Kontakt
Redakcja Poznańskich Studiów Teologicznych
o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Tomasz Nawracała
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny

Wsparcie techniczne

Pressto