Przemoc wobec kobiet kurdyjskich w więzieniach tureckich jako forma tortur de facto usankcjonowanych przez państwo
PDF

Słowa kluczowe

Tortury de facto
Kobiety kurdyjskie
Więzienia tureckie

Jak cytować

Szkudlarek, M., & Baranowska, G. (2013). Przemoc wobec kobiet kurdyjskich w więzieniach tureckich jako forma tortur de facto usankcjonowanych przez państwo. Przegląd Strategiczny, (1), 243–262. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.17

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest kompleksowe przedstawienie sytuacji kobiet kurdyjskich osadzonych w tureckich więzieniach, bądź przetrzymywanych w aresztach i policyjnych oddziałach antyterrorystycznych w tym państwie, oraz jej przedstawienie w kontekście prawno międzynarodowych zobowiązań Turcji. Tezą, którą autorki starają się udowodnić, jest stwierdzenie, iż tortury oraz inne przejawy nieludzkiego i poniżającego traktowania, na jakie narażone są osadzone, są formą opresji de facto usankcjonowaną przez państwo tureckie. Pierwsza część artykułu poświęcona jest przedstawieniu tła analizowanego problemu, a więc krótkiemu zarysowi konfliktu pomiędzy Republiką Turcji a Partią Pracujących Kurdystanu, roli kobiet w strukturach tej ostatniej, a także pozycji kobiety w społeczności kurdyjskiej. Kolejna część analizy to przybliżenie zobowiązań Turcji, będącej sygnatariuszem większości istotnych dla ochrony praw człowieka dokumentów i deklaracji. Trzecia część artykułu poświęcona jest rzeczywistej sytuacji osadzonych w więzieniach lub przetrzymywanych w aresztach pod pretekstem związków z PKK kobiet pochodzenia kurdyjskiego, oraz wykazaniu rozbieżności, jakie istnieją pomiędzy tą sytuacją a standardami, wynikającymi ze wspomnianych powyżej konwencyjnych zobowiązań Turcji. W końcowej części poniższej analizy, na przykładzie dwóch spraw, jakie toczyły się przeciwko Turcji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, przeprowadzone zostało studium przypadku, mające wykazać, że omawiany w tym artykule problem stosowania przemocy, w tym na tle seksualnym, przez przedstawicieli tureckich służb bezpieczeństwa i ich bezkarność, pozostaje aktualny, mimo upływu czasu i implementowania przez Turcję zmian w prawodawstwie, które teoretycznie powinny tym zjawiskom zapobiegać.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.17
PDF

Bibliografia

Amnesty Intenational, Turkey: End sexual violence against women in custody!, http://www.un-hcr.org/refworld/publisher,AMNESTY,,TUR,3f14411a4,0.html (22.03.2012).

Amnesty International, Turkey: An end to torture and impunity is overdue!, 10.2001, https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/TURKEY:%20AN%20END%20TO%20TORTURE%20AND%20IMPUNITY%20IS%20OVERDUE!?CMD=VEROBJ&MLKOB=22153330837 (12.02.2012).

Bisztyga A., Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy, w: System ochrony praw człowieka, red. B. Banaszak i inni, Kraków 2005.

Camlý Maraşlý N., Diyarbekir zýndanýnda kadýn olmak – bölüm I., http://www.diyarbakirzinda-ni.com/dz/ani2.php (10.02.2012).

CIA Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html (7.03.2012).

CPT Public statement on Turkey, Adopted on 15 December 19, http://www.cpt.coe.int (25.09.2012).

Damon A., Female fighters: We won’t stand for male dominance, http://edition.cnn.com/ 2008/WORLD/meast/10/06/iraq.pkk/ (10.02.2012).

Ergil D., Kürtleri anlamak: güvenlik politikalarýndan kimlik siyasetine, Ýstanbul 2010.

Ergüzeloglu Kilim E, Türkiye’de Kadýn Mahkûmlara Özgü Birkaç Not, (http://chpkadin.chp.org.tr/wp-content/uplo-ads/2011/09/Kadin_Mahkumlar-rapor.pdf (3.03.2012).

H.D. przeciw Szwajcarii, skarga nr 112/1998, decyzja z 30.04.1999 r., http://www.tb.ohchr.org (26.09.2012).

Jirki R., Neden kadýn ordulaşmasý?, PKK, http://www.pkkonline.com (26.01.2012).

K.M. przeciw Szwajcarii, skarga nr 107/1998, decyzja z 16.11.1999, http://www.tb.ohchr.org (26.09.2012).

Mükerrem Güclü przeciw Szwecji, skarga nr 349/2008, decyzja z 16 grudnia 2010, http://www.tb.ohchr.org (26.09.2012).

Özcan N. A, PKK – Tarihi, Ýdeolojisi ve Yöntemi, Ankara 1999.

Özcan N. A., PKK Recruitment of Female Operatives, http://www.jamestown.org/sin-gle/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4394 (27.03.2012).

R.E.G. przeciw Turcji, skarga nr 004/1990, decyzja o niedopuszczalności z 29 kwietnia 1991 r.

Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 29 September to 7 October 2001, http://www.cpt.coe.int/en/states/tur.htm (27.03.2012).

Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 27 March and from 1 to 6 September 2002 http://www.cpt.coe.in /en/states/tur.htm (27.03.2012).

Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 7 to 15 September 2003 http://www.cpt.coe.int/en/states/tur.htm (27.03.2012).

Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 4 to 17 June 2009, http://www.cpt.coe.int/en/states/tur.htm (27.03.2012).

Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 21 September 1990, http://www.cpt.coe.int/en/states/tur.htm (27.03.2012).

Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 22 November to 3 December 1992, http://www.cpt.coe.int/en/states/tur.htm (27.03.2012).

Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 16 to 29 March 2004 http://www.cpt.coe.int/en/states/tur.htm (27.03.2012).

Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 2 to 14 September 2001, http://www.cpt.coe.int/en/states/tur.htm (26.09.2012).

Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 29 September to 7 October 1991, http://www.cpt.coe.int/en/sta-tes/tur.htm (26.09.2012).

Terörle Mücadele Kanunu (Ustawa o prawie antyterrorystycznym z 12 kwietnia 1991 r.), Resmî Gazete (Dziennik Ustaw), ustawa nr 3713, data ogłoszenia: 12.04.1991.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý (Konstytucja Republiki Turcji z 18.10.1982 r.), Resmî Gazete (Dziennik Ustaw), ustawa nr 2709, data ogłoszenia: 9.11.1982.

Uras G., Bugün 23 Nisan, Baba Beni Okula Gönder, 23.04.2009, http://www.milliyet.com.tr/ Yazar.aspx?aType=YazarDetay&ArticleID=1086435&Kategori=ekonomi&b=Bugun%2023%20Ni-san,%20 (10.02.2012).

Wyrok ETPC Aksoy przeciwko Turcji z 18 grudnia 1996, nr skargi 21987/93, http://www.cpt.coe.int/en/states/tur.htm (26.09.2012).

Wyrok ETPC Aydýn przeciwko Turcji z 25 września 1997, nr skargi 23178/94, http://www.cpt.coe.int/en/states/tur.htm (26.09.2012).

Wyrok ETPC Yazgül Yýlmaz przeciwko Turcji z 1 lutego 2011, nr skargi 36369/06, http://www.cpt.coe.int/en/states/tur.htm (26.09.2012).

Zalewski P., Węzeł kurdyjski, „Polityka”, 27.11.2010.