Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Polski z perspektywy czynnika demograficznego
PDF

Jak cytować

Rosłon-Żmuda, J. (2013). Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Polski z perspektywy czynnika demograficznego. Przegląd Strategiczny, (1), 175–184. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.12

Abstrakt

In the second half of the XX century, when intensity of coexistence in international relations increased and globalizing processes accelerated, security stopped being identified with political and military dimension only. Other spheres of state’s activity as: economy, ecology, culture or society, emerged to be as much important for national security as problems which appear in the mentioned spheres may threaten it. In Poland, disadvatageous demographic changes which are taking place in the society, are one of such problems. It is claimed that fatal effects will be observed in 20 years and they will be forming national security of the country, especially its economic and social aspect.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.12
PDF

Bibliografia

Bezpieczeństwo Społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.adamkorcz.w.inte-ria.pl/spol.pdf (15.09.2012).

Gwiazda A., Demograficzne wyzwania XXI wieku. Implikacje dla polityki międzynarodowej, Gdynia 2011.

Gwiazda A., Migracje, a tempo wzrostu gospodarczego, w: Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, red. E. Polak, J. Leska-Ślęzak, Pelplin 2007.

Księżopolski K. M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004.

Okólski M., Przemiany ludnościowe we współczesnej Polsce w perspektywie minionego stulecia, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa 2002.

Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 r., GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2012.

Polityka Społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlik-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2007.

Prognoza ludności na lata 2008–2035, Warszawa 2009, GUS, http://www.stat.gov.pl.

Pszczółkowska D., Jak już rodzić to na wyspach, „Gazeta Wyborcza”, 11.03.2011.

Raport o stanie świata – wywiad z Lesterem Brownem, „Ameryka”, Warszawa 1990.

Rotfeld D. A., Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi, Warszawa 1990.

Stachowiak Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne, w: Ekonomika obrony, red. W. Stankiewicz, Warszawa 1994.

Sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa. Raport 2010–2011, Warszawa 2011.

Włoch R., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, w: Bezpieczeństwo państwa, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.

Wojtaszczyk K. A., Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć, w: Bezpieczeństwo państwa, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.

Zając J., System bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Bezpieczeństwo państwa, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.

Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 2007.

Zięba R., Kategorie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997.