Uwagi ikonograficzne na temat medali ślubnych Fryderyka Augusta Wettyna i Marii Józefy Habsburg z okazji Festiwalu Planet w Dreźnie (od 10 do 26 września 1719 roku)
PDF

Słowa kluczowe

obverse
reverse
Wettin
engraving

Jak cytować

Rokita, J. G. (2022). Uwagi ikonograficzne na temat medali ślubnych Fryderyka Augusta Wettyna i Marii Józefy Habsburg z okazji Festiwalu Planet w Dreźnie (od 10 do 26 września 1719 roku) . Studia Europaea Gnesnensia, (24), 115–152. https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.7

Abstrakt

In the course of preliminary research, the author managed to locate most of the engravings by artists associated with the Dresden court: Oluf Wif, Johann August Corvinus and Carl Heinrich Jacob Fehling, whose work drew thematically on the reverses of the medals which commemorated the Festivaof the Planets in Dresden. These finds are the main subject of interest in this paper. The compositional relationship between medallic art and engraving is, in most cases, indisputable. It should be noted, however, that the medallist, having to reproduce a much larger engraving on a medal disc, was compelled to reduce many details that the engraver had so meticulously captured. Nevertheless, the inspiration with the engraving yielded works which are unique and extraordinary in terms of expression and content.

https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.7
PDF

Bibliografia

Albertrandy J. [b. r. w.], Historya polska ostatnich trzech wieków medalami zaświadczona i objaśniona, rękopism około 200 w polskim języku skreślony, a częścią i po francuzku napisany, znajdował się w bibliotece b. Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Rkp, 4

Albertrandy J. [b. r. w.], Album rycin medali i monet z płyt przygotowanych do dzieła x. Biskupa Jana Albertrandego w latach 1822-1828 znajdujących się obecnie w Akademii Sztuk w Petersburgu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Gabinet Numizmatyczny, księgozbiór podręczny, nr inw. 7465a.

Bentkowski F. 1830, Spis medalów polskich lub z dziejami krainy polskiej stycznych, w gabinecie Król. Alex. Uniwersytetu w Warszawie znajdujących się, tudzież ze zbiorów i pism rozmailub podań zebrany i porządkiem lat ułożony, Warszawa.Uwagi ikonograficzne na temat medali ślubnych

Conradi M. 1797, Lebens- und Regierungs-Geschichte Friedrich August des Ersten, oder, wie ihn die Polen nach ihren Königen lieber nannten, August des Zweyten, Königs in Polen und Churfürstens zu Sachsens, nach Medaillen und Münzen den Jahren nach beschrieben; als eine vollständige Ergänzung und Fortsetzung zu Tenzels Chursächsischem Medaillen-Cabinet. Nebst einem Anhange von Gedächtnissmünzen, die auf Churfürstlich-sächsische hohe Staatspersonen und Gelehrte unter dieser Regierung sind geschlagen worden, Leipzig.

Dassdorf K.W. 1801, Numismatisch-historischer Leitfaden zur Uebersicht der Sächsischen Geschichte. Nach dem von Teubernschen hinterlassenen Münz-Cabinet [...], Dresden

Engelhardt H. 1909, Die Hofrath Engelhardt’sche Sammlung Sächsischer Münzen und Medaillen, 5, Leipzig.

Hauschild J.F. 1805, Beytrag zur neuern Münz und Medaillen Geschichte vom XVten Jahrhundert bis ] jetzo, nebst einem raisonnirenden Verzeichniß einer beträchtlichen Sammlung von Medaillen in allen Classen und von allem Metall, auch einiger 100 Stück seltner Thaler, mit Anmerkungenvon Johann Friedrich Hauschild, Dresden.

Hutten-Czapski E. 1871–1916, Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises du ]comte E. Hutten-Czapski, I–V, St. Petersbourg-Cracovie.

Hutten-Czapski E. 2001, Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie, Kraków.

Leyser A. 1791, Verzeichniss der raren und fürtreflichen Münzen und Medaillen gesammelt von Hrn. Aug. Polycarp Edlen von Leyser, welche in der Leipziger Michaelismesse 1791 Montags den 10ten October und folgende Tage früh von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr von E. Löbl 1791, Creisamte daselbst gerichtlich verauctioniret werden sollen, Leipzig.

Merseburger O. 1894, Sammlung Otto Merseburger umfassend Münzen und Medaillen von Sachsen. Albertinische und Ernestinische Linie, Leipzig

Raczyński E. 1838, Gabinet Medalów Polskich oraz tych które się dziejów Polski tyczą począwszy od wstąpienia na tron Augusta II aż do zgonu syna jego Augusta III [1697-1763], III, Wrocław.

Ciesielski T. 2015, Propagandowy wymiar uroczystości dworskich w pierwszych latach panowania Augusta III, Wieki Stare i Nowe 2015, 8(13), s. 46-68.

Dygdała J. 2014, Wizerunek barokowego sarmaty i oświeceniowego Europejczyka, czyli August III Wettyn i Stanisław August Poniatowski, Wieki Stare i Nowe 6 (11), s. 38-57.

Dygdała J. 2017, Obraz Saksonii w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Stan badań i postulaty badawcze, Czasy Nowożytne 30, s. 109-128.

Europa i świat w epoce oświeconego absolutyzmu, 1991, red. J. Staszewski, Warszawa.

Forrer L. 19040-1916, Biographical dictionary of medallists-coin, gem, and seal-engravers, mintmasters, &c., ancient and modern, I-VIII, London.

Gurlitt C. 1904, Die Kunstdenkmäler von Dresdens Umgebung, 2, Dresden.

Helas V. 2002, Großer Garten in Dresden, Leipzig.

Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler 2005, Dresden, red. G. Dehio, München-Berlin.

Kuraś K., Pabian J. 2015, Ostatnie wielkie widowisko barokowej Europy. Polskie relacje z uroczystości weselnych Fryderyka Augusta i Marii Józefy w Wiedniu i Dreźnie w 1719 r., Kraków.

Kuraś K. 2020, Królewicz się żeni. Uroczystości weselne Fryderyka Augusta Wettyna i Marii Józefy Habsburg na tle osiemnastowiecznej kultury dworskiej, Wschodni Rocznik Humanistyczny 17, 3, s. 225-242.

Löffler F. 1987, Das alte Dresden, Leipzig.

Łomnicka-Żakowska E. 1997, Graficzne portrety Augusta II i Augusta III Wettynów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa

Łomnicka-Żakowska E. 1997, Grafika portretowa epoki saskiej w Polsce w relacji z późnobarokową grafiką europejską, Warszawa.

Medale Polskie i z Polską związane z okresu pierwszej Rzeczypospolitej 2019, Katalog zbiorów – zamek królewski w Warszawie – muzeum, Fundacja zbiorów im. Ciechanowieckich, red. J. Zachert, G. Śnieżko, M. Zawadzki, Warszawa.

Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej 1997, Zamek Królewski w Warszawie – 26 czerwca – 12 października 1997 roku. 1997, red. M. Męclewska, B. Grątkowska-Ratyńska, Warszawa.

Staszewski J. 1973, O miejsce w Europie. Stosunki Polski i Saksonii z Francją na przełomie XVII i XVIII wieku, Warszawa.

Staszewski J. 1985, August II, Warszawa.

Staszewski J. 1984, August III, Warszawa.

Staszewski J. 1989, August III Sas, Wrocław.

Staszewski J. 1987, Polacy w osiemnastowiecznym Dreźnie, Wrocław.

Zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu 1982,

Katalog wystawy, red. Z. Białłowicz-Krygierowa, M. Warkoczewska, Poznań.