The Spiritual Motherhood in the Light of the Writings of Saint Urszula Ledóchowska
PDF (English)

Słowa kluczowe

macierzyństwo duchowe
Urszula Ledóchowska
duchowość chrześcijańska
życie zakonne

Jak cytować

Pagacz, M. (2023). The Spiritual Motherhood in the Light of the Writings of Saint Urszula Ledóchowska. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 175–188. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.10

Abstrakt

Macierzyństwo duchowe w świetle pism Świętej Urszuli Ledóchowskiej

Urszula Ledóchowska wielokrotnie i w różnych aspektach podejmuje temat chrześcijańskiego powołania i zadań kobiety, wskazując na Maryję jako na wzór do naśladowania. W pismach św. Urszuli zawarta jest szeroka wizja macierzyństwa duchowego, obejmująca zarówno matki w rodzinie, wszystkie kobiety świeckie, jak i siostry zakonne całkowicie oddane na własność Bogu. Każda chrześcijańska kobieta powołana jest do macierzyństwa duchowego, do prowadzenia i wspierania osób w ich drodze do Boga; jej misją jest apostolstwo: cichej, pogodnej miłości, modlitwy i ofiary na wzór Chrystusa. Szczególnym zadaniem matki w rodzinie jest troska o rozwój wiary jej dzieci. Istotą macierzyństwa duchowego siostry zakonnej jest prowadzenie innych do Chrystusa przez Jego oblubienicę całkowicie oddaną Trójcy Świętej.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.10
PDF (English)

Bibliografia

Franciszek, Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami: Wiarygodni i konsekwentni, 06.07.2013, „L’Osservatore Romano” 8–9 (2013), pp. 41–45.

Jan Paweł II, List apostolski „Mulieris dignitatem”, Watykan 1988.

Kowalik, K., Maryja wzorem posłuszeństwa i służby według św. Urszuli Ledóchowskiej, in: Polka w Europie. Święta Urszula Ledóchowska, eds. M. Chmielewski, Z. Zdybicka, M. Ziółkowska, Lublin 2005, pp. 43–59.

Ledóchowska U., Apostolstwo eucharystyczne kobiety. A lecture given during the Diocesan Eucharistic Congress, Łódź, 30.06.1928, in: U. Ledóchowska, Kobieta apostołką Eucharystii, Częstochowa 2005, pp. 36–47.

Ledóchowska U., Atmosfera domu podczas przygotowania dziecka do pierwszej Komunii świętej, in: Odrodzenie jest możliwe, ed. B. Bejze, Warszawa 1988, pp. 80–87.

Ledóchowska U., Kobieta apostołką Eucharystii, Częstochowa 2005.

Ledóchowska U., Na kolanach świętej matki wychowują się święci. A lecture delivered at the Catholic Convention, Warszawa 30.08.1926, in: U. Ledóchowska, Kobieta apostołką Eucharystii, Częstochowa 2005, pp. 48–56.

Ledóchowska U., Pisma zakonne, Pniewy 2000.

Ledóchowska U., Rozmyślania dla Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, vol. 1, Pniewy 2000.

Ledóchowska U., Rozmyślania dla Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, vol. 2, Pniewy 2000.

Ledóchowska U., Wychowanie dzieci dla Boga i dla społeczeństwa. A lecture given at a teacher training course, Poznań, 21.09.1926, in: U. Ledóchowska, Kobieta apostołką Eucharystii, Częstochowa 2005, pp. 57–63.

Miłość krzyża się nie lęka. Listy Julii Ledóchowskiej — bł. Urszuli i wspomnienia o niej, eds. A. i T. Szafrańscy, Warszawa 1991.

Odrodzenie jest możliwe, ed. B. Bejze, Warszawa 1988.

Olbrycht K., Zarys systemu wychowania Urszuli Ledóchowskiej, Ząbki 2002.

Pagacz M., Eucharystia jako ofiara w pismach św. Urszuli Ledóchowskiej, „Polonia Sacra” 4 (2020), pp. 169–187. DOI: https://doi.org/10.15633/ps.3790

Pagacz M., „Fiat, magnificat i służba”. Podstawy duchowości maryjnej w pismach św. Urszuli Ledóchowskiej, „Studia Gdańskie” 48 (2021), pp. 105–118. DOI: https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.14

Pagacz M., Tajemnica Serca Jezusa Konającego źródłem apostolstwa według św. Urszuli Ledóchowskiej, „Polonia Sacra” 1 (2021), pp. 179–195. DOI: https://doi.org/10.15633/ps.3914

Pałubska Z., Macierzyństwo duchowe w Kościele katolickim, „Rocznik Teologii Katolickiej” 6(2007), pp. 96–117. DOI: https://doi.org/10.15290/rtk.2007.06.10

Polka w Europie. Święta Urszula Ledóchowska, eds. M. Chmielewski, Z. Zdybicka, M. Ziółkowska, Lublin 2005.

Służebnica Boża Jadwiga z Działyńskich Zamoyska mówi do nas, ed. W. Chałupka, Kórnik 2013.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.

Zamoyska J., O wychowaniu, Lublin 2019.

Zamoyska J., Wspomnienia, ed. M. Czapska, Londyn 1961.

Zdybicka Z.J., „Geniusz kobiecy”, in: Polka w Europie. Święta Urszula Ledóchowska, eds. M. Chmielewski, Z. Zdybicka, M. Ziółkowska, Lublin 2005, pp. 83–102.

Zdybicka Z.J., Otworzyć serce. Apostolstwo Matki Urszuli Ledóchowskiej, Lublin 2003.