The Terrorism Virus: Contemporary Traits and Mechanisms
PDF (English)

Jak cytować

Wojciechowski, S. (2012). The Terrorism Virus: Contemporary Traits and Mechanisms. Przegląd Strategiczny, (2), 69–80. https://doi.org/10.14746/ps.2012.2.6

Abstrakt

In order to present and understand the nature of modern terrorism it is important to realize its key properties as well the mechanisms that shape terrorism. Selected properties and mechanisms shaping modern terrorism which can be exemplified by the following: evolutionary nature of terrorism, asymmetry of terrorism, interferentiality of terrorism, multitude of components of terrorism, diffusion of terrorism, duality of terrorism, positive dimension of terrorism, terrorist as the system, diversity of terrorist activity goals, changeability of terrorist threat, the broad and narrow dimension of terrorism, counter-anti-terrorism, the confrontational and cooperational character of relations, calculation and operational strategy, disintegrational nature of terrorism, multidisciplinarity of terrorism, horizontal and vertical dimension of terrorism and a the few other traits or mechanisms.
https://doi.org/10.14746/ps.2012.2.6
PDF (English)

Bibliografia

Arreguin-Toft I., How the Weak Win Wars, “International Security” 2001, Vol. 26, No. 1.

Baudrillard J., Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, Warszawa 2005.

Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Toruń 2002.

Bolz F., Dudonis K., Schulz D., The Counterterrorism Handbook, London 2002.

Borradori G., Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jürgenem Habermasem i Jacques’em Derridą, Warszawa 2008.

Carr C., Terrorism as warfare, “World Policy Journal” 1996–1997, Vol. 13.

Cesarz Z., Stadtmüller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 1996.

Combes C., Slann M., Encyclopedia of Terrorism, New York 2002.

Ebbig P., Fiedler R., Wejkszner A., Wojciechowski S., Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, Poznań 2007.

Hoffman B., Inside Terrorism, London 1998.

Hołyst B., Terroryzm, Warszawa 2009, Vol. 1.

Jackson R., Jarvis L., Gunning J., Smyth M., Terrorism. A Critical Introduction, London 2011.

Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008.

Juergensmeyer M., Terror. In the Mind of God. The Global Rise of Religious Violence, Berkley–Los Angeles–London 2003.

Kiras J., Wojna nieregularna: terroryzm i działania partyzanckie, in: Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, (eds.) J. Baylis, J. Wirtz, C. Gray, E. Cohen, Kraków 2009.

Laqueur W., Postmodern Terrorism, “Foreign Affairs” 1996, Vol. 75, No. 5.

Laqueur W., Terrorismus. Die Globale Herausforderung, Berlin 1987.

Lutz B., Lutz J., Terrorism, in: Contemporary Security Studies, (ed.) A. Collins, Oxford–New York 2010.

Lutz J., Lutz B., Global Terrorism, London–New York 2005; T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.

Martin G., Essentials of Terrorism. Concepts and Controversies, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore 2008.

Meeting the Challenges of Global Ter-rorism. Prevention, Control and Recovery, (eds.) D. Das, P. Kratcoski, New York–Oxford 2003.

Moss R., Urban Guerrillas, London 1972.

Rapoport D., The Four Waves of Modern Terrorism, in: Attacking Terrorism Element of a Grand Strategy, (eds.) A. Conin, J. Ludes, Washington 2004.

Schmid A., Jongman A., Political Terrorism. A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, Amsterdam–Oxford–New York 1988.

The New Era of Terrorism, Selected Readings, (ed.) G. Martin, Thousand Oaks–London–New Delhi 2004.

Toffler A. & H., The Politics of the Third Wave, Bantam Books 1980.

Tomczak M., Evolution of International Terrorism, in: Terrorist Pandora’s Box. Analysis of Chosen Terrorist Issue, (eds.) J. Babiak, S. Wojciechowski, Poznań 2008.

Tomczak M., Ewolucja terroryzmu. Sprawcy – metody – finanse, Poznań 2010.

Wilkinson P., Terrorism and the Liberal State, New York 1986.

Wojciechowski S., Selected Issues of the Studies on Terrorism, in: The Modern Terrorism and its Forms, (ed.) S. Wojciechowski, Poznań 2007.

Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie. Przejawy. Przyczyny, Bydgoszcz 2013.

Yoder J., Unrolling Time: Christian Huygens and the Mathematization of Nature, Cambridge 1990.