Statystyczne bezpieczeństwo w Polsce

Main Article Content

Jan Swół

Abstrakt

Zagadnienie bezpieczeństwa mimo krótkiego rozwoju nauki o nim w Polsce, doczekało się stosunkowo bogatego dorobku naukowego. Autor zainteresował się jego stanem, po ukazaniu się kolejnego raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych omawiającego stan bezpieczeństwa w 2012 roku. W artykule znajdziemy krótkie nawiązanie do wieloznacznoœci pojęcia „bezpieczeństwo” oraz problemów z jego obiektywną oceną. Autor odwołując się do literatury, przybliża czynniki mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Przy wykorzystaniu danych statystycznych, podejmowana jest próba ukazania efektywnoœci działań niektórych służb policyjnych. W treści artykułu stawiane są pytania, na które autor najczęściej nie udziela odpowiedzi, inspirując tym samym czytelnika, do własnych przemysleń i formułowania ocen. Odwołujac się natomiast do danych i wskaźników statystycznych, stara się wykazac jak wieloznacznie można i należy interpretowac dane statystyczne. W artykule znajdziemy uzasadnienie dla tezy, że statystyka nie powinna byc celem, a narzędziem słuącym przybliżeniu do prawdy w zakresie zagrożeń kryminalnych. Z tego narzędzia należy korzystać jednak w sposób umiejętny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Swół, J. (2014). Statystyczne bezpieczeństwo w Polsce. Przegląd Strategiczny, (7), 445-464. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.32
Dział
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

Bibliografia

 1. Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe (2012), Lisiak H. (red.), Poznań.
 2. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (2007), Kryminologia, Gdańsk.
 3. Borzęcki M. (2000), Statystyka a bicie piany, „Gazeta Policyjna”, nr 3.
 4. Choromańska A. (2008), „Temida” w służbie policji – refleksje na temat statystyki policyjnej, „Policja”, nr 3.
 5. Czapska J., Wójcikiewicz J. (1999), Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków.
 6. Fehler W., Dziubek I.T. (2010), Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 7. Gruza E., Goc M., Moszczyński J. (2008), Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa.
 8. Hanusek T. (1979), Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, Część 1., Warszawa.
 9. Hanusek T. (2009), Kryminalistyka. Zarys wykładu, Warszawa.
 10. Hołyst B. (1979), Kryminologia, Warszawa.
 11. Hołyst B. (1994), Kryminologia, Warszawa.
 12. Hołyst B. (2010), Kryminalistyka, Warszawa.
 13. Horoszowski P. (1965), Kryminologia, Warszawa.
 14. Jasiński A. (2013), Architektura w czasach terroryzmu. Miasto-Przestrzeń publiczna- Budynek, Warszawa.
 15. Kokoszka A. (2013), Patologiczny lęk i strach, http://www.mp.pl/poz/psychiatria/zaburzenia_lekowe/show.html?id=89844.
 16. Koziej S. (2011), Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 18.
 17. Misiuk A. (2011), Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa.
 18. Pieprzny S. (2011), Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa.
 19. Pieprzny S. (2012), Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów.
 20. Pokruszyński W. (2011), Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa, Józefów.
 21. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku (2012), Warszawa.
 22. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 roku (2013), Warszawa.
 23. Serafin T., Parszowski S. (2011), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Warszawa.
 24. Skorupka S. (1985), Słownik frazeologicznym języka polskiego, Warszawa.
 25. Sławik K. (1978), Kilka uwag o roli obecnej statystyki kryminalnej, „Problemy Kryminalistyki”, nr 135.
 26. Sławik K. (2011), Zarys systemu prawa policyjnego, Warszawa.
 27. Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/operacjonalizacja (21.12.2013).
 28. Słownik poprawnej polszczyzny PWN (1980), Warszawa
 29. Słownik współczesny języka polskiego (2001), tom 1, Warszawa.
 30. Swół J. (1998), Kulawa statystyka przestępczości, „Przegląd Policyjny”, nr 1(49).
 31. Swół J. (1999), O stanie iluzji, „Prawo i Życie”, nr 13(1766).
 32. Swół J. (2012), Bezpieczeństwo w Polsce w statystykach z 2011 roku, „e-Terroryzm.pl”, nr 10.
 33. Swół J. (2012), Bezpieczeństwo w Polsce w statystykach z 2011 roku. Krytycznie o raporcie nt. bezpieczeństwa w Polsce, „e-Terroryzm.pl”, nr 12.
 34. Swół J. (2012), Bezpieczeństwo w Polsce w statystykach z 2011 roku. Część II,”e-Terroryzm.pl”, nr 10.
 35. Swół J. (2012), Prawo jest dla każdego. Nieznajomość prawa szkodzi, „e-Terroryzm. pl”, nr 9.
 36. Swół J. (2013), Statystyczne bezpieczeństwo w Polsce. Kilka uwag i refleksji, w: Bezpieczeństwo w procesach globalizacji – dziś i jutro, tom I, Z. Grzywna (red.), Katowice.
 37. Szymik J. (2013), Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej, w:, Bezpieczeństwo w procesach globalizacji – dziś i jutro, Z. Grzywna (red.), tom I, WSZM i JO, Katowice.
 38. Urban A. (2011), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa.
 39. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (2012), Dz. U. nr 0, poz. 591 ze zm.
 40. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (2013), Dz. U., nr 0, poz. 628, ze zm.
 41. Wolanin J. (2005), Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa.