Posługa słowa księdza Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788-1866)

Main Article Content

Adam Kalbarczyk

Abstrakt

Prowadzony obecnie proces beatyfikacyjny sługi Bożego ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788 -1866) stał się okazją do przypomnienia i zbadania jego spuścizny kaznodziejskiej w postaci osiemnastu zachowanych jego kazań na różne okazje. W niniejszym artykule zostały one poddane analizie homiletycznej. Większość z nich zbudowana jest według powszechnie stosowanego w tamtych czasach schematu tzw. kazania właściwego. Ksiądz Kuśniak chętnie posługuje się dowodem biblijnym i patrystycznym, wykazując się znakomitą znajomością zarówno Pisma Świętego, jak i pism Ojców Kościoła. Widać przy tym wyraźnie, że zdaje sobie sprawę z wagi i siły słowa Bożego, i w przeciwieństwie do wielu kaznodziejów jego epoki nie ogranicza jego roli w kazaniu tylko do ilustracji czy argumentu. Równie poważnie traktuje kościelne nauczanie. Nie przedstawia wiary jako sumy dogmatów i nakazów moralnych, lecz stara się ukazać ekonomię Bożą ukierunkowaną na autentyczną przemianę i zbawienie człowieka. Jego kazania zawierają wiele konkretnych odniesień do życia słuchaczy, co sprawia, że są one życiowe. Ten wymiar ukazuje go jako zaangażowanego duszpasterza. Przesłanie jego kazań wydaje się nadal aktualne, a jego postawa kaznodziejska i duszpasterska mogą stanowić wzór do naśladowania dla dzisiejszych głosicieli słowa Bożego. Przepowiadanie ks. Kuśniaka daje też pewien obraz polskiego
kaznodziejstwa w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIX wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kalbarczyk, A. (2021). Posługa słowa księdza Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788-1866). Poznańskie Studia Teologiczne, (40), 111-129. https://doi.org/10.14746/pst.2021.40.07
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Adam Kalbarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

Adam Kalbarczyk – dr hab., prof. UAM, pracownik w Zakładzie Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, e -mail: adamkal@amu.edu.pl, ORCID: 0000-0002-3749-2497

Referencje

 1. Bednarek A., Sztuka kaznodziejska od romantyzmu po okres międzywojenny z rekomendacji historyka literatury, Lublin 2015.
 2. Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003.
 3. Brzeziński A., Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego zgromadzenia XX. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej Roku Pańskiego MDCCCLXVIII, t. 2, Poznań 1869.
 4. Folcik I., Kaznodziejstwo w Polsce XIX wieku, „Resovia Sacra” 18 -20(2011 -2013), s. 161 -181.
 5. Ksiądz Wawrzyniec Kuśniak – Sługa Boży, http://www.filipini.gostyn.pl/ks-wawrzyniec-kusniak/ksiadz-wawrzyniec-kusniak-sluga-bozy.html [dostęp 10.01.2021].
 6. Nawracała T., Między sprawiedliwością a miłością. Ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788 -1866) przepowiadanie o czyśćcu, „Studia Gdańskie” XLVII(2020), s. 47 -54.
 7. Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, Kraków 1999.
 8. Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce. Od oświecenia do XX wieku, Kraków 2001.
 9. Przemówienie arcybiskupa Antoniego Baraniaka, wygłoszone podczas I -szej Sesji Trybunału do Procesu Informacyjnego Sługi Bożego księdza Wawrzyńca Kuśniaka na Świętej Górze – 16.VIII.1968 r., AFG, Teczka nr 1.
 10. Schmidt S., Die Entstehung der Kölner Rosenkranzbruderschaft von 1475, w: Der heilige Rosenkranz. Libelli Rhenani, Hg. H. Finger, Bd. 5, s. 45 -62.
 11. Scripta Servi Dei Laurentii Kuśniak C.Or. a Postulatore Causae proposita, Poznań 1970.