III Међунаодни Конгрес Слависта (Веоград, 18–25.IX.1939). Репринт -издање материjала неодржаног конгреса. Приредио Богољуб Станковић, Славистичко Друштво Србиjе, Веоград 2008, XXVII + ss. 785

Main Article Content

Tadeusz Lewaszkiewicz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lewaszkiewicz, T. (2016). III Међунаодни Конгрес Слависта (Веоград, 18–25.IX.1939). Репринт -издање материjала неодржаног конгреса. Приредио Богољуб Станковић, Славистичко Друштво Србиjе, Веоград 2008, XXVII + ss. 785. Slavia Occidentalis, (73/1), 212-214. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.17
Dział
Recenzje i omówienia