The European Union’s Cohesion Policy and the Economic Security of Poland

Main Article Content

Waldemar Sługocki

Abstrakt

The article presents the Polish experience resulting from implementing European Union’s cohesion policy in 2004–2006 and some experiences as well as the effects of funds from the European budget in 2007–2013. The effects of structural funds implementation on the development of Polish regions was is also presented in a synthetic manner, including their effect in the socio-economic situation in Poland as a whole. Issues pertaining to the influence of European intervention into the elimination of disproportions between Poland and the richer EU states have are also touched upon. The last part of the work mentions the role of funds from the EU budget in cushioning the effects of the economic downturn.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sługocki, W. (2014). The European Union’s Cohesion Policy and the Economic Security of Poland. Przegląd Strategiczny, (7), 401-415. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.29
Dział
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

Bibliografia

 1. Babiak J. (2008), Wiedza i innowacyjność we współczesnej gospodarce, in: Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, (ed.) J. Babiak, Warszawa.
 2. Ciak J., Adamiak J. (2007), Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jako instrument realizacji polityki regionalnej – doświadczenia samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, in: Finansowanie rozwoju regionalnego, (eds.) J. Stacharska-Targosz, J. Szostak, Poznań.
 3. Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds, OJ L 161, 26.06.1999.
 4. Council Regulation (EC) No 1264/1999 of 21 June 1999 amending Regulation (EC) No 1164/94 establishing a Cohesion Fund, OJ L 161, 26.06.1999.
 5. Gorzelak G., (2007) Rozwój – region – polityka, in: Rozwój – region – przestrzeń, (eds.) G. Gorzelak, A. Tucholska, Warszawa.
 6. Grosse T.G. (2004), Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Warszawa.
 7. Księżopolski K. M. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa.
 8. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa strategia spójności (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 9. National Development Plan 2004–2006 (2003), Council of Ministers, Warsaw.
 10. Raczkowski K. (2012), Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku in: Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, (ed.) K. Raczkowski, Warszawa.
 11. Regional growth in Europe. Territorial cohesion and EU budget overview (2009), EoRPA 2/2009 Reports, Warsaw.
 12. Sługocki W. (2013), Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów – studium przypadku. Zielona Góra.
 13. Sługocki W. (2008), Polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce. Dylematy i wyzwania in: Wokół współczesności. Politologia. Prawo. Ekonomia, (eds.) Z. Dobrowolski, W. Sługocki, Zielona Góra.
 14. Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 15. Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 2010 (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 16. Żurkowska K. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Text prepared for the Modern Security Problems Panel, the Foundation Lech Wałęsa Institute, Warszawa.
 17. Żukrowska K. (2013), Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa, in: Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, (eds.) K. Raczkowski, M. Żuber, K. Żukrowska, Warsaw (monograph manuscript).