Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. prof. UAM dr hab. Tomasz Nawracała, Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Theology, Polska

Redaktorzy tematyczni

prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Polska

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

ks. prof. dr hab. Adam Przybecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Międzynarodowa rada naukowa

dr Thomas Blankenhorn, Pontificia Universita san Tommaso d'Aquino a Roma, Wydział Teologii, Włochy

ks. prof. UPJPII dr hab. Tadeusz Dzidek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Polska

proff. dr Stefano Tarocchi, Facolta Teologica dell'Italia Centrale, Firenze, Włochy

o. prof. dr Joseph Elull, University of Malta, Maida, Faculty of Theology, Malta

prof. dr Emery de Gaal, University of St Mary of the Lake, Mundelein, Faculty of Theology, Stany Zjednoczone

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wydział Teologiczny, Polska

prof. dr Paulo Garuti, Ecole Biblique, Jerusalem, Izrael

prof. dr Basilio Petra, Facolta Teologica dell'Italia Centrale, Firenze, Facolta di Teologia, Włochy

o. prof. dr hab. Jacek Salij, Uniwersytet Stefana kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, Wydział Teologiczny, Polska

prof. dr Joseph Sievers, Pontificio Istituto Biblico, Roma, Włochy

prof. dr Piotr Skonieczny, Pontificia Universita san Tommaso d'Aquino, Roma, Facolta di Diritto Canonico, Włochy