Tom 25 (2011)

Artykuły naukowe

Dorota Brylla
7-36
Sefer Jecira. Rys historyczny i bibliograficzny
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.1
PDF
Teresa Stanek
37-55
Pięcioksiąg w Biblii. Analiza struktury retorycznej kanonu
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.2
PDF
Dariusz Adamczyk
57-83
Występek mieszkańców całej ziemi w świetle Księgi Rodzaju (11,1-9)
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.3
PDF
Janusz Nawrot
85-106
Teologiczne skutki pychy władców i narodów w Biblii greckiej
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.4
PDF
Mieczysław Mikołajczak
107-118
On Pilgrimages to the Temple. The Theology of Mark 11-13
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.5
PDF (English)
Antoni Swoboda
119-139
Nauka o wychowaniu potomstwa w pismach Seneki i św. Ambrożego, biskupa Mediolanu
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.6
PDF
Paweł Wygralak
141-158
Vinum laetificat cor hominis (Ps 104,15). Ojcowie Kościoła o spożywaniu wina i związanych z tym problemach
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.7
PDF
Marek Pyc
159-171
Chrystologiczna argumentacja w Mowach obronnych przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy Jana Damasceńskiego
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.8
PDF
Tomasz Nawracała
173-211
Gdzie jest basileia? Biblijne, historyczne i teologiczne aspekty współczesnej dyskusji na temat królestwa Bożego
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.9
PDF
Olga Cyrek
213-237
Epifaniczne przedstawienia Trójcy Świętej na ikonach bizantyjskich i ruskich. Dogmat trynitarny a kanon ikonograficzny.
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.10
PDF
Richard Swinburne
239-268
Moja autobiografia duchowa: powołanie teologa naturalnego
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.11
PDF
Wojciech Grupiński
269-292
Apofatyczność tekstu mistycznego - na przykładzie zapisków autobiograficznych Marianny Marchockiej
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.12
PDF
Joanna Krenz
293-323
Rozmyślania sandomierskie Kaspra Drużbickiego na tle tradycji platońskiej i neoplatońskiej
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.13
PDF
Jarosław Moskałyk
325-339
Przewaga idealizmu w życiu i twórczości Melecjusza Smotryckiego
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.14
PDF
Anna Zellma
341-355
Stopniowanie trudności w nauczaniu religii inspirowane nowymi założeniami programowymi
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.15
PDF
Maciej Szczepaniak
357-374
Transmisja telewizyjna procesji eucharystycznej. Case study
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.16
PDF
Arleta Chojniak
375-384
Kategoria duchowości we współczesnej psychologii
https://doi.org/10.14746/pst.2011.25.17
PDF