Spiritual message of the desert mothers: Syncletica, Sarah and Theodora
PDF (English)

Słowa kluczowe

matki pustyni
asceza
apoftegmaty
starożytność chrześcijańska

Jak cytować

Wygralak, P. (2023). Spiritual message of the desert mothers: Syncletica, Sarah and Theodora. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 123–135. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.7

Abstrakt

Przesłanie duchowe matek pustyni: Synkletyki, Sary i Teodory

W artykule przedstawiono nauczanie trzech matek pustyni: Synkletyki, Sary i Teodory, skupiając się na tych wskazaniach, które mogą być wsparciem dla duchowego rozwoju zarówno osób świeckich, jak i konsekrowanych. Podstawowym źródłem są apoftegmaty zamieszczone w zbiorze „Gerontikon”. Analiza wypowiedzi matek pustyni pozwala na stwierdzenie, że wiele ich przemyśleń pozostaje w swojej treści aktualnych do czasów współczesnych. Co istotne, wszystkie one są owocem doświadczenia życia duchowego, a nie teoretycznych, pobożnych rozważań.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.7
PDF (English)

Bibliografia

Amma Synkletyka, Apoftegmaty 1–28, in: Apoftegmaty ojców pustyni, vol. 1: Gerontikon, transl. M. Borkowska, Źródła Monastyczne, vol. 4, Kraków 2007, pp. 468–475.

Amma Sara, Apoftegmaty 1–9, in: Apoftegmaty ojców pustyni, vol. 1: Gerontikon, transl. M. Borkowska, Źródła Monastyczne, vol. 4, Kraków 2007, pp. 465–467.

Amma Teodora, Apoftegmaty 1–10, in: Apoftegmaty ojców pustyni, vol. 1: Gerontikon, transl. M. Borkowska, Źródła Monastyczne, vol. 4, Kraków 2007, pp. 253–255.

Abba Antoni, Apoftegmat 5, in: Apoftegmaty ojców pustyni, vol. 1: Gerontikon, transl. M. Borkowska, Źródła Monastyczne, vol. 4, Kraków 2007, p. 131.

Abba Ewagriusz, Apoftegmat 5, in: Apoftegmaty ojców pustyni, vol. 1: Gerontikon, transl. M. Borkowska, Źródła Monastyczne, vol. 4, Kraków 2007, p. 225.

Atanazy Wielki, Żywot św. Antoniego, transl. E. Dąbrowska, Kraków 2017.

Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, transl. W. Kania, in: Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, Kraków 2002, pp. 73–105.

Pseudo-Atanazy, Vita et gesta sanctae beataeque magistrae Syncleticae, PG 28, 1488–1557.

Chryssavgis J., W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek Pustyni, transl. M. Chojnacki, Kraków 2007.

Czyżewski B., Nauka św. Augustyna o gniewie Boga w „Enarrationes in Psalmos”, „Verbum Vitae” 33 (2018), pp. 315–341. DOI: https://doi.org/10.31743/vv.2018.33.12

Desprez O.V., Początki monastycyzmu, vol. 2. transl. J. Dembska, ed. M. Starowieyski, Kraków 1999, pp. 96–97.

Starowieyski M., Apoftegmaty ojców pustyni. Zagadnienia literackie, in: Apoftegmaty ojców pustyni, vol. 1: Gerontikon, Źródła Monastyczne, vol. 4, Kraków 2007, pp. 93–122.

Starowieyski M., Wstęp, in: Księga starców, Kraków 1983, pp. 28–29.

Swan L., Zapomniane Matki Pustyni. Pisma, życie i historia, transl. P. Kaźmierczak, Kraków 2005.

Špidlik T., Gargano I., Grossi V., Duchowość ojców Kościoła, Kraków 2004.

Thiermeyer A.A., Ojcowie pustyni i Matki pustyni, in: Meterikon. Mądrość Matek pustyni, eds. M. Bagin, A.A. Thiermeyer, transl. B. Widła, Warszawa 2010, pp. 7–38.

Turzyński P., Istotne i charakterystyczne elementy duchowości matek pustyni, „Vox Patrum” 66 (2016), pp. 219–234. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3456

Wipszycka E., Drugi dar Nilu, czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie, Kraków 2014.