Nineteenth-century religious-spiritual revival movements in the Catholic Church. The religious and social context of the life and activity of Jadwiga Zamoyska née Działyńska
PDF (English)

Słowa kluczowe

Jadwiga Zamojska
odnowa religijna
duchowość Polska
społeczny ruch kobiet

Jak cytować

Piasecki, P. (2023). Nineteenth-century religious-spiritual revival movements in the Catholic Church. The religious and social context of the life and activity of Jadwiga Zamoyska née Działyńska. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 9–25. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.1

Abstrakt

Dziewiętnastowieczne ruchy odrodzenia religijno-duchowego w Kościele katolickim. Kontekst religijno-społeczny życia i działalności Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej

Ukazanie kontekstu odrodzenia religijno-społecznego w Europie przełomu XIX i XX wielu okazuje się konieczne do przedstawienia atmosfery, w jakiej żyła i działała Jadwiga Zamojska. Szeroka panorama zagadnień związanych z odnową duchowości pomaga odnaleźć korzenie i motywy budzącej się świadomości religijno-społecznej, roli świeckich w tym procesie, a szczególnie ruchu kobiet. Wskazanie na źródła odnowy tryskające z ośrodków europejskich ma na celu ukazanie związku duchowości na ziemiach polskich z duchowością Kościoła w Europie, który oddziaływał wówczas na rozwój duchowości na całym świecie. Liczne szkoły duchowości wskazują na bogactwo życia religijnego tamtego okresu. Jedna z nich, szkoła oratoriańska gruntuje duchowość Zamojskiej. Niewątpliwie także inne szkoły, których duchowość przenikała wiernych żyjących na ziemiach polskich, miały wpływ na rozpoczęcie i rozwój działalności religijno-społecznej założycielki Szkoły Gospodarczej w Kórniku.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.1
PDF (English)

Bibliografia

Boriello L., Della Croce G., Secondin B., Historia duchowości. Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych, vol. VI, transl. M. Pierzchała, Kraków 1998.

Czapska M., Wstęp, in: Zamoyska J., Wspomnienia, ed. M. Czapska, Londyn 1961, pp. XXVIII–XXIX.

Królikowski J., Kult Serca Jezusowego, https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/107557,kult-serca-jezusowego-w-polsce.html [accessed: 4.04.2023].

Kumor B., Historia Kościoła. Czasy najnowsze 1815–1914. Okres restauracji odrodzenia religijnego i centralizmu papieskiego. Kościół wobec kwestii społecznej i nowoczesnej kultury. Podział Kościoła bizantyjskiego i rozbicie w protestantyzmie, vol. 7, Lublin 1991.

Kumor B., Najnowsza historia Kościoła (1789–1965), Lublin 1981 (mps).

Kustra C., Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831–1923), Toruń 2012.

Misiurek J., Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, vol. 2 (XVIII–XIX w.), Lublin 1998.

Prokop K.R., Sylwetki biskupów łuckich, Kraków 2001.

Urbański S., Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańskiej, Warszawa 1988.

Urbański S., Teologia życia mistycznego, Warszawa 1999.

Urbański S., Wprowadzenie, in: Duchowość polska, ed. S. Urbański, Warszawa 2002, pp. 7–18.

Woroniecki J., Nauka i program nauczania teologii moralnej, Lublin 1922.

Święty Zygmunt Gorazdowski, https://www.rkc.lviv.ua/category_2.php?cat_1=8&cat_2=85&lang=3 [accessed: 1.04.2023].