Илияна Генев-Пухалева, Терминология на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминологив на правото на околната среда, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3367, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ss. 230

Main Article Content

Natalia Długosz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Długosz, N. (2016). Илияна Генев-Пухалева, Терминология на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминологив на правото на околната среда, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3367, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ss. 230. Slavia Occidentalis, (73/1), 197-200. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.14
Dział
Recenzje i omówienia

Referencje

  1. Gajda S., 2010, Prestiż a język, „Nauka” 4, s. 147–162.