Kultury, przestrzenie i technologie jako transdyscyplinarne elementy nauki o stosunkach międzynarodowych

Main Article Content

Tomasz Stępień

Abstrakt

Nowadays the main phenomenon on the international level is the constitution of the global system concerning science and research. Consequently the policy of science, research and high-education from the one, and technologies development from the other side appear as the main factors inside the International Relations. The following considerations extrapolate the main motifs also as a new theoretical orientation in the International Relations like the turns (cultural, technological and spatial), the spatiality as a paradigms of International Relation, then the changes and challenges in the high-education system with the example of the transformation of education and science in Poland after 1989.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stępień, T. (2012). Kultury, przestrzenie i technologie jako transdyscyplinarne elementy nauki o stosunkach międzynarodowych. Przegląd Strategiczny, (1), 89-104. https://doi.org/10.14746/ps.2012.1.6
Dział
Teoria i nauka o stosunkach międzynarodowych

Bibliografia

 1. Augé M, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, PWN, Warszawa 2010.
 2. Batorski D., Bojanowski M., Czerniawska D., Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej osób ze stopniem doktora w Polsce, Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW, Warszawa 2010.
 3. Böhme G., Invasive Technisierung. Technikphilosophie und Technikkritik, Die Graue Edition, Kusterdingen 2008.
 4. Castells M., Wiek informacji I: Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
 5. Castells M., Wiek informacji I: Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
 6. Elias N., Czym jest socjologia?, Aletheia, Warszawa 2010.
 7. Elias N., Über den Prozeß der Zivilisation, Band 2: Wandlungen der Gesellschaft, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1997.
 8. Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Strategie rozwo-ju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku, Warszawa 2010.
 9. European Commission, Greek Paper. The European Research Area: New Perspectives, Brussels [COM 2007/161].
 10. Fukuyama F., Koniec historii, Znak, Kraków 2009.
 11. Giddens A., Stanowienie społeczeństwa, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 12. Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 13. Hilckman A., Die Technik – Fluch, Segen oder Verantwortung?, w: Vom Sinn der Freiheit, ed. A. Hilckman, Paulinus-Verlag, Trier 1959.
 14. Hilckman A., Gesammelte Werke: Schriften zur Kulturwissenschaft, Band I, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2011.
 15. Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji a nowy kształt ładu światowego, Muza, Warszawa 2003.
 16. Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza, Warszawa 2003.
 17. Irrgang B., Technologietransfer transkulturell. Komparative Hermeneutik von Technik in Europa, Indien und China, Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main 2006.
 18. Jameson F., Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham 1991.
 19. Kwiek M., Transformacje uniwersytetu, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2010.
 20. Löw M., Raumsoziologie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2009.
 21. Löw M., Steets S., Stoetzer S., Einführung in die Stadt- und Raumsoziologie, Budrich Vrlg. Opladen & Far-mington Hills 2008.
 22. Mariański J., Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 23. McLuhan H. M., Wybór tekstów, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 24. MNiSW, Strategie rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, Warszawa 2008.
 25. Parks L., Cultures in Orbit. Sattelites and the Televisual, Durham–London 2005.
 26. Prahalad C. K., Krishnan M. S., Nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010.
 27. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 28. Simmel G., Socjologia przestrzeni (1903), w: Pisma socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
 29. Soja E. W., Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory, London–New York 1989.
 30. Soja E. W., Taking space personally, w: The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives, eds. B. Warf, S. Arias, Routledge Studies in Human Geography, London 2009.
 31. Soja E. W., Thirdspace. Journeys to Los Angeles and other Re-al-and-Imagined Places, London–New York 1996.
 32. Spatial turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Hrsg. J. Döring, T. Thielmann, transcript Verlag, Bielefeld 2008.
 33. Stańczak-Strząska M., Ochrona środowiska w transporcie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
 34. Stępień T., Technologies, Humanities and Paradigms of the Science. Configurations of new Strategies in Research and Teaching, International Association of Technology, Education and Development, Madrid 2010.
 35. Stępień T., Transcultural and transdisciplinar competences. Technological transformations of society and education, International Association of Technology, Education and Development, Madrid 2010.
 36. Sztompka P., Society in Action: The Theory of Social Becoming, Polity Press, Cambridge 1991.
 37. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005.
 38. Sztompka P.,, Socjologia. Analiza Społeczeństwa, Znak, Kraków 2009.
 39. The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives, eds. B. Warf, S. Arias, Routledge Studies in Human Geography, London 2009.
 40. Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010.
 41. Urry J., Socjologia mobilności, PWN, Warszawa 2009.
 42. Urry J., Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa 2007.