Prakseologiczna teoria stosunków międzynarodowych

Main Article Content

Mirosław Sułek

Abstrakt

International relations are a form of human action so they should become the object of praxiology as a science oriented to efficiency. The traditional approach however must be changed. As it suggested in this article, human action is divided into three sections – cooperation, struggling and rivalry, which correspond to three types of theories. It should be added that cooperation is a positive-sum game, struggling – a negative-sum game and rivalry – a zero-sum game. The theory of international relations should be focused on the link between principles of cooperation and principles of struggling. This means that theory of foreign policy should be a theory of control in the zero-sum game system.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sułek, M. (2012). Prakseologiczna teoria stosunków międzynarodowych. Przegląd Strategiczny, (1), 35-49. https://doi.org/10.14746/ps.2012.1.3
Dział
Teoria i nauka o stosunkach międzynarodowych

Referencje

 1. Aron R., Pokój i wojna między narodami (teoria), Centrum Adama Smitha, Warszawa 1995.
 2. Boulding K., Ekonoma jako nauka moralna, w: Ponad ekonomią, PIW, Warszawa 1985.
 3. Clausewitz C. von, O wojnie, Wyd. Test, Lublin 1995.
 4. Crainer S., The Ultimate Business Library: 50 Books That Shaped Management Thinking, Amacon Books 1997.
 5. Crovelli M. R., Toward an A Priori Theory of International Relations (http://www.mises.org).
 6. Goethe J. W., Aforyzmy, PIW, Warszawa 1984.
 7. Hobbes T., Lewiatan, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009.
 8. Kamerschen D. K., McKenzie R. B., Nardinelli C., Ekonomia, FG NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991.
 9. Kant I., Pomysły do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym (przeł. I. Krońska), w: Przypuszczalny początek ludzkiej historii, Biblioteka Filozofów, Comer, Toruń 1995.
 10. Kępiński A., Lęk, Warszawa 1977.
 11. Koniec z dotychczasową hipokryzją (rozmowa z Josephem Stiglitzem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2001 r.), „Rzeczpospolita”, 7.10.2008.
 12. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982.
 13. Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Bellona, Warszawa 1993.
 14. Krulak V. H., Organization for National Security. A Study, Washington D.C. 1983.
 15. Mała encyklopedia wojskowa, Warszawa 1971, t. III.
 16. Mises L. von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, przełożył W. Falkowski, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 17. Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 18. Pindera J., Brazylijskie oszustwo bez maski, „Rzeczpospolita”, 4.10.2010.
 19. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 20. Rockwell Jr L. H.., Ludzkość powstała dla współpracy, a nie rywalizacji, w: Fałsz politycznych frazesów, czyli pospolite złudzenia w gospodarce i polityce, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1996.
 21. Rudniański J., Elementy prakseologicznej teorii walki. Z zagadnień kooperacji negatywnej, PWN, Warszawa 1983.
 22. Schweppe R., Unia może się stać globalnym graczem, „Rzeczpospolita”, 14.03.2007.
 23. Skibiński F., Rozważania o sztuce wojennej, WIH, Warszawa 1972.
 24. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
 25. Smoluk A., Standardy, normy i algebra wielkości mianowanych, w: Elementy metrologii ekonomicznej. Algebraiczne modelowanie pomiaru, red. A. Smoluk, Wyd. AE, Wrocław 2000.
 26. Sun Tzu, Sztuka wojny, Wyd. Przedświt, Warszawa 1994.
 27. Tammen R. L., Kugler J., Power Transition and China-US Conflicts, „Chinese Journal of Inter-national Politics” 2006, Vol. 1.
 28. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 29. Wright R., Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.