Michał Kondratiuk, Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny. Fundacja Księcia Konstantego Ostrogskiego w Białymstoku, Orthdruk, Białystok 2016, ss. 800

Main Article Content

Alina Filinowicz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Filinowicz, A. (2018). Michał Kondratiuk, Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny. Fundacja Księcia Konstantego Ostrogskiego w Białymstoku, Orthdruk, Białystok 2016, ss. 800. Slavia Occidentalis, (74/1), 180-182. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.13
Dział
Recenzje