME’s Person of the Year 2011? The Candidates Fukushima 50, http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2098471_2098472_2098510,00.html (11.07.2012).

Wojtarowicz I., Shintoizm, http://www.etnoteam.pl/etno/Shintoizm (1.08.2012).

Yokota T., Yamada T., Fukushima: Bohaterowie jednorazowego użytku, http://swiat.news-week.pl/fukushima—bohaterowie-jednorazowego-uzytku,89331,1,1. (13.07.2012).