O potrzebie badań kultury bezpieczeństwa z perspektywy sytuacji kryzysowej
PDF

Jak cytować

Magiera, M. (2013). O potrzebie badań kultury bezpieczeństwa z perspektywy sytuacji kryzysowej. Przegląd Strategiczny, (1), 53–64. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.4

Abstrakt

There are some deciding factors which contribute to forming a demand of comprehensive risk minimalizing means to demand of seeking some potential daily threats in order to their identification and liquidation. These factors are for example: new philosophy of security sciences, desire for keeping the current level of consumption, a dynamization of reality, high awareness or easiness of access to information. It seems that the security culture may support public administration in compliance with social obligations. Moreover, the security culture influence on the crisis management effectiveness and it is conducive to knowledge systematization which is so import and because of the theory which is still modified and week strengthen. Taking into consideration three components of the security culture (resources, an organization and a mentality), it is possible to notice that the efficient counteracting crisis situations would have never happened without a radical intervention into our mentality. From that perspectives the security culture specifies a convention and defines some standards and customs regulating and interpreting security policy of a state. It makes the selection of demanding solutions in crisis management easy.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.4
PDF

Bibliografia

Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2006.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.

Chodubski A., Asymetryczne zagrożenia cywilizacyjne a istota bezpieczeństwa państwa polskiego, w: Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań 2009.

Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Siedlce 2011.

Cieślarczyk M., Tożsamość służb reagowania kryzysowego w świetle socjologicznego modelu kultury bezpieczeństwa, w: Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych, red. J. Maciejewski, W. Nowosielski, Wrocław 2009.

Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008.

Drabik K., Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli, Warszawa 2011.

Konieczny J., Sprawna administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w: Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce. Służby, inspekcje i straże, red. J. Konieczny, Poznań 2010.

Konieczny J., Wawrzynowicz A., Patalas E., Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa publicznego – wybór źródeł, Poznań–Warszawa 2003.

Kwiatkowski S., Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą, Pułtusk 2011.

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011.

Malinowski K., Kultura bezpieczeństwa narodowego: koncepcja i możliwości zastosowania, w: Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i w Niemczech, red. K. Malinowski, Poznań 2003.

Moczuk E., Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, Rzeszów 2009.

Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

Przewodnik Wszyscy jesteśmy gospodarzami. Organizacja masowych imprez sportowych na przykładzie Euro 2012, Warszawa 2012.

Rechlewicz W., Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii filo-zofii i filozofii polityki, Warszawa 2012.

Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.

Sulowski S., O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, 26 kwietnia 2007, Dz. U. 2007, Nr 89, poz. 590.