Jezus w Koranie

Main Article Content

Piotr Halczuk

Abstrakt

Pytanie o Jezusa było i jest rozważane w kontekście całej historii świata. Było i jest wciąż na nowo stawiane: Czy Jezus jest przewodnikiem ludzkości i tylko człowiekiem? Czy mówi przez niego Bóg Ojciec, dając ostateczne odpowiedzi na nurtujące ludzkość pytania? Czy Jezus jest legendą? W niniejszym artykule została podjęta próba odpowiedzi na pytanie: Jaki obraz Jezusa zawiera Koran, święta księga islamu? Dla wyznawców islamu Koran jest podstawowym źródłem wiedzy o Jezusie. Dlatego warto, aby chrześcijanin poznał „Jezusa Koranu”, który ma wiele wspólnego z „Jezusem Nowego Testamentu”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Halczuk, P. (2021). Jezus w Koranie. Poznańskie Studia Teologiczne, (40), 99-110. https://doi.org/10.14746/pst.2021.40.06
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Piotr Halczuk, Uniwersytet Wiedeński w Wiedniu

Piotr Haliczuk - dr teologii, MA; habilitant Instytutu Teologii Praktycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego, e-mail: ks.piotr.halczuk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6873-417X

Referencje

 1. Ankerberg J., Caner E., Islam i Jezus. Prawda i fakty, Warszawa 2012.
 2. Bauschke M., Für wen halten wir Jesus? Antworten aus dem und für den christlich-islamischen Dialog, „Religionen Unterwegs“ 13(2007)4, S. 16-22.
 3. Bauschke M., Jesus im Koran, Köln 2001.
 4. Benedykt XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, Kraków 2007.
 5. Broocks R., Bóg nie umarł. Dowody na istnienie Boga w dobie niepewności. Książka, która stała się inspiracją filmu, Kraków 2015.
 6. Der Koran. Übersetzt von Adel Theodor Khoury, Gütersloh 2011.
 7. Die Bibel. Einheitsübersetzung. Altes und Neues Testament, Freiburg–Basel–Wien 2010.
 8. Gellner Ch., Der Glaube der Anderen. Christsein inmitten der Weltreligionen, Düsseldorf 2008.
 9. Khorchide M., Stosch K. v., Der andere Prophet. Jesus im Koran, Freiburg im Breisgau 2018.
 10. König F., Woher komme ich? Wohin gehe ich? Anregungen für einen Weg der Hoffnung. Weitergegeben von Annemarie Fenzel und Wolfgang Moser, Kevelaer 2014.
 11. Kushel K. J., Juden – Christen – Muslime. Herkunft und Zukunft, Düsseldorf 2007.
 12. Sakowicz E., Jezus i muzułmanie [Jesus und Muslime], „Ateneum Kapłańskie“ 136(2001)1, S. 40-52.