Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Redaktorzy tematyczni

  1. prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska
  2. o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Polska
  3. ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska
  4. ks. prof. dr hab. Adam Przybecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo