Jadwiga Zamoyska — from religious education to secular holiness
PDF (English)

Słowa kluczowe

Jadwiga Zamoyska
służebnica Boża
wychowanie
edukacja
formacja
świecka święta

Jak cytować

Zagórska, K. (2023). Jadwiga Zamoyska — from religious education to secular holiness. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 49–67. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.3

Abstrakt

Jadwiga Zamoyska — od religijnego wychowania do świeckiej świętości

Artykuł przedstawia Jadwigę Zamoyską, patronkę roku 2023, wybitną Polkę przełomu XIX i XX wieku. Ideę dążenia do doskonałości religijnej realizowała dzięki zaangażowaniu patriotyczno-społecznemu, założeniu szkoły dla dziewcząt i fundacji Zakłady Kórnickie. Przedstawiono życiorys duchowy Generałowej, konfrontując go z wykładami O wychowaniu. Publikacja została poddana analizie merytorycznej i językowej. Służebnica Boża Jadwiga Zamoyska przez całe życie konsekwentnie zabiegała o świecką formację i świecką drogę do świętości, stwarzając takie możliwości swoim bliskim i podopiecznym.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.3
PDF (English)

Bibliografia

Czachowska K., Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831–1923). Życie i dzieło, Poznań 2023.

Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji, Wspomnień część I, eds. E. Bątkiewicz, M. Biniaś-Szkopek, Kórnik 2013.

Jadwiga Zamoyska między Londynem a Stambułem, Wspomnień część II, eds. E. Bątkiewicz-Szymanowska, M. Biniaś-Szkopek, Kórnik 2014.

Kustra C., Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831–1923), Toruń 2012.

Suchodolska F., Jadwiga z Działyńskich Zamoyska. Służebnica Pańska, Katowice 1936.

Wojaczek K., Pedagogika a teologia pastoralna, „Teologia Praktyczna”, vol. 3, 2002, pp. 297–300.

Zamoyska J., Myśli wybrane, Lublin 2013.

[Zamoyska J.], O miłości Ojczyzny, Poznań 1899.

Zamoyska J., O miłości Ojczyzny, Lublin 2021.

Zamoyska J., O pracy, Lublin 2001.

Zamoyska J., O wychowaniu, Lublin 2019.

[Zamoyska J.], Wykłady o wychowaniu, issue I, Poznań 1902.

Ziółek J., Jadwiga Działyńska (1831–1923), „Nasza Przeszłość” 70 (1988), pp. 31–74.

Danuta Podolak — Fundacja Zakłady Kórnickie, https://radioemaus.pl/aktualnosci/danuta-podolak-fundacja-zaklady-kornickie/ [accessed: 2.04.2023].

Głażewska A., „O wychowaniu" generałowej Zamoyskiej, https://iosephicum.pl/edukacja-domowa/o-wychowaniu-generalowej-zamoyskiej/ [accessed: 2.04.2023].

Konkurs wokalny im. Marii Zamoyskiej, https://radioemaus.pl/aktualnosci/tag/maria-zamoyska/ [accessed: 2.04.2023].

Postać Jadwigi Zamoyskiej z domu Działyńskiej, part 1, https://polskieradio24.pl/130/8645/artykul/3147970,postac-jadwigi-zamoyskiej-z-domu-dzialynskiej [accessed: 17.04.2023].

Postać Jadwigi Zamoyskiej z domu Działyńskiej, part 2, https://polskieradio24.pl/130/8645/artykul/3151395,postac-jadwigi-zamoyskiej-z-domu-dzialynskiej-cz-2 [accessed: 17.04.2023].

Przybylski B., Rok Jadwigi Zamoyskiej i Wisławy Szymborskiej, https://kornik.pl/aktualnosci/rok-jadwigi-zamoyskiej-i-wislawy-szymborskiej [accessed: 8.04.2023].

Rynio A., Błasiak B., Myśli Jadwigi Zamoyskiej o wychowaniu, „Roczniki Nauk Społecznych” vol. XIX–XX, issue 2, Lublin, 1991–1992, pp. 19–30, file:///C:/Users/admin/Desktop/2023_ZAMOYSKA/My%C5%9Bli_Jadwigi_Zamoyskiej_o_wychowan.pdf [accessed: 11.04.2023].

Solak A., Zamoyska 2023, https://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/varia,c,6/zamoyska-2023,200819.html [accessed: 10.04.2023].

Suraj-Bagińska A., Jadwiga Zamoyska — wzór dla współczesnych kobiet, https://www.radiomaryja.pl/informacje/jadwiga-zamoyska-wzor-dla-wspolczesnych-kobiet/ [accessed: 11.04.2023].

Tobolska K., Potrzeba takich postaw, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2013/Przewodnik-Katolicki-39-2013/Archidiecezja-Poznanska/Potrzeba-takich-postaw [accessed: 10.04.2023].

Tobolski B., Zapomniana Służebnica Boża, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2006/Przewodnik-Katolicki-32-2006/Wiara-i-Kosciol/Zapomniana-Sluzebnica-Boza [accessed: 10.04.2023].

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, „Monitor Polski”, 2 sierpnia 2022 r., item 723. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220000737/O/M20220737.pdf [accessed: 8.04.2023].

Uchwała Senatu RP z 16 listopada 2022 o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej, Warszawa 24 listopada 2022 r., item 1117, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220001117/O/M20221117.pdf [accessed: 8.04.2023].

Wierni świeccy, http://archpoznan.pl/pl/wierni-swieccy [accessed: 11.04.2023].

Woźniak S., To będzie rok patriotki i działaczki społecznej, https://poznan.tvp.pl/65475543/to-bedzie-rok-patriotki-i-dzialaczki-spolecznej [accessed: 8.04.2023].