Public health security in crisis situations. Basic Premises and strategic objectives
PDF (English)

Jak cytować

Konieczny, J. (2012). Public health security in crisis situations. Basic Premises and strategic objectives. Przegląd Strategiczny, (2), 15–28. https://doi.org/10.14746/ps.2012.2.2

Abstrakt

In recent years the approach to public health has changed, making the adoption of a uniform definition difficult. This is forced by the growing number of extraordinary dangers: terrorist attacks, natural disasters, dangerous invading microbial and virus diseases, bioterrorist, chemical and radiation threats, transport accidents and disasters. These threats create crisis situations which are very complicated and define new challenges for the authorities and public health leaders as well as for officials and health inspectors. In the speculation below, an attempt has been made to present a new pyramid of leadership in the public health sector in crisis situations, the assumptions and strategic objectives of a health security strategy are stated.
https://doi.org/10.14746/ps.2012.2.2
PDF (English)

Bibliografia

Drenan L., McConnell A., Risk and Crisis Management in the Public Sector, London–New York 2007.

Hippocrates, Wybór pism, Vol. I, Warszawa 2008.

Jendroszczyk P., Wysocka E., Kozman M., Rolnicy stracą miliardy, “Rzeczpospolita”, 4–5.06.2011.

Konieczny J., Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w sytuacjach kryzysowych. Podstawowe założenia i cele strategiczne, in: Zdrowie publiczne. Aktualne uwarunkowania i zmiany, (ed.) M. D. Głowacka, Poznań 2011.

Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Poznań 2001.

Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Poznań 2001.

Lichtweld M., Rowitz L., Cioffy J., The leadership pyramid. Leadership In Public Health, 2004, No. 6(4).

National Health Security Strategy the United States of America, U.S. Department of Health and Human Services, Washington, December 2009.

Rowitz L., Public Health for the 21st Century, Sudbury 2006.

Rowitz L., Public health leadership: Putting principles into practice, Sudbury 2001.

Włodarczyk C. W., Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej. Wybrane problemy, Kraków 2007.