Analysis and Assessment of Conclusions in the White Book regarding Threats and Challenges in EU Common Security and Defence Policy

Main Article Content

Sebastian Wojciechowski

Abstrakt

Among the many issues that were raised in the White Book on National Security of the Republic of Poland (WBNSRP), there were also those related to the functioning of a Common Security and Defence Policy (CSDP). Its importance for the security of Poland was indicated, as well as the need on the part of EU Member States to broaden collaboration in the sphere of security and defence. The key problems occurring in the context of CSDP were also emphasised and their causes indicated. The aim of the article is to present the factors responsible for the weakening of CSDP effectiveness, ones taken into account in the White Book, and subsequently to present a Framework for their analysis in the light of further scholarship.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowski, S. (2014). Analysis and Assessment of Conclusions in the White Book regarding Threats and Challenges in EU Common Security and Defence Policy. Przegląd Strategiczny, (7), 31-41. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.4
Dział
Bezpieczeństwo Polski

Referencje

 1. Balcerowicz B. (2004), Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 2. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku – wyzwania i strategie (2006), (eds.) R. Jakubczak, J. Flis, Warszawa.
 3. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), Warszawa.
 4. Booth K., Wheeler N. (2008), The Security Dilemma. Fear, Cooperation and Trust in World Politics, New York 2008.
 5. Contemporary Security Studies (2010), (ed.) A. Collins, Oxford.
 6. CSDP EU Common Security and Defense Policy, http://consilium.europa.eu (02.12.2013).
 7. Daggett S., Towell P. (2012), 2013 Defense Budget Request. Overview and Context, “CRS Report for Congress”, 20.04.2012.
 8. Demkowicz A. (2007), Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Od EWO do WEPBiO, Toruń.
 9. Dobrowolska-Polak J. (2009), Międzynarodowa solidarność. Operacje pokojowe ONZ, NATO, UE, ,,IZ Policy Papers” , nr 3.
 10. Europejska strategia bezpieczeństwa. Bezpieczna Europa w lepszym świecie (2009), Rada Unii Europejskiej, Bruxelles, http;//www.consilium.europa.eu (3.12.2012).
 11. Galileo- What do we Want to Achieve?, http://www.ec.europa.eu (15.12.2013).
 12. Grosse T. (2010), Rola interesów narodowych w polityce europejskiej: przykład dyskusji o Strategii „Europa 2020”, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, nr 26.
 13. Jackson R., Jarvis L., Gunning J., Smyth M. (2011), Terrorism. A Critical Introduction, London.
 14. Kiwerska J. (2013), Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989–2012, Poznań.
 15. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku (2013), (eds.) S. Wojciechowski, A. Wejkszner, Warszawa.
 16. Koszel B. (2008), Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfliktów i płaszczyzny współpracy, Poznań.
 17. Koziej o strategii bezpieczeństwa UE: uwzględnić interesy narodowe (2012), „Gazeta Wyborcza”, 18.10.2012.
 18. Kryzys a pozycja międzynarodowa Zachodu (2011), (ed.) R. Kuźniar, Warszawa
 19. Małkiewicz A. (2010), Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania, Warszawa.
 20. McCormick J. (2011), European Union Politics, London.
 21. Misje cywilne Unii Europejskiej (2010), (ed.) B. Przybylska- Maszner, Poznań.
 22. Natkański P. (2004), Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony, Toruń.
 23. NATO’s Sea of trouble (2012), “The Economist”, 30.02.2012.
 24. Partners for Stability. Involving in Afghanistan's Reconstruction – Transatlantic Approaches (2013), (eds.) H. Riecke, K. Francke, Baden-Baden.
 25. Poland's Security. Contemporary Domestic and International Issues (2013), (eds.) S. Wojciechowski, A. Potyrała, Berlin.
 26. Potyrała A., Przybylska- Maszner B., (2008), Leksykon integracji europejskiej w obszarze Sprawiedliwość, Wolność, Bezpieczeństwo, Poznań.
 27. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski (2012), Rocznik Strategiczny 2011/2012, Warszawa.
 28. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski (2013), Rocznik Strategiczny 2012/2013, Warszawa.
 29. Security Studies. An Introduction (2008), (ed.) P. Williams, London.
 30. Smith K. (2008), European Union Foreign Policy in a Changing World, Cambridge.
 31. Soja M. (2011), Stosunki UE – NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku, Toruń.
 32. Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego: rola, struktura, procedury (2009), Raport Instytutu Bezpieczeństwa Krajowego WSZP, Warszawa.
 33. Sułek M. (2013), Potęga państw. Modele i zastosowania, Warszawa.
 34. Tavares R. (2010), Regional Security, The capacity of international organizations, London–New York.
 35. Terlikowski M. (2011), Liberalizacja rynku produktów obronnych w UE, „Materiały Studialne PISM”, nr 15.
 36. Turczyński P. (2012), Amerykańskie koncepcje tarczy antyrakietowej w Europie, Warszawa.
 37. Wojciechowski S. (2013), The Hybridity of Terrorism. Understanding Contemporary Terrorism, Berlin.
 38. Wojciuk A. (2010), Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa.
 39. Valasek T. (2011), Surviving Austerity. The Case for a New Approach to EU Military Collaboration, Center for European Reform, London.
 40. Zięba R. (2007), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa.