Obwód Kaliningradzki a bezpieczeństwo Polski

Main Article Content

Andrzej Sakson

Abstrakt

Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (FR) odgrywa istotną rolę dla bezpieczeństwa Polski, Litwy oraz państw regionu Morza Bałtyckiego. Ten najbardziej na zachód wysunięty obszar Rosji otoczony jest państwami UE i NATO i nie posiada bezpośredniej styczności z FR. Na obszarze obwodu zgromadzone są pokaźne siły zbrojne, w tym wyrzutnie rakiet średniego i dalekiego zasięgu, które mogą być uzbrojone w głowice atomowe. Władze w Moskwie traktują potencjał wojskowy zgromadzony w obwodzie jako element nacisku na opinię publiczną, tak by zniechęcić władze RP do budowy na terytorium Polski amerykańskiej tarczy antyrakietowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sakson, A. (2014). Obwód Kaliningradzki a bezpieczeństwo Polski. Przegląd Strategiczny, (7), 109-121. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.8
Dział
Bezpieczeństwo Polski

Bibliografia

 1. Bieleń S. (2000), Orientacje ideowo-programowe w rosyjskiej polityce zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3–4.
 2. Briukow S., Sawin W. (2013), Russland-Wiederaufstieg einer Macht?, w: Hegemonie und Multipolarität. Weltordnungen im 21. Jahrhundert, (Hrsg.) E. Crome, R. Kramer, Potsdam.
 3. Buzan B. (2012), Dezentrierter Globalismus. Weltordnung ohne Supermachte, „WeltTrends”, nr 86.
 4. Chełminiak M. (2009), Obwód Kaliningradzki FR w Europie. Rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie politycznym, Toruń.
 5. Ciechoński T., (2010), Morąg (chyba) żegna Patrioty. Nie chcą drażnić Rosji, „Gazeta Wyborcza. Olsztyn”, 12.10.2010.
 6. Ćwieluch J. (2013), Jazz na poligonie. Obserwując przygotowania do manewrów Steadfast Jazz, trudno się dziwić, że prezydent Bronisław Komorowski zabiega o to, by w razie czego Polska broniła się sama, „Polityka”, nr 45.
 7. Drzewiecki A. (2011), Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Polski i Litwy w kontekście rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej na Wschód, w: Kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec procesu integracji europejskiej, (red.) J. Albin, J. Kupczak, Wrocław.
 8. Działania militarne w Prusach Wschodnich (1998), (red.) W. Wróblewski, Warszawa.
 9. Iskandery na postrach Polakom (2013), Rozmowa z gen. Stanisławem Koziejem, „Gazeta Wyborcza”, 18.12.2013.
 10. Jendroszczyk P. (1998), Nowa broń w Kaliningradzie, „Rzeczpospolita”, 12.06.1998.
 11. Nic w Polsce bez Polski (2013), Rozmowa z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, „Gazeta Wyborcza”, 18–19.05.2013.
 12. Palmowski T. (2013), Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? Monografia społeczno-gospodarcza, Gdańsk.
 13. Panarin A.S. (1999), Rosja w cikłach mirowoj istorii, Moskwa.
 14. Podolski M. (2011), US Army nie trafiło w Morąg, „Gazeta Wyborcza”, 24–25.09.2011.
 15. Politkowska A. (2007), Imperium Putina, Warszawa.
 16. Politkowska A. (2005), Rosja Putina, Warszawa.
 17. Putin pokazuje poddanym wielkoduszność (2013), Rozmowa z Adamem Danielem Rotfeldem, byłym ministrem spraw zagranicznych RP, „Gazeta Wyborcza”, 21–22.12.2013.
 18. Radziwinowicz W. (2009), Iskandery w Kaliningradzie?, „Gazeta Wyborcza”, 12.02. 2009.
 19. Radziwinowicz W. (2011), Rosja straszy wirtualnymi rakietami, „Gazeta Wyborcza”, 10.08.2011.
 20. Rogoża J., Wierzbowska-Miazga A., Wiśniewska I. (2012), Wyspa na uwięzi. Kaliningrad między Moskwą a UE, Warszawa.
 21. Sakson A. (1994a), Kaliningrad und Europa Sicherheit. Ein polnischer Standpunkt, “WeltTrends”, nr 2.
 22. Sakson A. (2011a), Geostrategiczne aspekty „problemu kaliningradzkiego”, „Przegląd Strategiczny”, nr 2.
 23. Sakson A. (2011b), Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Olsztyn.
 24. Sakson A. (1994b) Problem teraźniejszości i przyszłości Okręgu Kaliningradzkiego (Królewca) w polityce europejskiej, „Europa”, nr 1.
 25. Sakson A. (1993), Teraźniejszość i przyszłość Obwodu Kaliningradzkiego. Aspekty polityczne i kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, „Przegląd Zachodni”, nr 3.
 26. Sakson A. (1994c), Teraźniejszość i przyszłość Obwodu Kaliningradzkiego (Królewca), „Przegląd Zachodni”, nr 3.
 27. Sakson A. (1994d), The Problem of the Kaliningrad Region, „Polish Western Affairs”, No. 1.
 28. Sakson A. (2012), Varmijos ir Mazũrijos prijungimas prie Lenkijos. Legitimavimo prielajdos ir praktikos, „Acta Historica Universitatis Klaipedensis”, Vol. XXIV.
 29. Schütz N., Gruber E. (2000), Mythos Reichsautobahn. Bau und Inszenierung der „Straßen des Fűhrers” 1933–1941, Berlin.
 30. Szynowski R. (2004), Obwód Kaliningradzki na politycznej, gospodarczej i militarnej mapie Europy na przełomie XX i XXI w., „Przegląd Morski”, nr 1.
 31. Szymański M. (1999), Potencjał militarny w Obwodzie Kaliningradzkim a bezpieczeństwo Polski, „Przegląd Zachodni”, nr 1.
 32. Teheran-Jałta-Poczdam. Dokumenty konferencji szefów trzech wielkich mocarstw (1972), Warszawa.
 33. Wilk A. (2013a), Iskandery na granicach NATO, „Analizy Ośrodka Studiów Wschodnich”, 18.12.2013.
 34. Wilk A. (2012), Iskandery w Obwodzie Kaliningradzkim niezależne od „tarczy antyrakietowej”, „Analizy Ośrodka Studiów Wschodnich”.
 35. Wilk A. (2013b), „Zachód 2013” – ćwiczenia z antynatowskiej integracji armii białoruskiej i rosyjskiej „Analizy Ośrodka Studiów Wschodnich”.
 36. Winiecki J. (2012), Moskwa przyciąga. W kolejnych republikach dawnego ZSRR dochodzą do władzy prorosyjscy politycy. Początek odbudowy imperium? Raczej powrót do normalności, „Polityka”, nr 44.
 37. Wojnowski E. (2002), Unia Europejska wobec Obwodu Kaliningradzkiego, „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie”, nr 3.
 38. Wroński P. (2013a), Miłosierdzie Rosji, „Gazeta Wyborcza”, 20.12.2013.
 39. Wroński P. (2013b), NATO ćwiczy w Polsce, kiedy dołączy Rosja, „Gazeta Wyborcza”, 2–3.11.2013.
 40. Wrzesiński W. (1994), Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej w latach 1864–1945, Olsztyn.