Health Security in the White Book on National Security of the Republic of Poland – a Review of Provisions

Main Article Content

Mirosław Skarżyński

Abstrakt

The paper reviews the provisions of the White Book on National Security of the Republic of Poland. It states that the issue of health security is not given adequate significance there. The accessibility of health services is considered, in general, solely in terms of their availability. The assumptions concerning the concept of providing the number of beds required in a state of threat to national security and in time of war do not take into account the current socio-economic conditions and need to be reviewed. The conclusions emphasize the dilemmas that emerge as a result of the unilateral promotion of a single category of national security, that is military security, in the context of ensuring health security.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skarżyński, M. (2014). Health Security in the White Book on National Security of the Republic of Poland – a Review of Provisions. Przegląd Strategiczny, (7), 429-443. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.31
Dział
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

Bibliografia

 1. Ambroziak A., Zapaść w onkologii, http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/59642,zapasc-w-onkologii.html (12.12.2013).
 2. Analiza dostępności do leczenia onkologicznego oraz finansowania świadczeń z zakresu chemioterapii w 2012 roku ze szczególnym uwzględnieniem nowych terapii onkologicznych (2013), (red.) M. Gałązka-Sobotka, Warszawa.
 3. Bezpieczeństwo zdrowotne. BBN a ochrona zdrowia (2010), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/bezpieczenstwo-zdrowot/2046,BBNaochronazdrowia.html (14.12.2013).
 4. Bezpieczna Europa w lepszym świecie. Europejska strategia bezpieczeństwa (2003), Rada Unii Europejskiej, Bruksela.
 5. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 6. Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia (2012), CSIOZ, Warszawa.
 7. Health Security Law & Legal Definition, USLegal, definitions.uslegal.com/h/health-security/ (14.12.2013).
 8. Hollingsworth B., Dawson P. J., Maniadakis N. (1999), Efficiency measurement of health care: a review of non-parametric methods and applications, „Health Care Management Science”, Vol. 2, No. 3
 9. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2012 (2013), GUS, Warszawa.
 10. Jacobs R., Smith P. C., Street A. (2006), Measuring Efficiency in Health Care. Analytic Techniques and Health Policy, Cambridge.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997), Warszawa
 12. Krot K. (2008), Jakość i marketing usług medycznych, Warszawa.
 13. Leczenie pacjentów nowotworowych w Polsce odbiega od standardów europejskich i światowych (2013), Onkologia.pl, http://www.eonkologia.pl/Leczenie-pacjentow-nowotworowych-w-Polsce-odbiega-od-standardow-europejskich-i-swiatowych,10037.html (12.12.2013).
 14. Micek A. (2010), Wojna gruzińsko-rosyjska z 2008 r., http://www.militis.pl/1990/wojna-gruzinsko-rosyjska-z-2008-r-dp1 (13.12.2013).
 15. Narodowy rachunek zdrowia za 2011 rok (2013), GUS, Warszawa.
 16. Ocena sytuacji – uwarunkowania projektu, Ministerstwo Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=07234 (14.12.2013).
 17. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 20276 w sprawie niewykorzystanych miejsc szpitalnych (2011), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/485362BE (14.12.2013).
 18. Oświadczenie ZK OZZL w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia finansowanej ze środków publicznych (2012), http://polityce.pl/artykuly/41702-ogromne-zadluzenie-szpitali-publicznych-osiagnelo-najwyzszy-w-historii-poziom-prawie-11-mld-zl-oswiadczenie-zk-ozzl (12.12.2013).
 19. Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej (2008), (red.) M. Dobska, K. Rogoziński, Warszawa.
 20. Ruszkowski J. (2010), Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego. Projekt ekspertyza finansowana ze środków projektu nr POPT.03.04.00-00-019/07 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 21. Skarżyński M. (2009), Finansowanie zadań w opiece zdrowotnej, „Pielęgniarstwo Polskie”, nr 2.
 22. Skarżyński M. (2011), Wydajność polskiego lecznictwa szpitalnego w latach 2000-2009 (w kontekście strategii bezpieczeństwa), w: Zdrowie publiczne. Aktualne uwarunkowania i zmiany, (red.) M.D. Głowacka, J. Zdanowska, Poznań.
 23. Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie „Bezpieczeństwo zdrowotne ludności Polski” (2008), Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 24. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2007), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 25. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa (2010), Bruksela.
 26. Tajny plan NATO: obrona przed Rosją (2010), Polskie Radio, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/280476,Tajny-plan-NATO-obrona-przed-Rosja (13.12.2013).
 27. Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”, przedłożoną przez ministra obrony narodowej (2013), Kancelaria Prezesa Rady
 28. Ministrów, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-priorytetowe-zadania.html (12.12.2013).
 29. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) (2008), Dz. U., nr 164, poz. 1027.
 30. Witczak I. (2009), Ekonomika szpitala. Uwarunkowania, elementy, zasady, Warszawa.
 31. Włodarczyk C., Poździoch S. (2000), Pojęcie i zakres zdrowia publicznego, w: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, (red.) A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W. C. Włodarczyk, Kraków.
 32. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.