Nr 74/1 (2017)

Recenzje

Stanisław Koziara
169-173
Z nowszych dziejów obecności Biblii w języku czeskim: Josef Bartoň, Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem. Česká biblická společnost, Praha 2009, ss. 228; Josef Bartoň, Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989. Česká biblická společnost, Praha 2013, ss. 306
PDF
Bogdan Walczak
174-176
Joanna Gorzelana, Swoistość stylistyczno-językowa poezji religijnej okresu oświecenia. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016, ss. 433
PDF
Bogdan Walczak
177-179
Marek Kaszewski, Studia z leksykografii historycznej. Wydanie 2. rozszerzone, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2016, ss. 194
PDF
Alina Filinowicz
180-182
Michał Kondratiuk, Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny. Fundacja Księcia Konstantego Ostrogskiego w Białymstoku, Orthdruk, Białystok 2016, ss. 800
PDF
Bogdan Walczak
183-185
Krzysztof Mikulski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss. 449
PDF
Bogdan Walczak
186-187
Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty Krystyny R e m b i s z e w s k i e j . Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Warszawa – Łomża 2016, ss. 319
PDF
Bogdan Walczak
188-189
Katarzyna Taborska, Lektury polimedialności. Studium odbioru. Wydawnictwo Naukowe PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015, ss. 158.
PDF
Adrianna Seniów
190-193
Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze, pod redakcją Leonardy Mariak i Joanny Rychter, Szczecin 2016 (ss. 222); Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, pod redakcją Leonardy Mariak i Joanny Rychter, Szczecin 2016 (ss. 312)
PDF

Kronika

Paulina Michalska-Górecka, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk
195-198
Konferencja naukowa „500 lat Reformacji. Język”, Gniezno, 6–8 listopada 2017 roku
PDF