Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997), pod redakcją Feliksa Czyżewskiego, Marka Olejnika, Alicji Pihan-Kijasowej, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin-Włodawa 2015, ss. 327
PDF

Jak cytować

Lisowski, T. (2016). Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997), pod redakcją Feliksa Czyżewskiego, Marka Olejnika, Alicji Pihan-Kijasowej, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin-Włodawa 2015, ss. 327. Slavia Occidentalis, (73/1), 204–211. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.16
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.16
PDF

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.