Konflikty zbrojne a prawa kobiet w świetle praktyki Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet
PDF

Jak cytować

Sękowska-Kozłowska, K. (2013). Konflikty zbrojne a prawa kobiet w świetle praktyki Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Przegląd Strategiczny, (1), 231–241. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.16

Abstrakt

Presented paper aims to answer the question what are obligations imposed on states by the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againstWomen (1979) in relation to protection of women’s rights during the armed conflicts and peace process. Presented research is based on analysis of the practice of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, an independent control body established by the Convention to monitor implementation of its provisions by the state parties. The analysis of the Committee’s output is proceeded by the review of its control tools in order to assess their usefulness in process of verification how the states perform duties imposed on them by the Convention in such specific situation as armed conflict. The core part of presented research is based on analysis of decisions of this body, particularly the general recommendations and concluding observations addressed to the state parties.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.16
PDF

Bibliografia

A.T. p. Węgrom, decyzja z 26 stycznia 2005, skarga nr 2/2003.

Bunch Ch., Frost S., Prawa kobiet w kontekście praw człowieka, w: Prawa kobiet w dokumentach ONZ, red. A. Grzybek, Warszawa 1998.

Cook R. J., Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, „Virginia Journal of International Law” 1990, No. 3.

Decyzja 33/II, Sprawozdanie z 33 sesji komitetu, 5–22.07.2005, A/60/38.

Decyzja 36/II, Sprawozdanie z 36 sesji komitetu, 7–25.08.2006, A/61/38.

Decyzja 46/III, Sprawozdanie z 46 sesji Komitetu, 12–30.07.2010, A/66/38.

Decyzja 47/I, Sprawozdanie z 47 sesji komitetu, 4–22.10. 2010, A/66/38. Goecke p. Austrii, decyzja z 6 sierpnia 2007, skarga nr 5/2005.

K. Sękowska-Kozłowska, Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie, Toruń 2011

K. Sękowska-Kozłowska, Zakres zobowiązań stron Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, „Studia Prawnicze” 2012, nr 1.

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r, .Dz. U. 1982, Nr 10, poz. 71.

Office of the High Commissioner for Human Rights, http://www2.ohchr.org/ english/bodies/cedaw/comments.htm (27.06.2012).

Opuz p. Turcji, skarga nr 33401/02, wyrok z 9 czerwca 2001.

Oświadczenie Komitetu z okazji 10-lecia uchwalenia rezolucji.

Prokurator v. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, wyrok z 2 października 1998 r.

Rezolucja 1325(2000) z 31 października 2000.

S. Cartwright, The Committee on the Elimination of Discrimination against Women, w: Women and International Human Rights Law, Volume 2, red. K. D. Askin, D. M. Koenig, Ardsley–New York 2000.

Schöpp-Schilling H. B., Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: an Unresolved Issue or (No) New Developments?, w: Reservations to Human Rights Treaties and the Vienna ConventionRegime. Conflict, Harmony or Reconciliation, red. I. Ziemele, Leiden–Boston 2004

Sprawozdanie nadzwyczajne Bośni i Hercegowiny, 1994, CEDAW A/49/38.

Sprawozdanie nadzwyczajne Chorwacji, 1994, A/50/38.

Sprawozdanie nadzwyczajne Chorwacji, 1994, CEDAW/C/CRO/SP.1.

Sprawozdanie nadzwyczajne Federalnej Republiki Jugosławii (Serbii i Czarnogóry), 1993, CEDAW/C/YUG/SP.

Sprawozdanie nadzwyczajne Rwandy, 1996, A/51/38.

Sprawozdanie nadzwyczajne Zairu, 1997, A/52/38/Rev. 1.

Uwagi końcowe do sprawozdania Austrii, 2000, A/55/38.

Uwagi końcowe do sprawozdania Bośni i Hercegowiny, 2006, CEDAW/C/BIH/CO/3.

Uwagi końcowe do sprawozdania Burundi, 2001, A/56/38.

Uwagi końcowe do sprawozdania Federacji Rosyjskiej, 2002, A/57/381.

Uwagi końcowe do sprawozdania Gwatemali, 2002, A/57/38.

Uwagi końcowe do sprawozdania Indii, 2000, A/55/38.

Uwagi końcowe do sprawozdania Izraela, 2005, A/60/38.

Uwagi końcowe do sprawozdania Kolumbii, 2007, CEDAW/C/COL/CO/6.

Uwagi końcowe do sprawozdania Libanu, 2008, CEDAW/C/LBN/CO/3.

Uwagi końcowe do sprawozdania Nepalu, 2004, A/59/38.

Uwagi końcowe do sprawozdania Nigerii, 2008, CEDAW/C/NGA/CO/6.

Uwagi końcowe do sprawozdania Republiki Serbii, 2007, CEDAW/C/SCG/CO/1.

Uwagi końcowe do sprawozdania Rosji, 2002, A/57/38.

Uwagi końcowe do sprawozdania Sri Lanki, 2002, A/57/38.

Uwagi końcowe do sprawozdania Ugandy, 2002, A/57/38.

Uwagi końcowe. do sprawozdania Cypru, 1996, CEDAW, A/51/38.

Uwagi końcowe. do sprawozdania Konga, 2000, A/55/38.