Jadwiga Zamoyska née Działyńska’s way to holiness
PDF (English)

Słowa kluczowe

Jadwiga Zamoyska
służebnica Boża
osoba świecka
szkoła katolicka dla kobiet
Archidiecezja Poznańska

Jak cytować

Chałupka, W. (2023). Jadwiga Zamoyska née Działyńska’s way to holiness. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 27–48. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.2

Abstrakt

Droga Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej do świętości

Jadwiga Zamoyska urodziła się 4 lipca 1831 roku w Warszawie. Jako zamężna świecka szlachcianka opracowała bardzo oryginalny system wychowawczy oparty na Ewangelii i katechizmie katolickim, który został zatwierdzony przez papieży Leona XIII i Piusa X. W 1882 roku system ten z powodzeniem wprowadzono w życie w jej słynnej szkole dla młodych kobiet. Tysiące z nich ukończyło szkołę będąc bardzo dobrze przygotowanymi do prac domowych i życia rodzinnego. Szkoła funkcjonowała najpierw w Kórniku, a następnie w Zakopanem do 1948 r. Jadwiga Zamoyska zmarła 4 listopada 1923 r. w Kórniku w opinii świętości. W 1931 r. o proces jej beatyfikacji zabiegała archidiecezja poznańska, jednak został on przerwany w 1939 r. Po dziesięcioleciach proces wznowił w 2012 r. arcybiskup poznański Stanisław Gądecki.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.2
PDF (English)

Bibliografia

A.M. [Antoni Marchewka], Jadwiga Zamoyska, in: Gwiazdy katolickiej Polski, vol. II, ed. K. Wilk, Mikołów 1938, pp. 310–320.

Biblioteka Kórnicka PAN, manuscript 7555, k. 21–217.

Breve papieskie dla generałowej Jadwigi Zamoyskiej przez Ojca św. Leona XIII, BK PAN, dipl. reference number 200.

Bross S., Myśli jenerała Wł. Zamoyskiego, in: Myśli ludzi czynu, vol. 1, ed. S. Bross, Poznań 1936, p. 48.

Chałupka W., Generałowa Jadwiga Zamoyska — zapomniana Służebnica Boża, „Miesięcznik Parafialny” 8 (2000), pp. 8–9.

Chałupka W., Kolejne ślady przygotowań do procesu beatyfikacyjnego Jadwigi Zamoyskiej, „Miesięcznik Parafialny”, no. 9 (105), 2006, pp. 10–11.

Chałupka W., Jadwiga Zamoyska — Służebnica Boża na nowo odkryta, „Średzki Kwartalnik Kulturalny” no. 3 (2011), pp. 32–42.

Czachowska K., Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831–1923). Życie i dzieło, Poznań 2011.

Do Prof. Uniwers. Hr. Tar., Zakopane, 16.09.1896, in: J. Zamoyska, Listy z lat 1883–1918, Kórnik 1930, pp. 66–68.

Gądecki S., Rozumnie i skutecznie, 90–lecie śmierci Służebnicy Bożej, Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, Kórnik, 4.11.2013, http://archpoznan.pl/upload/pdf/homilie_ABP.pdf, p. 1096.

Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1, eds. E. Bątkiewicz and M. Biniaś-Szkopek, [Kórnik] 2013.

List Ojca Ś-go Piusa X/Zakład Kórnicki, BK PAN, Druki 1901–1918, reference number. 221462.

Maciołka M., Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831–1923) — prekursorka roli laikatu w życiu Kościoła, in: Spiritus Sanctus et Ecclesia. Opuscula Bogdano Częsz Septuagenario dedicata, Opuscula Dedicata vol. 10, Poznań 2015, pp. 193–213.

Małecki S., Wspomnienia z mojego życia, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” z. 7, 1959, pp. 141–196.

Michałowski S., Spotkanie z hrabianką Marią Zamoyską, Żnin 2005.

Mrówczyński J., Polscy kandydaci do chwały ołtarzy, Wrocław 1987.

Nowak Z., Historia Zakładu Kórnickiego, part. II: Zakopane-Kuźnice, wrzesień 1889-lipiec 1914, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” issue 26, 2003, pp. 31–83.

Piastowski K., Jenerałowa Jadwiga Zamoyska (1831–1923), in: Chrześcijanie, ed. B. Bejze, vol. XII, Warszawa 1984, pp. 222–251.

Potocki S.K., Wysocka B., Tytus Działyński, Kórnik 2014.

Po Zjeździe, „Kuźniczanka” 7–9 (1931), pp. 128–129. DOI: https://doi.org/10.1038/128129a0

Suchodolska F., Jadwiga z Działyńskich Zamoyska — Służebnica Pańska, Życiorysy Bohaterów Czynu, no. 11, Katowice 1936.

Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008, vol. I: Dokumenty, eds. Z. Fortuniak et al., Poznań 2008.

Zamoyska J., O pracy, Poznań 1900.

Zamoyska J., O wychowaniu, Lublin 2002.

Zamoyska J., Zapiski z rekolekcji (the manuscript was prepared by Maria Dębowska), Lublin 2004.