Wykorzystanie gier decyzyjnych/symulacyjnych w naukach społecznych. Wybrane problemy

Main Article Content

Łukasz Donaj

Abstrakt

Treścią publikacji jest przedstawienie wybranych problemów prognozowania w naukach społecznych. W artykule skoncentrowano się na metodzie gier decyzyjnych/symulacyjnych, które – zwłaszcza wraz z rozwojem teorii gier oraz komputerów – są coraz częściej wykorzystywane w wielu dziedzinach. Na wybranych przykładach gier decyzyjnych/symulacyjnych – Poznań International Model United Nations 2013/POZiMUN; S.E.N.S.E. a także gry sieciowej EVE Online – wskazano jak ważne są takie ćwiczenia, by móc precyzyjniej przewidywać przyszłość. Zwrócono także szczególną uwagę na kwestię przypadku oraz czynników zakłócających, które mogą destabilizować proces przewidywania. Poruszono ponadto problem podejmowania decyzji w aspekcie klasycznej oraz kwantowej logiki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Donaj, Łukasz. (2014). Wykorzystanie gier decyzyjnych/symulacyjnych w naukach społecznych. Wybrane problemy. Przegląd Strategiczny, (7), 187-207. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.15
Dział
Stosunki międzynarodowe

Bibliografia

 1. Bellhouse D. (2007), The Problem of Waldegrave, “Electronic Journ@l for History of Probality and Statistics”, Vol. 3, No. 2, http://www.emis.de/journals/JEHPS/Decembre2007/Bellhouse.pdf (31.07.2013).
 2. Berlinger G., Modeling & Simulation, http://www.systems-thinking.org/modsim/modsim.htm (31.07.2013).
 3. Boryń P., Obłoza W., S.E.N.S.E., http://www.csikgw.aon.edu.pl/index.php/pl/modelowanie/102-sense.html (31.07.2013).
 4. Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW) – O nas, http://csikgw.aon.edu.pl/ (31.07.2013).
 5. Donaj Ł. (2013), Chosen Problems of Forecasting Social Phenomena, “Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts”, No. 3.
 6. Dylemat więźnia, http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=265&pageId=608 (31.07.2013).
 7. EVE Online, http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=725 (31.07.2013).
 8. Freedman D.H. (2011), Wzór na katastrofę. Ekonomia, „Świat Nauki”, nr 12.
 9. Głowacka K., To droga ku komputerom kwantowym. Jeśli powstaną, spowodują spustoszenie (Nobel z fizyki), http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114885,12637680,_To_droga_ku_komputerom_kwantowym__Jesli_powstana_.html (31.07.2013).
 10. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W. (2004), Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, Poznań.
 11. Hykšová M., Several milestones in the history of game theory, http://euler.fd.cvut.cz/~hyksova/hyksova_milestones.pdf (31.07.2013).
 12. Inflacja - defraudacja - palpitacja. Bank centralny dla każdego. Gdybyśmy wszyscy w porę zagrali w „EVE Online”, żaden bankier by nam nie podskoczył, na podst. Courrier International - „Forum” 11-17.02.2013.
 13. Kaplan M., Kaplan E. (2008), Zawsze masz szansę…O roli przypadków w życiu, Warszawa.
 14. Kardasz M. (2011), Model ONZ, Szkoła Dyplomacji w II Liceum Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim, http://2lo.gorzow.pl/2011/11/18/polmun/ (31.07.2013).
 15. Karwat M. (2009), Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, w: Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie - I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa 22-24.09.2009, (red.) K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska, Warszawa.
 16. Kubity zamiast bitów (2012), „Świat Nauki”, nr 12.
 17. Kucharczyk M., Bitwa na tysiące statków, straty na dziesiątki tysięcy dolarów. Wszystko przez pomyłkę, http://www.tvn24.pl/internet-hi-tech-media,40/bitwa-na-tysiace-statkow-straty-na-dziesiatki-tysiecy-dolarow-wszystko-przez-pomylke,303276.html (31.07.2013).
 18. Lamentowicz W. (2012), Granice strategii państwa. Efekt Tsunami, Częstochowa.
 19. Łukaszewski W. (2009), Pewna jest jedynie niepewność, „Charaktery”, nr 12.
 20. Malinowski G., Czarny Łabędź, http://www.felieton.pl/2986_czarny-labedz.html (31.07.2013).
 21. Marczuk J., Bruce Bueno de Mesquita i inni potentaci na rynku prognozowania przyszłości świata, http://konflikty.wp.pl/kat,106090,page,2,title,Bruce-Bueno-de-Mesquita-i-inni-potentaci-na-rynku-prognozowania-przyszlosci-swiata,wid,15760830,wiadomosc.html (31.07.2013).
 22. Materials about forecasting made available by M. Solak (w posiadaniu autora).
 23. McTague's J., Looking at Greenspan’s Long-Lost Thesis, http://online.barrons.com/public/article/SB120917419049046805.html?mod=mktw#articleTabs_article%3D1 (31.07.2013).
 24. Modelowanie i symulacja architektury systemu obrony przed bronią masowego rażenia (MaSC), wpisany przez: Redaktor serwisu, http://www.aon.edu.pl/pl/centrum-szkolenia-opbmr/3036--modelowanie-i-symulacja-architektury-systemu-obrony-przed-broni-masowego-raenia-masc (31.07.2013).
 25. Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych (2007), (red.) K. Winkowska-Nowak, A. Nowak, A. Rychwalska, Warszawa.
 26. Musser G. (2012), Nowe oświecenie. Fizyka kwantowa. Teoria kwantowa wydawała się gwoździem do trumny zdrowego rozsądku. Teraz jawi się jego ratunkiem, „Świat Nauki” nr 2.
 27. Nowak A. (2007) Wstęp. Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych, w: Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych, (red.) K. Winkowska-Nowak, A. Nowak, A. Rychwalska, Warszawa.
 28. Poradnik pirata (bardzo początkujący), http://eve-online.com.pl/ (31.07.2013).
 29. Prognozowanie i symulacja (2002), (red.) W. Milo, Łódź.
 30. SENSE: Strategic Economic Needs and Security Exercise, Warsaw, 29 September - 7 October 2006. Organized by: The Centre for East European Studies Warsaw University in cooperation with: The Ministry of Foreign Affaitrs and The Ministry of National Defence (broszura w posiadaniu autora).
 31. SENSE: Strategic Economic Needs and Security Exercise. Fact sheets, http://www.usip.org/sites/default/files/SENSE%20Fact%20Sheet%206-18-12.pdf (31.07.2013).
 32. StetiMUN2013, http://stetimun.lo2.szczecin.pl/ (31.07.2013).
 33. Straffin P.D. (2004), Teoria gier, Warszawa.
 34. Stryjski K.J. (2003), Prognozy i symulacje międzynarodowe, „Studia Międzynarodowe. Zeszyty Naukowe WSSM w Łodzi”, nr 1.
 35. Stryjski K.J. (2004), Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Łódź.
 36. Sułek M. (2010), Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa.
 37. Taleb N.N. (2009), Ten principles for a Black Swan-proof world, “Financial Times”, 7.04.2009.
 38. Taleb N.N. (2007), The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, “The New York Times”, 22.04.2007.
 39. Warsaw Model United Nations, http://wawmun.pl/ (31.07.2013).
 40. Wieleba R., Symulacja, http://csikgw.aon.edu.pl/index.php/pl/symulacja/87-symulacja.html (31.07.2013).
 41. Wróblewski M. (2009), Gra jako model społeczny. O potrzebie grania w społeczeństwie ponowoczesnym, „Homo Ludens”, nr 1.
 42. Zawód jasnowidz. Innowacje (2012), rozmowa z B.D. Johnsonem, przeprowadzona przez: L. Greenemeiera, „Świat Nauki”, nr 6.