Pressto.

Nagłowek strony

Chi era un fariseo? Un approccio prosopografico

Joseph Sievers

DOI: https://doi.org/10.14746/pst.2013.27.2

Abstrakt


Oparty na pismach Józefa Flawiusza, Nowym Testamencie oraz literaturze rabinistycznej artykuł prezentuje postacie dwunastu faryzeuszów. Na podstawie otrzymanych wniosków ukazano w nim postacie pozbawione negatywnych konotacji, które przypisano słowu „faryzeusz". Autor przedstawia miejsce i rolę faryzeuszów w ówczesnym społeczeństwie, podkreślając ich przynależność do wysokiej klasy społecznej, brak autonomicznej władzy oraz niejednokrotnie ich marginalizację. Wspomina, że byli oni grupą religijną kontrastującą z ówczesnym społeczeństwem, ale nie sektą. Pomimo że niekiedy byli włączani w aktywność polityczną, nie był to element identyfikujący tę grupę. Jak stwierdza autor artykułu, jego celem nie było wyrażenie poglądów pozytywnych ani negatywnych o faryzeuszach bądź o ich relacjach z Jezusem i Jego uczniami. Usiłował natomiast ukazać dwanaście osób, wśród których żadna nie była typowym „faryzeuszem" zgodnym z niezbyt przychylnym obrazem wyłaniającym się ze współczesnych definicji encyklopedycznych.

Słowa kluczowe


faryzeusze; judaizm; Nowy Testament; Józef Flawiusz; Miszna

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 185 PDF (Italiano) - 218

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)