Economic Security Policy as a Foundation of State Functioning

Main Article Content

Ireneusz Jaźwiński

Abstrakt

In the context of the growing significance of economics in national security, a high level of importance should be ascribed to economic security policy (ESP), which is an important factor of impact on the state and its functions. The effectiveness and efficiency in which national security is shaped depends on how policies are conducted in economic security. This study aims to present the concept of economic security policy taking into account selected determinants in respect to its theory and practice in the example of White Book on National Security of the Republic of Poland (WBNSRP). The study advances a concept embracing the essence of such a policy, as well as its definition. The study also examines issues related to the notion and scope of economic security policy. In this regard, it’s fundamental markers and elements are mentioned, ones that taken into account, lend themselves to a more efficient analysis in this field. Moreover, there is an outline of economic security potential and threats, as well as the respective elements in the morphological system, including its instruments. Finally, there is a discussion of the White Book on National Security of the Republic of Poland in terms of ESP, including societal aspects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jaźwiński, I. (2014). Economic Security Policy as a Foundation of State Functioning. Przegląd Strategiczny, (7), 387-399. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.28
Dział
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

Bibliografia

 1. Bako Z. (1983), Wojna ekonomiczna, Warszawa.
 2. Balcerowicz L. (1995), Interwencjonizm państwa, in: Encyklopedia Biznesu, (ed.) W. Pomykało, Warszawa.
 3. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 4. Constitution of Poland (1997), http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm (2014-01-06).
 5. Cuellar M.-F., Raso C. (2012), The Arms of Democracy Economic Security in the Nation’s Broader National Security Agenda, in: Shared Responsibility, Shared Risk: Government, Markets and Social Policy in the Twenty-First Century, (eds.) J. Hacker, A. O’Leary, New York.
 6. Dent Ch.M. (2007), Economic Security, in: A. Collins, Contemporary Security Studies, New York.
 7. Globalizacja, kryzys i co dalej? (2010), (ed.) G.W. Kołodko, Warszawa.
 8. Grzywacz W. (2005), Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Szczecin.
 9. Hausner J. (2013), Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej, in: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. Conference seminar: Fundamentalne problemy w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej, Warszawa.
 10. Jaźwiński I. (2011), Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty, „Przegląd Strategiczny”, No. 1.
 11. Księżopolski K.M. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa.
 12. Mączyńska E., Kukliński A. (2013), Futurologia XXI wieku, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, No. 2 (61).
 13. National Security Strategic Review (NSSR) Glossary, http://www.bbn.gov.pl (2014-01-03).
 14. Pacuła P. (2011), Kryzys ekonomiczny w Europie a bezpieczeństwo Unii Europejskiej i Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe”, No. 1 (17).
 15. Raport Polska 2050 (2011), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.
 16. Stachowiak Z. (2012), Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne, Warszawa.
 17. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (SDNSS RP) (2013), resolution of Council of Ministers, Warszawa.
 18. Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Główne wnioski i rekomendacje dla Polski (2012), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 19. Woźniak M.G. (2005), Rozwój kapitału ludzkiego warunkiem bezpieczeństwa ekonomicznego w gospodarce opartej na wiedzy, in: Bezpieczeństwo, administracja, biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, (eds.) B. Nogalski, J. Tomaszewski, Gdynia.
 20. Zegar J.S. (2013), Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego a ekonomia. Materiały IX Kongresu Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Żukrowska K. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Conference seminar: „Problemy współczesnego wymiaru bezpieczeństwa”, Warszawa.