Apostolate of women according to Blessed Stefan Cardinal Wyszyński
PDF (English)

Słowa kluczowe

Wyszyński
powołanie
kobieta
apostolat
życie duchowe
ewangelizacja

Jak cytować

Hadryś, J. (2023). Apostolate of women according to Blessed Stefan Cardinal Wyszyński. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 157–173. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.9

Abstrakt

Apostolat kobiet według Błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego

W artykule autor zajął się nauczaniem bł. prymasa Stefana Wyszyńskiego dotyczącym apostolatu kobiet. W pierwszej części przedstawił zadania i misję kobiety w Kościele i społeczeństwie, a w drugiej jej chrzcielne powołanie do apostolstwa. Podsumowanie prezentowanych treści zamieścił w zakończeniu. Autor opracował zagadnienie, analizując z jednej strony publiczne wypowiedzi błogosławionego prymasa dotyczące kobiet oraz apostolstwa, a z drugiej jego nauczanie skierowane do członkiń Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła, zwanych popularnie „Ósemkami". W artykule wykazano m.in., że  bł. Stefan utożsamiał powołanie kobiet do apostolstwa z powołaniem mężczyzn, jednakże wskazywał na jego specyfikę wynikającą z uwarunkowań natury kobiety oraz jej zadań w Kościele i społeczeństwie.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.9
PDF (English)

Bibliografia

Wyszyński S., „Rozpoczynamy rekolekcje w obliczu pogodnych oczu Matki...”. Retreat of the Primate Institute, Jasna Góra 28.07.1958, pp. 4–5, No. 48. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Po ślubach i przyrzeczeniach. Retreat of the Primate Institute, Laski 4.08.1958, p. 1, No. 75. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Niech nas wyzwoli nowe w ciele narodzenie.... Day of retreat of the Primate Institute, Warszawa 18.12.1959, p. 11, No. 118. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Człowiek — istota społeczna. Reatreat of ‘The Eight’ , Laski 1943, No. 135*. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Rekolekcje Ósemki, Laski 1943, pp. 1–2, No.135b*. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., „Święć się Imię Twoje!...”. Retreat of the Primate Institute, Laski 1.12.1961, No. 201. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., „Chwała oblicza Pańskiego...”. Jubilee retreat of the Institute, Warszawa 6.08.1962, No. 250. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Radujcie się.... Retreat of the Primate Institute, Warszawa 10.09.1963, No. 275. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., „Wy jesteście Ciałem Chrystusowym...”. Retreat of the Primate Institute, Warszawa 10.09.1963, No. 277. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Kobieta pochodzi od Boga. Retreat of the Primate Institute, Warszawa 5.08.1964, No. 325. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Nadprzyrodzona zależność od Kościoła. Retreat of the Primate Institute, Warszawa 6.08.1964, No. 328. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Rozdział II. O Ludzie Bożym. Retreat of the Primate Institute, Warszawa 18.08.1965, No. 368. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Rozdział IV — O Świeckich. Retreat of the Primate Institute, Warszawa 19.08.1965, s. 5, No. 373. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., „Nauczajcie wszystkie narody...”,. Day of retreat of the Primate Institute, Warszawa 30. 09.1966, p. 3, No. 414. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., „Biada mi, gdybym Ewangelii nie przepowiadał...”. Day of retreat of the Primate Institute, Warszawa 30.09.1966, No. 415. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Komentarz Konstytucji pastoralnej. Rozdział II — Wspólnota ludzka. Day of retreat of the Primate Institute, Warszawa 5.12.1966, pp. 18–20, No. 419. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Zadanie Maryi przy Chrystusie wzorem zadania kobiety w Kościele. Retreat of the Primate Institute, Warszawa 9.08.1967, No. 474. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Własne zadania Maryi i każdej kobiety wyznaczone im przez Boga. Retreat of the Primate Institute, Warszawa 9.08.1967, No. 476. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Kobieta w dziejach Kościoła. Retreat of the Primate Institute, Warszawa 10.08.1967, No. 480. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Zadanie Kościoła w świecie współczesnym — komentarz IV rozdziału Konstytucji pastoralnej, Day of retreat of the Primate Institute, Warszawa 4.12.1967, pp. 25–26, No. 491. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Pierwsze o Zmartwychwstaniu zaczęły mówić kobiety. Easter Monday at the Primate Institute, Warszawa 7.04.1969, No. 597. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Apostolski charakter Ludu Bożego. Retreat of the Primate Institute, Warszawa 18.08.1970, No. 755. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Apostolstwo świeckich w Kościele. Retreat of the Primate Institute, Warszawa 19.08.1970, No. 758. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., „Nie wyście Mnie wybrali...”. Retreat of the Primate Institute, Warszawa 20.08.1970, No. 762. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Homilia mszalna o świętej Marcie, Bachledówka 29.07.1971, No. 907a. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Praca społeczna a praca apostolska. Conversation with the Team during the retreat of the Primate Institute, Choszczówka 31.08.1972, No. 1107. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., „Jak my się jednak miłujemy...”. Day of retreat of the Primate Institute Choszczówka 28.01.1973, p. 13, No. 1182. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., „Bądźcie listem Chrystusowym...”. Day of retreat of the Primate Institute, Choszczówka 25.02.1973, No. 1190a. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Grosz wdowi.... Sermon. Day of retreat of the Primate Institute, Choszczówka 24.11.1975, No. 1719. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem...”. Day of retreat of the Primate Institute, Choszczówka 25.02.1973, No. 1191a. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Radość w sercu świętych. Retreat of the Primate Institute, Choszczówka 22.08.1975, p. 11, No. 1618. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Społeczny charakter osoby ludzkiej jako fundament apostolstwa. Retreat of the Primate Institute, Choszczówka 17.08.1976, No. 1941. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Podczas Mszy świętej. Retreat of the Primate Institute, Choszczówka 18.08.1976, p. 8, No. 1946. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Podczas Mszy świętej. Easter Monday of the Primate Institute, Choszczówka 11.04.1977, No. 2104. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Apostolski program Kościoła — ku kobiecie. Day of retreat of the Primate Institute, Choszczówka 9.04.1978, No. 2301.

Wyszyński S., Ziarno gorczyczne wyrosłe w Polsce dla Kościoła i świata. Day of retreat of the Primate Institute after the election of the Polish Pope, Choszczówka 31.10.1978, No. 2422. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Słowo przed Mszą świętą, Choszczówka 16.01.1979, pp. 1–2, No. 2483. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Droga krzyżowa. Day of retreat of the Primate Institute, Choszczówka 8.04.1979, No. 2505. (Archives of the Primate Wyszyński Institute).

Wyszyński S., Boży plan Odkupienia, Warszawa 8.03.1968, w: S. Wyszyński, O godności kobiety, Zielonka 2020, pp. 11–15.

Wyszyński S., Chrześcijańskie a neopogańskie koncepcje kobiety, Lublin, 28.08.1957, w: S. Wyszyński, O godności kobiety, Zielonka 2020, pp. 234–261.

Wyszyński S., Kobieta pochodzi z woli Boga, Warszawa 5.08.1964, w: S. Wyszyński, O godności kobiety, Zielonka 2020, pp. 28–38.

Wyszyński S., Kobieta w Kościele, Warszawa 10.08.1967, w: S. Wyszyński, O godności kobiety, Zielonka 2020, pp. 219–224.

Wyszyński S., Konieczna i błogosławiona obecność kobiety w życiu społecznym, Warszawa 31.01.1965, w: S. Wyszyński, O godności kobiety, Zielonka 2020, pp. 208–219.

Wyszyński S., Kościół wobec awansu kobiety, Warszawa 5.08.1964, w: S. Wyszyński, O godności kobiety, Zielonka 2020, pp. 184–195.

Wyszyński S., Matka — Królowa — Służebnica, Warszawa 8.12.1976, w: S. Wyszyński, O godności kobiety, Zielonka 2020, pp. 146–162.

Wyszyński S., Nadprzyrodzona więź kobiety z Kościołem, Warszawa, 6.08.1964, w: S. Wyszyński, O godności kobiety, Zielonka 2020, pp. 195–208.

Wyszyński S., Niewiasta mężna (I), Warszawa, Warszawa 6.08.1964, w: S. Wyszyński, O godności kobiety, Zielonka 2020, pp. 50–74.

Wyszyński S., U stóp świętej Bożej Rodzicielki, Jasna Góra 20.04.1958, w: S. Wyszyński, O godności kobiety, Zielonka 2020, pp. 226–234.

Franciszek, Evangelii gaudium, Rzym 2013.

Franciszek, Gaudete et exsultate, Rzym 2018.

Hadryś J., Jedna świętość czy dwie różne? „Gaudete et exsultate” papież Franciszka a „non possumus” Stefana kardynała Wyszyńskiego, w: Świętość — wysiłek czy łaska? Wokół adhortacji „Gaudete et exsultate” papieża Franciszka, eds. P. Roszak, P. Orłowski, Toruń 2019, pp. 111–126.

Hadryś J., Powołanie do świętości i apostolstwa w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, in: Święty i Mąż Stanu. W hołdzie Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu, ed. J. Hadryś, Poznań 2020, pp. 45–68.

Ozorowski M., Kobieta — służebnica w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego, „Studia Teologiczne” 19 (2001), pp. 77–87.

Seremak W., Apostolstwo, w: Leksykon duchowości katolickiej, ed. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, pp. 59–60.

Seremak W., Ewangelizacja, w: Leksykon duchowości katolickiej, ed. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, pp. 260–263.

Wistuba H., Kobieta w Kościele i w świecie, „Ateneum Kapłańskie” 3 (1990), pp. 407–418.