Pressto.

Nagłowek strony

Cinematographic Transformations of the Gospel. A Mariological Perspective

Bogusław Kochaniewicz

DOI: https://doi.org/10.14746/pst.2013.27.8

Abstrakt


Artykuł Filmowe transformacje Ewangelii. Perspektywa mariologiczna przedstawia analizę dwóch współczesnych obrazów o życiu Jezusa i Jego Matki: pochodzącego z roku 1995 francuskiego filmu Marie de Nazareth w reżyserii Jeana Dellanoya oraz powstałego cztery lata później dzieła Kevina Konnora Mary, Mother of Jesus. Przedmiotem analizy jest filmowa interpretacja życia Jezusa i Jego Matki opisanego na kartach Ewangelii. Charakteryzując obydwa obrazy, autor zauważył, że scenarzyści położyli akcent na wymiar historyczny, społeczny, polityczny i kulturo- wy epoki. W podobnej perspektywie ukazane zostało dzieło zbawcze Chrystusa oraz pełnia objawienia Bożego, która się w Nim zrealizowała. Należy podkreślić, że reżyserzy obydwóch obrazów wykazali troskę o to, aby postać Matki Jezusa została przedstawiona w sposób jak najbardziej wierny, prawdziwy i autentyczny. Dostrzeżone transformacje ewangelicznych opisów miały na celu pogłębienie niektórych aspektów, wydobycie nieznanych wątków, aby w sposób atrakcyjny i autentyczny ukazać życie Maryi. Tego typu interpretacje nie doprowadziły do znaczącej deformacji obrazu Błogosławionej Dziewicy. Dokonana analiza wykazała, że obrazy, mimo iż starają się wiernie oddać realia życia Jezusa i Maryi, to jednak akcentują zbytnio wymiar horyzontalny, podczas gdy nadprzyrodzony jest praktycznie nieobecny. Zbyt słabo podkreślono interwencje Boga w życiu Maryi oraz cuda dokonane podczas ziemskiej misji Jezusa, koncentrując się jedynie na najistotniejszych: wcieleniu, Bożym narodzeniu oraz tajemnicy paschalnej. Autor artykułu zauważa potrzebę stworzenia nowego języka, operującego symbolem, który byłby otwarty na wymiar transcendentny, pozwalając lepiej opisać tajemnicę Tego, który jest Nieogarniony i Święty.

Słowa kluczowe


Jesus Mary; Gospel;film; director; interpretation

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 111 PDF (English) - 116

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016