Bezpieczeństwo społeczne we współczesnej Kambodży: kwestia pedofilii i seksturystyki jako jeden z aspektów handlu dziećmi

Main Article Content

Katarzyna Marcinkowska

Abstrakt

Artykuł prezentuje pewien zakres problemów społecznych we współczesnej Kambodży, będacych efektem przemian politycznych oraz uwarunkowań ekonomicznych w państwie. Omawianym procederem jest kwestia pedofilii i seksturystyki, która stanowi formę handlu dziełmi i jest zjawiskiem rozwijającym się na podłożu niekorzystnej sytuacji gospodarczej państwa. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy omawianych zjawisk jak równie¿ obraz sytuacji we współczesnej Kambodzy. Przedstawiono także organizacje pozarzadowe podejmujace działania w celu likwidacji problemów społecznych oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marcinkowska, K. (2014). Bezpieczeństwo społeczne we współczesnej Kambodży: kwestia pedofilii i seksturystyki jako jeden z aspektów handlu dziećmi. Przegląd Strategiczny, (7), 371-383. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.27
Dział
Bezpieczeństwo ludzkie

Bibliografia

 1. About APLE, Action Pour Les Enfants, http://www.aplecambodia.org, (14.05.2012).
 2. About Us, NGO Coalition to Address (Sexual) Exploitation of Children in Cambodia, http://www.cosecam.org, (14.05.2012).
 3. About Us, Somali Mam Foundation, http://www.somaly.org, (14.05.2012.
 4. Achieving Cambodia’s Millennium Development Goals (2010), Ministry of Planning, Phnom Pehn.
 5. Detyna T. (2005), Problemy społeczne Kambodży oraz wewnętrzne i międzynarodowe próby ich przezwyciężania, w: Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania, (red.) K. Frysztacki, M. Korzeniowski, Opole.
 6. Gourley S. (2009), The Middle way. Bridging the Gap Between Cambodian Culture and Children’s rights.
 7. Grillot C. (2005), „Street Pedophilia” in Cambodia – A survey on Phnom Penh’s suspects and victims, APLE report.
 8. Children’s Rights (2009), NGO Committee on the Rights of the Child report.
 9. Jarosz E. (1998), Przemoc wobec dzieci. Reakcje środowisk szkolnych, Katowice.
 10. Kamiński R. (2011), Ograniczenia dla małżeństw mieszanych w Kambodży, http://www.azjapacyfik.pl (28.10.2011).
 11. Keane K. (2006), Street-based child sexual exploitation in Phnom Penh and Sihanoukville: a profile of victims, APLE report.
 12. Klimasiński K. (2000), Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Kraków.
 13. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (2000), Dz. U. z dnia 31 stycznia 2005 r.
 14. Koss M. (2007), Międzynarodowe instrumenty zwalczania handlu dziećmi, w: Handel dziećmi. Wybrane problemy, (red.) Z. Lasocik, M. Koss, Ł. Wieczorek, Warszawa.
 15. Morawska A. (2006), Handel dziećmi – zarys zjawiska, w: Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, (red.) Z. Lasocik, Warszawa.
 16. Nesbitt C. (2007), From invisible to indivisible. Promoting and protecting the right of the girl child to be free from violence, UNICEF report.
 17. Paillard H. (2006), Study on Cambodia’s Criminal Justice System with focus on Prosecuting Foreig Child Sex Offenders, APLE report.
 18. Podgajna-Kuśmierek M. (2003), Pedofilia. Zarys zagadnienia, Kraków.
 19. Pospiszyl I. (2008), Patologie społeczne. Resocjalizacja, Warszawa.
 20. Reported Cases of Sexual Abuse in Cambodia in the First Half of 2010 (2010), http://www.cseccenter.org.kh (16.04.2012).
 21. Renault R. (2006), Survey on street-based Child Sexual Exploitation In Cambodia, APLE report.
 22. The World Factbook: Cambodia, http://www.cia.gov (14.05.2012).
 23. Travelling sex offenders. Grooming abroad: the Cambodian context (2006), APLE report.
 24. Władze Kambodży muszą chronić ofiary przemocy na tle seksualnym (2010), Raport Amnesty International, http://www.amnesty.org.pl (7.05.2012).
 25. Vermeulen G. (2006), Handel kobietami i dziećmi – perspektywa międzynarodowa, w: Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, (red.) Z. Lasocik, Warszawa.