Polityka informacyjna administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych

Main Article Content

Maciej Magiera

Abstrakt

Public administration, in view of its essence, must satisfy social expectations. In addition, to modernization resources, reorganization, should also modify its mentality. Otherwise without systematic adaptation to a dynamic reality it fails and will transform into the dysfunctional structure. In the risk society, the information society, and this undoubtedly we are, the information policy, especially in crisis situations, has become the boiling issue. It is useful to characterize its essence and impact on the environment, would introduce entities those who are interested in security adjustment recommendations on key issues. It should be remembered that the vast majority of society is assessed on the bases of random information from the mass media rather than on detailed analysis of the public administration.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Magiera, M. (2014). Polityka informacyjna administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Przegląd Strategiczny, (7), 155-163. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.12
Dział
Bezpieczeństwo Polski

Referencje

 1. Cieślarczyk M. (2009), Tożsamość służb reagowania kryzysowego w świetle socjologicznego modelu kultury bezpieczeństwa, w: Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych, (red.) J. Maciejewski, W. Nowosielski, Wrocław.
 2. Dobosz I. (2008), Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa.
 3. Dylus A. (2007), Służba (publiczna): cnota zapomniana, w: Etos urzędnika, (red.) D. Bąk, Warszawa.
 4. Ferenc-Szydełko E. (2008), Prawo prasowe: komentarz, Warszawa.
 5. Konieczny J., Wawrzynowicz H., Mydlarska J. (2011), Psychologia bezpieczeństwa, Poznań.
 6. Kwiatkowski S. (2012), Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, Pułtusk.
 7. Magiera M. (2013), Kultura bezpieczeństwa w imprezach masowych w Wielkopolsce. Analiza działań Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego Euro 2012 w Poznaniu, „Przegląd Politologiczny”, No. 2.
 8. Pietrzak H., Hałaj J. (2003), Rzecznik prasowy, Rzeszów.
 9. Piontek D. (2011), Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań.
 10. Rogozińska-Mitrut J. (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego, Warszawa.
 11. Schulz W. (2006), Komunikacja polityczna, Kraków.
 12. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. (2010), Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa.
 13. Sobczak J. (2010), U podstaw doktrynalnych liberalnej koncepcji wolności prasy, w: Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce, (red.) T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń.
 14. Ustawa Prawo prasowe (1984), Dz. U., nr 5, poz. 24, z późn. zm.