A Method of Analysis of Acts of Unlawful Interference in Civil Aviation

Main Article Content

Adrian Siadkowski

Abstrakt

This publication aims to present a model of civil aviation security system in Poland and the author’s own method of analysis of acts of unlawful interference in air travel according to the theory of J. Reason (so-called “Swiss cheese method”) specifically adopted for this purpose. An analytical approach demands defining an interferential safety subject in air travel, characteristics of the security system and its components as well as defining the catalogue of the acts of unlawful interference, which constitute the introduction to their analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Siadkowski, A. (2014). A Method of Analysis of Acts of Unlawful Interference in Civil Aviation. Przegląd Strategiczny, (7), 165-175. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.13
Dział
Bezpieczeństwo Polski

Bibliografia

 1. Brzeziński M. (2009), Kategoria bezpieczeństwa, in: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, (eds.) S. Sulowski, M. Brzeziński.
 2. Frei D. (1977), Sichetheit. Grubfragen der Eolpolitik, Stuttgart.
 3. Klich E. (2009) Wykorzystanie teorii Jamesa Reasona w badaniu zdarzeń lotniczych w lotnictwie cywilnym, in: Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie. Air Show 2009 (ed.) B. Jancelewicz, Toruń.
 4. Kostecki W. (2012), Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa.
 5. Międzynarodowe Normy i Zalecane Metody Postępowania. Załącznik 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Ochrona Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego przed Aktami Bezprawnej Ingerencji (2011), ICAO.
 6. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku (2012), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa.
 7. Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on Common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002, Official Journal of the European Union L 97, 09/04/2008 as amended.
 8. Regulation of Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 31st July 2012 on National Civil Aviation Security Program (2012), Official Journal of the Republic of Poland, No. ***, item 912.
 9. Siadkowski A.K. (2013), Bezpieczeństwo w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno – prawne, Szczytno.
 10. Sułek M. (2004), Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa.
 11. Wiliams P.D. (2012), Studia bezpieczeństwa, Kraków.
 12. Wojciechowski S. (2011), Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Bydgoszcz – Poznań.
 13. Ziarko J. (2010), Dylematy metodologiczne bezpieczeństwa jako nauki, in: Bezpieczeństwo. Wymiar społeczny i perspektywy badań, (ed.) M Kwieciński, Kraków.