Jedność nauki versus wielość nauk

Main Article Content

Jerzy Menkes

Abstrakt

Since Middle Ages, a precondition to set apart any discipline and its transformation from real knowledge-science, i.e. theology to current state of the art, has been fighting the conviction of the science unity particular value, shared by all opponents of isolating new disciplines, who derived their approach from Manichean structure of reality-science. Verifying this approach I evoke various, still parallel experience of unsuccessful defence of the international law unity from the fragmentation of law, and subsequently results of partition of law and international law and its impact on the law coherence (including international law) and the coherence of international turnover legal regulation – the long road from law to domestic and international law, from international law to both European and international law, and at present, to (single) law of the European Area.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Menkes, J. (2012). Jedność nauki versus wielość nauk. Przegląd Strategiczny, (1), 51-66. https://doi.org/10.14746/ps.2012.1.4
Dział
Teoria i nauka o stosunkach międzynarodowych

Bibliografia

 1. Borchardt K. D., Rozwój polityki socjalnej Wspólnot Europejskich, w: Europejskie prawo pracy i prawo socjalne, Łódź 1998.
 2. Brownlie I., Problems concerning the unity of international law, w: Le droit international l’heure de sa codification: études en l’honneur de Roberto Ago, Milano 1987, Vol. I.
 3. Głąbicka K., Europejska przestrzeń socjalna. Zarys problematyki, Warszawa 2002.
 4. Golinowska S., Europejski Model Socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, „Polityka Społeczna” 2002, nr 11–12.
 5. http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/en-glish/draft%20articles/1_9_2006.pdf.
 6. Kaczmarek T., Pysz P., Ludwik Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2004.
 7. Kelsen H., Czysta teoria prawa, Warszawa 1934; oraz tegoż, Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego, t. 2, Wilno 1935.
 8. Konstytucja Niemiec, Warszawa 2008.
 9. Koskenniemi M., Keynote Address at Harvard Law School Symposium on Comparative Visions of Global Public Order: Global Legal Pluralism: Multiple Regimes and Multiple Modes of Thought (Mar. 5, 2005), http://www.helsinki.fi/eci/Publications/MKPluralism-Harvard-05d%5B1%5D.pdf.
 10. Kuczyński W., Społeczna gospodarka rynkowa – zdradzony rodowód, http://kuczyn.com/publicystyka (07.09.2011).
 11. Lachs M., Aerial Incident at Lockerbie: Le droit international à l’aube du XXIè siècle. Revue General de Droit International Public 1992, Vol. 96.
 12. Lachs M., Pacta sunt servanda, w: Encyclopedia of Public International Law, ed. R. Bern-hardt, New York 1997.
 13. Lachs M., Some Reflections on the Settlement of International Disputes, „Proceedings of the American Society of International Law” 1974, Vol. 68.
 14. Leathley Ch., An Institutional Hierarchy to Combat the fragmentation of International Law: has the ILC Missed an Opportunity?, „International Law and Politics” 2007, Vol. 40.
 15. Maneli M., O funkcjach państwa, Warszawa 1963.
 16. Maydell B. von, Tendencje rozwojowe europejskiego prawa socjalnego, w: Europejskie prawo pracy i prawo socjalne, Łódź 1998.
 17. Menkes J., A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2010.
 18. Menkes J., Konsekwencje dla Polski ewolucji prawa międzynarodowego, w: Konsekwencje dla Polski ewolucji prawa międzynarodowego, red. R. Bierzanek, J. Menkes, Studia i Materiały. PISM 1991.
 19. Norman P., The Accidental Constitution. The making Europe’s Constitutional Treaty, Brussels 2005.
 20. Podręcznik prawa międzynarodowego, red. W. N. Durdieniewski, S. B. Kryłow, Warszawa 1950.
 21. Risks ensuing from fragmentation of International Law, http://untreaty.un.org/ilc/repor-ts/2000/repfra.htm.
 22. Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law, Yearbook of the International Law Commission, 2006, Vol. II, Part Two.
 23. Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.
 24. Tunkin G. I., Zagadnienia teorii prawa międzynarodowego, Warszawa 1964.
 25. Vogl J., Das Gespenst des kapitals, Zürich 2010.
 26. Wyszyński A. J., Zagadnienia prawa i polityki międzynarodowej, Warszawa 1951.